Stacionáře pro seniory

Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín

Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín

Domovinka umožňuje seniorům trávit část dne ve společnosti svých vrstevníků a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení, protože NENÍ DOBRÉ, ABY ČLOVĚK BYL SÁM. Mezi základní činnosti patří poskytnutí stravy, pitný režim, pomoc při osobní hygieně, pomoc při …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Charita Prostějov

Charita Prostějov

Nestátní nezisková organizace. Poskytujeme zdravotní a pečovatelskou službu v domácnostech, stacionář pro osoby s duševním onemocněním, sociální pomoc a poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, sběr šatstva a organizaci Tříkrálové sbírky. ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Naším posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči. Poskytujeme ...

Sanus Brno

Sanus Brno

Zdravotní a sociální péče poskytovaná v bytech klientů. Zajistíme všechny potřebné ošetřovatelské úkony, které jsou plně hrazeny Vaší zdravotní pojišťovnou. Hydrocolon terapie. Nové pobytové zařízení pro klienty. Krátkodobé ubytování pro klienty. Zajištění …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

LONGEVITA SENIO s.r.o.

LONGEVITA SENIO s.r.o.

Poskytování ubytování pro seniory v klidném a zdravém prostředí. Příjemné prostředí, různě zařízené pokoje s koupelnami, WC a balkony, s možným dovybavením vlastním nábytkem. Nepřetržitá profesionální péče o všechny naše klienty. Zdravotnický, vyškolený a ...

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně – Útulný domov pro seniory

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně – Útulný domov pro seniory

Provozujeme domov pro seniory i domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou. Rovněž provozujeme pro mladé lidi Dům na půl cesty.

SENZION Velké Losiny

SENZION Velké Losiny

Senzion nabízí nájemní bydlení pro seniory v atraktivní lokalitě lázeňské obce Velké Losiny. Komfort nabízí nejen moderní apartmány s kuchyněmi vybavenými spotřebiči, se sociálním zařízením a vestavěnými skříněmi, ale i velkoryse pojaté společné prostory s ...

Hlídání a péče o bezmocné seniory

Hlídání a péče o bezmocné seniory, možnost i jejich ubytování. Výpomoc při hygieně, úklidu, pomoc při podávání léků a další veškeré služby týkající se pomoci seniorům.

SENIOR SLUŽBA

Pečovatelská služba Ostrava nabízí: služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků; komplexní pečovatelské služby pro nemohoucí v domácnosti; aplikace inzulínu, podávání léků, stravy, provedení hygieny atd.; doprovod k lékaři, k úřadům, ...

Charita Vsetín

Domácí zdravotní péče. Osobní asistenční služba. Stacionář Magnolia. Humanitární činnost. Duchovní a pastorační činnost. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Charita Luhačovice

Posláním charity je především charitativní a sociální pomoc seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomoc osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi především v regionu Luhačovicka a v okolních obcích.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Charita Moravská Třebová

Centrum humanitární pomoci. Charitní pečovatelská služba. Denní stacionář Domeček. Dobrovolnické centrum. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu. Sociálně terapeutické dílny …

Denní stacionář pro seniory Chvalčov

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Denní centrum Maják Slavičín

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Denní stacionář Brumov-Bylnice

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ...

Farní charita Beroun

Domov sv. Anežky České (domov se zvláštním režimem). Dětská skupina Beránek. Charitní pečovatelská služba, odlehčovací služba a osobní asistence. Šicí dílna.

Denní stacionář Slunečnice

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ...

Halenkov 191 +

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Charita Valašské Meziříčí

Denní stacionář Radost pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Charitní pečovatelská služba. Domácí zdravotní a paliativní péče. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Domov pokojného stáří Boršice

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

Nalžovický zámek je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Organizace poskytuje celkem pět sociálních služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích a Příbrami, chráněné bydlení v několika domech v Příbrami a Příčovech, sociálně …

Senior Kontakt s.r.o.

Pomáháme seniorům zajistit sociální služby, jednou žádostí si zajistíte domov důchodců, dovoz obědů, pečovatelské služby, stacionáře a další po celé ČR. Vložení žádosti a výběr služeb je pro žadatele zdarma.

Pečovatelská služba města Unhošť

Pomoc a podpora občanů, kteří se z důvodu částečné či úplné ztráty soběstačnosti již neobejdou bez pomoci druhého při péči o sebe, o svou domácnost a o své osobní záležitosti (viz cílová skupina uživatelů). Tato pomoc jim umožňuje zůstat doma, žít zde ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Spolek MaPa z.s

Spolek MaPa z.s

Sociálně aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením - podle §66 Zákona 108 / 2006 Sb. Sociální poradenství, internetová poradna, aktivity pro seniory - stolní hry, karty, šachy, scrabble, AZ kvíz, trénování paměti, procházky, přednášky, …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Klub seniorů Rosice

Organizujeme kulturní akce, zájezdy, výtvarné dílny a jiné volnočasové aktivity pro seniory.

Sdílení, o.p.s.

Naším posláním je pomáhat starým a vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

Zaměřujeme se na odbornou pomoc, poradenství a poskytování osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory. Provozujeme denní stacionář.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s.

Pořádání pravidelných společenských setkání seniorů, kulturních a společenských činností, přednášek, tanečních či pěveckých kroužků a dalších aktivit. Zajišťujeme výlety i zájezdy.

Seniorcentrum Říčany

Poskytujeme služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme služby, jako je drobný úklid, venčení domácích zvířat, zahradnické služby, ohřev jídla a zednické práce. Nabízíme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Provozujeme poradnu pro seniory.

Dům u Agáty s.r.o.

Bezbariérové nadstandardní bydlení v 1-3 lůžkových pokojích s vlastní koupelnou nejen pro seniory. Rodinné zázemí s celkovou kapacitou 47 lůžek. Komplexní péče zdravotních sester a pečovatelů 24h denně. Pravidelná rehabilitace, kondiční cvičení, podpora ...

Charita Zábřeh

Denní stacionář je určen seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním. Poskytuje podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, zprostředkovává kontakt se společností a zajišťuje také stravování. K budově náleží prostorná zahrada …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Penzion – ubytovna U Karkulky

Nově otevřené bezbariérové zařízení s domácím prostředím i pro osoby se sníženou soběstačností. Nacházíme se v lázeňském trojúhelníku Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně v oblasti Slavkovského lesa, přibližně 3 km od středu města Horního ...

Oblastní charita Přerov

Nabídka programů pro seniory, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Oblastní charita Uherský Brod - Centrum seniorů

Podpora seniorů či osob se zdravotním postižením v aktivním prožívání života a v naplňování jejich duchovních potřeb.

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Astra

Provoz denního centra pro seniory, kde mohou pobývat po dobu, kdy jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Oblastní Charita Ostrov

Stacionář pro seniory nabízí pečovatelské služby.

Městská charita Plzeň

Nabídka služeb stacionáře pro seniory a zdravotně postižené občany.

Senior Teplice

Provoz denního a týdenního stacionáře pro seniory.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Farní charita Stříbro

Nabídka služeb stacionáře pro seniory a zdravotně postižené občany.

Remedium Praha občanské sdružení

Poskytování prostoru seniorům pro vzájemné setkávání, duševní a tělesné aktivity.

Senior klub Háječek

Provozujeme klub pro seniory. Organizujeme kulturní a společenské akce pro aktivní seniory. Vedeme kurzy tréninku paměti, tvůrčí dílny a další.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov

Provozujeme klub pro seniory. Organizujeme kulturní a společenské akce pro aktivní seniory. Vedeme kurzy tréninku paměti i tvůrčí dílny.

Akademický klub třetího věku Aktiv

Provozujeme univerzitu třetího věku. Organizujeme pro starší občany vzdělávací programy, zájmové kurzy, výlety a exkurze.

KV SENior & Diabetik KV, obecně prospěšná společnost

Seniorů nabízíme aktivity jak pro rozvoj duševní, tak tělesné kondice, abychom jim i při procesu stárnutí pomáhali udržovat všestrannou svěžest.

SENVIA

Nabízíme aktivizační programy pro seniory: výlety, kultura, sport a jiné.

Komunitní středisko KONTAKT Liberec

Poskytujeme sociální služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné.

Maják ve stáří

Pomáháme seniorům: odvoz a doprovod k lékaři či za kulturou, péče o domácnost, komunikace s úřady a další aktivity dle individuálních potřeb klienta.