Logopedické poradny • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

Mgr. Renata Lukášová

Ordinace se zaměřením na klinickou logopedii.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Centrum poskytuje služby zejména dětem s vadami zraku, vadami řeči, poruchami autistického spektra a hyperaktivitou od 2 do 26 let. Příprava dětí na vzdělávání a pomoc při kompenzaci jejich handicapu. Rodinné poradenské a integrační centrum. Děti a …

Mgr. Julie Exnerová

Nabídka logopedické péče pro děti i dospělé, nápravy vad řeči, koktavosti, práce se stavy po mozkových příhodách.

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Jsme soukromá klinika se zaměřením na vady řeči a sluchu. Logoped – klinická logopedie a psychologie, koktavost, psychiatrie, neurologie, biofeedback, ORL. Dále nabízíme ušní, nosní, foniatrie, audiologie, rehabilitace a také masáže. Máme smlouvy se všemi …

PaedDr. Helena Kuchlerová

Naše logopedická ambulance se zabývá diagnostikou a terapií řečových, hlasových a sluchových vad a poruch u dětí i dospělých. Logopedická péče je bezplatná. Je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.

Logopedie Anděl

Specializujeme se na péči o pacienty z oblasti klinické logopedie. Zajišťujeme diagnostiku a péči o děti a dospělé s poruchami komunikace. Poskytujeme logopedická vyšetření s potvrzením ke studiu.

Mgr. Lucie Laudová

Provoz logopedické ambulance. Prodej pomůcek pro podporu a rozvoj komunikačních dovedností u osob s poruchami komunikace.

PaedDr. Miriam Mykytynová

Provoz ambulance klinické logopedie.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Lenka Kader Aghová

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí ve školství. V současné době působíme ve Smysluplné škole ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 6 v pražském Karlíně, kde pracujeme také s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Sdružení Karlínské centrum pro školáky jsme založily …

Mgr. Ilona Hulínová - Mihalcová

Provoz logopedické ordinace zaměřující se na nápravu řeči dětí i dospělých a nápravu vývojových poruch učení u dětí.

Mgr. Veronika Bílková

Léčba poruch komunikačních schopností u dětí i dospělých.

Iva Krčmářová

Logopedická ambulance se specializuje na vady řeči, poruchy hlasu, učení, sluchu a na nemocné po mozkových příhodách s afázií.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Logoběžka - logopedie bez překážek

Nabízíme služby klinického logopeda, speciálního pedagoga a výuku cizích jazyků.

LogArte

Klinická logopedie pro děti i dospělé. Pomáhám zvládnout výslovnost, odstranit vady řeči a osvojit si správné řečové dovednosti. Zajišťuji arteterapii, která se zabývá neproběhlými vývojovými výtvarnými stádii.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Hometherapy

Nabízíme péči dětem i dospělým v oblasti poruch řeči, poruch hlasu i sluchu. Poskytujeme poradenství v oblasti komunikace a řečového projevu. Dále provádíme nácvik pohybových stereotypů, rozvoj zrakové percepce a paměti, rozvoj komunikačních dovedností a …

EUC Klinika Praha a.s..

EUC Klinika Praha (dříve Medifin) patří mezi největší soukromá ambulantní zařízení v Praze. Funguje od roku 1994, od roku 2017 je součástí skupiny EUC. Má 4 kliniky: Kartouzská, Malešice, Šustova a Opatovská. Klientům jsou k dispozici i lékárny a v klinice …

Mgr. Eva Höslová

Provozování logopedické ordinace.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Mgr. Eva Papežová

Poskytuji služby logopedické terapie a rehabilitace těžkých poruch vad řeči a sluchu.

Mgr. Zdeňka Holoubková

Mgr. Zdeňka Holoubková

Ordinace klinické logopedie. Soukromé zdravotnické zařízení zaměřené na diagnostiku a terapie vady řeči. Smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Mgr. Jana Tippmanová

Provoz ordinace klinické logopedie.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Klinická logopedie PhDr. Kateřiny Velemínské

Nabízím služby logopeda. Provádím komplexní logopedickou diagnostiku a terapii.