Hasiči

Luboš Pultar HASIČ – SERVIS

Luboš Pultar HASIČ – SERVIS

Specializujeme se na komplexní technicko-inženýrské zajištění PO a BOZP. Služby: servis, prodej a pravidelné kontroly PHP (hasicích přístrojů), požární dozor, poradenství PO, kontroly požárních vodovodů (hydranty, suchovody) – opravy a instalace, školení a …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

SDH Praha - Braník

SDH Praha - Braník

Sbor dobrovolných hasičů založený 15. 7. 1871. Specializujeme se na požární preventivní činnost, ochranu obyvatelstva a výchovu dětí a mládeže v rámci kolektivu Mladých hasičů.

ZAVŘENO (Otevírá v 17:30)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska hlavní město Praha

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Hasičská stanice-10

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Satalice

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Při schůzkách se děti intenzivně připravují na soutěže v požárním sportu.

Hasiči - Rescue

Pátrání a záchrana osob v nedostupném terénu. Pořádání školení v oblasti záchranářství. Provádění výškových prací.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 3109 - 18 SDH Hloubětín

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Praze - Březiněvsi

Provádění záchranných a hasebních prací. Nabídka hasičského a zdravotního zajištění společenských akcí.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení Praha-západ

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Praha-východ

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Zbraslav II

Provádíme zásahy a záchránné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Řeporyje

Šíření požární osvěty, zajištění práce výjezdové jednotky. Pořádání kulturních akcí.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Ďáblice

Sbor zabezpečuje požární ochranu obce, likviduje následky mimořádných událostí a přírodních katastrof.

HASIČI PRAHA - sever

Provoz sdružení pro prevenci vzniku požárů, úrazů a podporu dobrovolných hasičů či záchranářů.

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme společenské a předváděcí akce.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Klánovice

Provoz hasičského sdružení. Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý Váš život. Pokud přijmete naše podmínky vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazen do výcviku, kde vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Během tohoto období, než …