Hospice

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Poskytování sociálních služeb nevyléčitelně nemocným, umírajícím lidem a jejich blízkým. Nabídka domácí a lůžkové hospicové péče.

Hospic Štrasburk

Poskytování lůžkové a domácí hospicové péče.

OTEVŘENO (nonstop)