Kultura a sport

Mladí lidé bývají často zobrazováni jako nositelé ambicí a naděje ve světě, a proto jsou to oni, kdo zavádí důležité kulturní změny. Populační fond OSN výstižně popisuje očekávání mladých lidí jako tvůrců kultury budoucnosti:

Po skončení dospívání se mladí lidé rychle rozvíjejí jako osobnosti a stávají se individualitami. Mladí lidé nesdílejí zkušenosti a vzpomínky těch, kteří jsou starší než oni. Vytvářejí si vlastní způsoby vnímání, hodnocení věcí, klasifikace a rozlišování problémů, stejně jako znaky, symboly a jazyk, které používají k vyjadřování. Reakce mladých lidí na měnící se svět, jejich jedinečné způsoby vysvětlování a komunikace a jejich zkušenosti mohou přispět ke změně kultury své doby a připravit společnost na nové výzvy… Dynamika mládeže může změnit některé archaické a škodlivé aspekty v nadcházejících kulturách, které byly neměnně zakořeněny staršími generacemi.

Kultura je vším. Je to to, jak se oblékáme, jaké nosíme účesy, jak chodíme a jak si uvazujeme kravaty. Kultura není jen o psaní knih nebo stavění domů. Aimé Césaire

Sport je univerzálním prvkem všech kultur, Sport je oblíbený zejména u mladých lidí; statistiky ukazují, že v Evropské unii pravidelně (alespoň jednou týdně) sportuje 61 % mladých lidí ve věku 15 až 24 let. Dalším důvodem, proč jsme sem sport zařadili, je skutečnost, že sport poskytuje mladým lidem příležitosti k sociální interakci, díky níž mohou rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje nezbytné pro jejich plnohodnotné zapojení do občanské společnosti.

Kultura a sport jsou lidská práva a souvisejí s různými dalšími lidskými právy. Jsou to také oblasti, kde jsou lidská práva nejčastěji zpochybňována a zneužívána, včetně práv mladých lidí.

Co máme na mysli pod slovem „sport“?

„Sportem“ se rozumí všechny formy tělesné aktivity, jejichž cílem je prostřednictvím příležitostné nebo organizované účasti vyjádřit nebo zlepšit tělesnou a duševní pohodu, utvářet sociální vztahy nebo dosahovat výsledků v soutěžích na všech úrovních. Vsadit si na svůj oblíbený tým můžete na online casino czk.

Evropská charta sportu

Sport, a zejména týmové hry, je důležitou součástí našeho života, ať už jsme diváky, nebo účastníky. Pro mnohé je fotbal nekonečným zdrojem rozhovorů, fanoušci cítí hlubokou sounáležitost se svým týmem a hráčům („fotbalovým hvězdám“) je přisuzován status hrdinů. Současná móda lidí, kteří chtějí vypadat mladě, sportovně a zdravě, se odráží v počtu otevíraných fitness klubů a v počtu vydávaných časopisů o hubnutí, přestože parky jsou již plné lidí, kteří běhají. Za sport se považují i další aktivity, které zahrnují spíše duševní než fyzickou námahu, jako jsou šachy. Pokud hlouběji analyzujeme základní hodnoty a cíle sportů a sportovních her (včetně dětských her), je zřejmé, že všechny sporty, ať už se jedná o fotbal, hod oštěpem nebo jógu, jsou koncipovány jako prostředek výuky základních životních dovedností, a proto je sport považován za důležitou součást učebních osnov, a to jak formálních, tak neformálních.

Sportovci jako vzory

Nejdůležitější není vítězství, ale účast. Motto olympijských her Sportovci jsou často obdivováni kvůli svému postavení, úspěchům a někdy i inspirativní cestě, kterou se vydali k úspěchu. Mnoho mladých lidí si jich váží pro jejich úsilí v boji za sociální spravedlnost a lidská práva. Například Lilian Thuram je jedním z nejzajímavějších hráčů v historii francouzské fotbalové reprezentace, je známý svým bojem proti rasismu a ochranou mládeže. Slavným bývalým fotbalistou je také Eric Cantona. Pochází z chudé přistěhovalecké rodiny a je známý svými hereckými schopnostmi i podporou bezdomovců. Lepší způsob, jak vsadit na svůj oblíbený tým, je betorplus.

OSN se spoléhá na některé z nejvýznamnějších osobností ze světa umění, hudby, filmu, literatury a sportu, aby upozornila na své aktivity a podpořila poslání organizace. Příkladem může být fotbalista Leo Messi jako velvyslanec dobré vůle UNICEF; tenisová hvězda Maria Šarapovová jako velvyslankyně dobré vůle UNDP a zpěvačka Celine Dion jako umělkyně UNESCO.

Paralympijské hry

Paralympijské hry jsou sportovní soutěže pro osoby se zdravotním postižením, včetně osob s amputovanými končetinami, zrakově postižených, osob s ochrnutím dolních končetin a osob s mozkovou obrnou. Paralympijské hry byly zahájeny v roce 1948 a od roku 1952 se paralympijské hry konají ve stejných letech jako olympijské hry. Zimní paralympijské hry se poprvé konaly v roce 1976. První skutečné hry se konaly souběžně s olympijskými hrami v roce 1988 v jihoko­rejském Soulu, kde měli sportovci k dispozici paralympijskou vesnici a pro soutěže využívali olympijské zázemí.