Diakonie

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Naším posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči. Poskytujeme ...

Diakonie Církve bratrské

Nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Zaregistrovali jsme dvě veřejné sbírky, které podporují jak činnost v ČR, tak i zahraničí.

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Poskytujeme sociální, zdravotní, vzdělávací i pastorační služby určené seniorům, lidem s postižením či v obtížné životní situaci a umírajícím.

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách

Poskytování rané péče a odlehčovacích služeb pro rodiny dětí s pohybovým, mentálním a kombinovaným postižením nebo ohroženým vývojem.

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

Pomoc zrakově postiženým spoluobčanům, nabídka pastorační a sociální péče, pořádání setkání a pobytových akcí.

Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4

Provoz domovu a chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením. Nabídka ambulantních služeb.

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10

Provoz denního stacionáře pro děti se zdravotním postižením a rané péče pro jejich rodiny.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Poskytujeme humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizujeme rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.