Napněme všechny své síly k práci pro vítězství Říše

Sportpalast Berlin, 30. ledna 1943, říšský ministr Dr. Goebbels, z novin pro mládež

Když Říše vzpomínala 30. ledna na desáté výročí dne, kdy byl Adolf Hitler postaven v čelo říšské vlády, vyvstalo nám znovu před očima hrozné nebezpečí, před nímž Vůdce a Říše chrání celou Evropu.

Bolševici ohrožení hladem a ztrátou pro válku nepostradatelných surovin, již po dva měsíce na východní frontě zběsile útočí. A v těchto dnech jejich útoky, při nichž nedbají svých ohromých ztrát, dosáhly vrcholu.

Když sledujeme tento urputný boj, uvědomujeme si, co by se bylo stalo s Říší a s celou Evropou, kdyby se nebyl Vůdce před deseti roky ujal moci. Potvrdil to Vůdce ve svém provolání, jež při své řeči přečetl říšský ministr Dr. Goebbels v berlínském Sportpalastu těmito slovy: „Dnes, v desátý výroční den převzetí moci, poznáváme jasně, co by se bylo z Německa a Evropy stalo, kdyby 30. ledna 1933 nebyla Prozřetelnost prostřednictvím říšského presidenta generála polního maršála von Hindenburga přenesla moc na nacionální socialismus. Co by se bývalo stalo z německého národa a z Evropy, kdyby 22. června 1941 nová německá branná moc v poslední minutě nebyla pozvedla svůj štít na ochranu kontinentu! Kdo by zachránil Evropu před mocí, jež již dvacet let – jak sami američtí novinářští zpravodajové uvádějí – měla jediný cíl přepadnouti Evropu, zničiti její kulturu a získati otroky pro práci v sibiřských tundrách. Který stát – kromě Německa – byl by se býval mohl postaviti proti tomuto nebezpečí? Jestliže se od roku 1941 největší část Evropy řadí kolem Německa v boji proti nebezpečí Východu, může se to díti jenom proto, že tomuto Německu se dostalo roku 1933 předpokladu k vedení boje, který dnes rozhoduje o osudu světa. Jsou dnes jenom dvě možnosti: buď zvítězí Německo, německá branná moc a země s námi spojené, a tím i Evropa, anebo se od Východu rozleje ničivá a zkázonosná bolševická vlna po nejstarším kulturním kontinentě.“

Celá Říše a s ní ostatní Evropa musí proto mobilisovat všechny své síly, aby byla Evropa navždy zachráněna a bolševici zcela zničeni. K tomu Vůdce jasně prohlásil: „Celková práce národa se musí ještě vystupňovat. Hrdinný boj našich vojsk má pro každého být pobídkou, aby pro boj za svobodu Německa, budoucnost našeho národa a tím pro zachování celé naší pevniny, vykonal to nejkrajnější.“

Již jsme si mnohokráte řekli, že by bolševici zničili naši vlast. Protože Češi nebojují na frontě, jejich povinností je zmnohonásobiti v továrnách, na polích i v úřadech svou práci pro Říši. Budou tak pracovat i pro vaši šťastnou budoucnost, kterou vám jen Říše svým vítězstvím může zajistit. Ta vás také jedině může zachrániti před strašným osudem, který by vám bolševici připravili.