Recyklovatelné obaly - jedna z cest k úspěchu vaší firmy

Ekologie, udržitelný rozvoj, recyklace. To jsou slova, která hýbou nejen společností, ale i zemědělstvím, dopravou, průmyslem či obchodem. V oblasti obalů je pak tím správným řešením například jejich recyklace po použití. Je však třeba využívat obaly, které recyklovat lze. Má to řadu výhod.

První výhoda vychází už z logiky tohoto označení. Stretch folie, kartony a další recyklovatelné obaly je snazší a levnější odstraňovat než v případě těch jednorázových. Firmy tak mohou snížit náklady spojené s likvidací odpadu a současně omezit negativní dopady na životní prostředí.

Rozhodně ale nejde jen o ekonomickou stránku věci. Přechod na recyklovatelné obaly může ovlivnit i ostatní články ve vašem dodavatelském řetězci. Dodavatelé a partneři ekologicky smýšlejících firem mohou být motivováni k podobným změnám. Tím se ještě zvyšuje pozitivní vliv těchto korporací na udržitelnost a životní prostředí.

Další nezpochybnitelná výhoda se odráží v tvorbě obrazu firmy. Zavádění recyklovatelných obalů pomáhá firmám prezentovat svůj vztah k ekologii. To pak může mít vliv na jejich ekonomický úspěch. Zákazníci totiž stále více preferují produkty od firem, které jsou aktivně zapojeny do ochrany životního prostředí. Tím, že se firma rozhodne pro recyklovatelné obaly, posílí svůj závazek k udržitelnosti a přiláká ekologicky zaměřené zákazníky. S těmi je možné dále pracovat. Firmy, které používají ekologické obaly, získávají loajálnější zákazníky, kteří jsou ochotni podporovat a doporučovat produkty a služby této firmy.

Přechod na recyklovatelné obaly může být zároveň přechodem k inovacím a ke kreativitě (nejen) v oblasti designu obalů. Firmy se pak mohou vydávat cestou inovativních materiálů a technologií, což může zvýšit atraktivitu jejich produktů na trhu a zároveň i posílit obchodní pozici. Nejde přitom o žádnou raketovou vědu. Firmy specializující se na obalové materiály, jako je například Rajapack, ve svém portfoliu ty recyklovatelné mívají také. Sháníte-li ekologické obaly – je tou správnou adresou.

Opomenout nelze ani na legislativní výhody, zejména pokud fungujete na mezinárodním trhu. Mnohé země a regiony zavádějí přísnější předpisy související s recyklací. Firmy, které již používají recyklovatelné obaly, se tak mohou vyhnout pokutám či vyššímu zdanění.

Recyklovatelné obaly tak mohou být jedním z faktorů úspěchu společnosti. V oblasti ochrany životního prostředí to platí beze zbytku. Při vhodně nastaveném marketingu ale poskytují i strategické obchodní výhody. A to se vyplatí.