Napněme všechny své síly k práci pro vítězství Říše

Když Říše vzpomínala 30. ledna na desáté výročí dne, kdy byl Adolf Hitler postaven v čelo říšské vlády, vyvstalo nám znovu před očima hrozné nebezpečí, před nímž Vůdce a Říše chrání celou Evropu.

Bolševici ohrožení hladem a ztrátou pro válku nepostradatelných surovin, již po dva měsíce na východní frontě zběsile útočí. A v těchto dnech jejich útoky, při nichž nedbají svých ohromých ztrát, dosáhly vrcholu.

Když sledujeme tento urputný boj, uvědomujeme si, co by se bylo stalo s Říší a s celou Evropou, kdyby se nebyl Vůdce před deseti roky ujal moci. Potvrdil to Vůdce ve svém provolání, jež při své řeči přečetl říšský ministr Dr. Goebbels v berlínském Sportpalastu těmito slovy:

Dnes, v desátý výroční den převzetí moci, poznáváme jasně, co by se bylo z Německa a Evropy stalo, kdyby 30. ledna 1933 nebyla Prozřetelnost prostřednictvím říšského presidenta generála polního maršála von Hindenburga přenesla moc na nacionální socialismus. Co by se bývalo stalo z německého národa a z Evropy, kdyby 22. června 1941 nová německá branná moc V poslední minutě nebyla pozvedla svůj štít na ochranu kontinentu! Kdo by zachránil Evropu před mocí, jež již dvacet let – jak sami američtí novinářští zpravodajové uvádějí – měla jediný cíl přepadnouti Evropu, zničiti její kulturu a získati otroky pro práci v sibiřských tundrách. Který stát – kromě Německa – byl by se býval mohl postaviti proti tomuto nebezpečí? Jestliže se od roku 1941 největší část Evropy řadí kolem Německa v boji proti nebezpečí Východu, může se to díti jenom proto, že tomuto Německu se dostalo roku 1933 předpokladu k vedení boje, který dnes rozhoduje o osudu světa. Jsou dnes jenom dvě možnosti: buď zvítězí Německo, německá branná moc a země s námi spojené, a tím i Evropa, anebo se od Východu ničivá a zkázonosná bolševická vlna po nejstarším kulturním kontinentě.

Celá Říše a s ní ostatní Evropa musí proto mobilisovat všechny své síly, aby byla Evropa navždy zachráněna a bolševici zcela zničeni. K tomu Vůdce jasně prohlásil: Celková práce národa se musí ještě vystupňovat. Hrdinný boj našich vojsk má pro každého být pobídkou, aby pro boj za svobodu Německa, budoucnost našeho národa a tím pro zachování celé naší pevniny, vykonal to nejkrajnější.

Již jsme si mnohokráte řekli, že by bolševici zničili naši vlast. Protože Češi nebojují na frontě, jejich povinností je zmnohonásobiti v továrnách, na polích i v úřadech svou práci pro Říši. Budou tak pracovat i pro vaši šťastnou budoucnost, kterou vám jen Říše svým vítězstvím může zajistit. Ta vás také jedině může zachrániti před strašným osudem, který by vám bolševici připravili.

říšský ministr Dr. Goebbels, Sportpalast Berlin, 30. ledna 1943

Ájurvéda – umění života v rovnováze, tedy bez nemocí

Ájurvéda je nejstarší systém celostní medicíny na světě, který je uznáván i mezinárodní lékařskou organizací. Diagnostický systém pomocí pěti prvků, sdružených ve tři bioenergetické systémy(kinetický – váta, tedy éter a vzduch, transformační – pita tedy oheň a voda a potenciální – kafa tedy voda a zem), nebyl dosud ničím překonán.

Bonusy v online casinech - jak získat ty nejlepší?

Probíhající světový pohár ve fotbale, konající se v Kataru, je hlavní událost letošního roku pro všechny kdo rádi sázení a riskují.

Cestovní tipy pro nový rok 2023

O letošních prázdninách je důležité být flexibilní, pokud jde o dny, kdy cestujete, a znát storno podmínky, a hlavně se připravit na nejrůznější možné scénáře.