Psychologické poradny

MUDr. Vilma Šťastná

Psychiatrická ambulantní péče a systematická i podpůrná psychoterapeutická péče.

TH klinika, s.r.o.

TH klinika, s.r.o.

Ordinace sexuologie, psychiatrie (včetně dětské) urologie a psychologie nabízí diagnostiku a léčbu sexuálních a duševních poruch a nemocí močového ústrojí. Tým zkušených odborníků garantuje vysokou úroveň. Psychologové péči doplňují.

PhDr. Markéta Hrdličková

Nabídka psychoanalytické psychoterapie a sebezkušenostních kurzů. Poskytování poradenství.

MUDr. Gabriela Šivicová

Nabídka kognitivně behaviorální terapie. Léčba úzkostných a depresivních stavů.

Elio, o.s.

Poskytování psychologických služeb institucím i veřejnosti.

Hnutí Pro život ČR

Poskytování pomoci ženám v tísni a zprostředkování kontaktů na odborníky. Analýza prenatálních vyšetření.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 16:00)

Ludmila Padevětová

Provoz ordinace lékaře psychologa. Nabídka psychoanalytické psychoterapie a párové terapie.

CLINTERAP, s.r.o.

Psychiatrická ordinace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

PhDr. Karel Netík, CSc.

Poskytování psychologického poradenství a diagnostiky.

PhDr. Marta Boučková

Provoz psychologické poradny. Zaměřujeme se na řešení psychodiagnostiky a kariérního poradenství.

PhDr. Vlasta Plášková

Nabídka psychoanalyticky orientované psychoterapie individuální i párové, krizové intervence, psychologického a manželského poradenství.

MUDr. Ivana Ondráčková

Soukromá psychiatrická a psychoterapeutická ordinace pro dospělé. Individuální psychoanalytická psychoterapie a psychoanalýza.

Mgr. Natália Čavojcová

Mgr. Natália Čavojcová

Poskytování psychologického poradenství, nabídka psychodiagnostiky a psychoterapií.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

MUDr. Zdeňka Janková

Nabídka pravidelné psychoterapie. Léčba depresí, úzkostných stavů a poruch nálady, chronických bolestí a reaktivních poruch.

Neurotrend

Poskytování informací a vzdělávání v oblasti neurověd a psychiatrie pro odbornou a laickou veřejnost.

ITINERIS, s.r.o.

Nabídka služeb psychiatrické a psychoterapeutické ambulance. Komplexní léčba a prevence celého spektra psychiatrických poruch.

Mgr. Hana Bartošová

Poskytuji psychologické poradenství a terapii. Nabízím konzultace v oblasti mezilidských a pracovních vztahů, pomoc při depresích či úzkostech.

MUDr. Šárka Poupětová

Manželské a rodinné poradenství, psychoterapie, rodinná terapie, rozvoj osobnosti.

MUDr. Ing. Aleš Urban

Nabídka standardní diagnostické a léčebné péče v oboru psychiatrie pokrývající celé diagnostické spektrum psychických poruch.

Český institut Biosyntézy

Zabýváme se poznatky biosyntézy v psychiatrii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří proto provázanost a vzájemné zrcadlení.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Mgr. Jasenka Medenčevič

Nabízím služby klinického psychologa. Provádím individuální, skupinové či rodinné psychoterapie.

MUDr. Irena Zvánovcová

Nabídka lékařských služeb v oblasti duševního zdraví a duševních poruch se specializací na psychoterapii a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

PaedDr. Mgr. Petr Parma

Nabídka individuálních, párových a rodinných terapií, psychologického poradenství, koučování a diagnostiky.

Mgr. Vojtěch Lebduška

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe. Nabídka psychoterapie, hypnózy, párové a rodinné terapie a psychologického vyšetření řidičů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Jaroslav Váňa

Nabídka rekonektivního léčení, regresní terapie a návazných konzultací pro hyperaktivní dospělé a děti. Pořádání seminářů.

Mgr. Jiřina Melzer

Nabídka služeb klinické psycholožky zabývající se individuální, rodinnou a párovou terapii, rodinným a výchovným poradenstvím a prací s dětmi.

Mgr. Monika Weiglová

Nabídka psychologického poradenství. Poskytování individuálních a párových konzultací. Podpora seberozvoje a komunikace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Petra Prest

Nabízím psychologické poradenství a terapii v osobnostních a vztahových problémech.

Mgr. RNDr. Ladislav Zamboj

Nabídka psychologického poradenství u Vás doma se zaměřením na logoterapii.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Mgr. Hana Ryšavá

Zabývám se psychologickým poradenstvím, terapiemi a psychoanalýzou.

Svitlana Golubyeva

Nabídka psychologické a psychosomatické pomoci.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 12:00)

Mgr. Zuzana Čepelíková

Nabídka psychologického a psychoterapeutického poradenství pro děti a dospělé.

Mgr. Jana Hronková

Nabídka psychoterapeutických služeb, psychologického poradenství a muzikoterapie.

Roman Vetešník

Nabídka psychoterapeutických služeb, nácviku relaxačních technik se za měřením na řešení osobních, vztahových a komunikačních problémů.