https://www.info-praha.cz/latal-soudni-znalec

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Ing. Jaroslav LÁTAL – soudní znalec

Provádím znalecké oceňování dle cenových předpisů a vyhlášek nemovitého majetku:
 • objekty komerční, administrativní, průmyslové, skladové atd.,
 • objekty pro bydlení a rekreaci,
 • bytové a nebytové prostory,
 • inženýrské stavby,
 • veškeré stavební objekty jako příslušenství,
 • všechny druhy pozemků,
 • trvalé porosty jako součásti pozemků,
 • věcná břemena.

Účel ocenění či odhadu:
 • zjištění ceny nemovitosti dle platných vyhlášek,
 • zjištění ceny nemovitosti pro účel darování, převodu či dědění vlastnického práva,
 • ocenění nemovitosti pro vklad majetku do obchodní společnosti,
 • stanovení ceny nemovitosti pro restituce a mimosoudní rehabilitace,
 • stanovení ceny nemovitosti pro výpočet odpisů,
 • zjištění ceny nemovitosti při podílovém a bezpodílovém spoluvlastnictví,
 • stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti,
 • oceňování práv odpovídajících věcným břemenům a další.
Web:
http://www.odhady.info/
Adresa:
Budečská 824/30
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Mobil:
+420 602 330 120, +420 776 330 126
Telefon:
+420 241 941 432
E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

JAROSLAV LÁTAL

Budečská 824/30
120 00 Praha

IČO: 67980210

Obory činnosti:

Ing. Jaroslav LÁTAL – soudní znalec
Ing. Jaroslav LÁTAL – soudní znalec