Genealogie, heraldika

RodokmenyLevne.cz

RodokmenyLevne.cz

RODOKMEN, hezký dárek, do 2–4 měsíců. Více INFO na našem webu. ČR, Slovensko, Rakousko, Německo, Holandsko, Norsko i jinde. Dohledáme záznamy o narození, sňatku, úmrtí. Čtení starých textů. Údaje převedeme do digitální podoby, vložíme fotografie vašich předků.

O NÁS | Rodokmeny

Rodokmeny na zakázku pro každého. Genealogické výzkumy a bádání. Vyhledávání údajů o předcích napříč ČR, místopis.

E-shop – Rodokmeny

Rodokmeny na zakázku pro každého včetně zahraniční klientely. Genealogické výzkumy a bádání. Vyhledávání údajů o předcích napříč Českou republikou, místopis. Nabízíme genetické testy. Internetový prodej celé řady pomůcek pro sběratele, badatele.

Liberec - Perštýn
Genealogické testy DNA od 2900 Kč | Praha | DDC Česká republika

Genealogické testy DNA od 2900 Kč | Praha | DDC Česká republika

Genealogické testy původu mapující genetický původ a migraci vašich předků 1000 let zpět, identifikují vaše genetické příbuzné a region prapůvodu vaší DNA.

Praha - Modřany

MAREK NAVRÁTIL vyhotovování rodokmenů

Chcete vědět jak žili a čím byli Vaši předci? Pomůžeme Vám toto tajemství odhalit. Nabízíme genealogické služby, zpracování a vyhotovování rodokmenů, vyhledání předků, tvorbu genealogického stromu. Záznamy hledáme v celé ČR, na Slovensku a po dohodě i v ...

Ing. Tomáš Kryl

Nabízím průvodcovské služby pro individuální turisty, školy, firmy a kongresové delegace nejen po Olomouci, ale i do většiny evropských destinací. Dále nabízím služby v oboru heraldiky a genealogie. Moderování společenských akcí.

Tomáš Biskup

Zabývám se genealogickými službami. Zpracování historie domů či lokalit a rodokmenů. Poskytování poradenství. Nabídka vyhledání a zpracování historie rodiny.

HERALDIKA-ERBY.COM

Tvorba rodových erbů, tvorba a výroba svatebních oznámení, grafické návrhy vlajek, praporů, znaků a erbů, vždy jen ruční práce, erby měst, erby české šlechty, rodová heraldika, státní znaky, heraldická znamení, historie - heraldika.

Praha 5 - Zličín
Helena Voldánová – genealogické služby

Helena Voldánová – genealogické služby

Vyhledání a zpracování podkladů pro sestavení rodokmenu. Rešerše provádím v archivních materiálech na území Čech. Dále nabízím odborné konzultace a drobné překlady. Rodopisné zpracování je prováděno ve formě knihy s přepisy matričních záznamů, s rodokmenem, s …

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Rodokmeny rodin

Vyhledávání předků, čtení (překládání, přepisování) starých textů a sestavování rodokmenů. Pátrání po rodinné historii a historii domů. V případě vlastní badatelské činnosti nabídka doprovodu do zemského či oblastního archivu, kde Vás seznámíme s jeho chodem, …

Elinor Arts - erby, 3D loga, sochy na zakázku

Elinor Arts - erby, 3D loga, sochy na zakázku

100% ruční práce z umělého pískovce. Nechte si vyrobit originální dárek pro své blízké, např. kamenný erb s jejich iniciály. Nevytvářím odlitky, všechno je ruční výroba modelováním = co kus, to originál vytvořený pro konkrétního zákazníka. K odlévaným ...

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

Naši předkové

Tvorba rodokmenů, hledání předků, genealogické služby. Rodokmeny, předkové, genealogie. Vývod, rozrod. Plzeň, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Středočeský kraj.

One & Only by Barbora Klimeková

Pořádání eventů, klademe důraz na profesionalitu a jedinečnost každé akce. Organizujeme eventy ve vlastní režii, ale také profesionálním způsobem zajišťujeme eventy na klíč.Preferujeme individuální přístup. Jsme schopni realizovat celou škálu eventů, od ...

VAŠE GENY ...na dosah ruky

Vytváříme rodokmeny, vývody i rozrody. Sepisujeme rodinné kroniky i střípky z historie domů a jejich obyvatel. Pořádáme také přednášky. Možnost zakoupení dárkového poukazu.

Mgr. Marta Eliašová

Nabízím genealogické služby, vyhledání předků v matrikách, pozemkových knihách, urbářích popř. dalších archivních pramenech na území ČR.

Jan Ebert - Váš genealog

Nabídka služeb v oblasti genealogie. Sestavení rodinného rodokmenu. Rodokmen obsahuje 10 - 12 generací (do počátku psaní matričních zápisů), přímou mužskou linii včetně sourozeneckých vztahů, překlady jednotlivých zápisů a rodinný strom. Přepis a překlady ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Genealogické služby Helena Křížová

Nabízím sestavení rodokmenů, vyhledávání předků - zpracování formou grafu i povídání. Zabývám se především oblastí středních, západních a jižních Čech.

Zdeňka Janouchová

Sestavování rodokmenů, pátrání po předcích, hledání v matrikách a gruntovních knihách.

Odkud jsme

Dělám ručně malované rodokmeny s příběhem.

RodoLovec

Nabízíme genealogické služby, zabýváme se tvorbou rodokmenů. Své služby zprostředkováváme v rámci celé České republiky i v zahraničí (Slovensko, Maďarsko atd.). Můžete od nás očekávat profesionální a odborné vyhotovení vašeho rodokmenu.

Václav Příborský

Genealogické služby - vyhledání informací o předcích a jejich životě. Písemné zpracování rodinné historie. Grafická sazba rodové kroniky. Sestavení údajů o osobách do různých forem rodokmenů nebo do vývodu z předků. Zakázkové kreslení rodokmenů.

Tomáš Kempný

Nabízím kompletní služby v oblasti tvorby rodokmenů od vyhledání údajů, překladů, přes zpracování do grafické podoby až po tisk. K zpracování rodokmenů je potřeba doložit například rodné, úmrtní nebo oddací listy, fotografie a další.

Martina Charvátová - K pramenům

Zabývám se tvorbou rodokmenů. Vyhledám původ vašich předků, historii vašeho domu, místa, či firmy. Poskytuji také pomoc začínajícím genealogům.

GeDet - Genealogický detektiv

Genealogické služby všeho druhu po celé ČR. Vypracujeme vývod, rozrod nebo celý rodokmen.

Genea Bohemia

Nabízíme genealogické služby, vyhledání předků, sestavení rodokmenů a tisk rodokmenů. Provádíme vyhledání otcovské linie a jiné genealogické služby.

Marcela Fremrová

Vyhledávání předků, zpracování rodokmenů, fotografování souvisejících lokalit a vypracování závěrečné zprávy.

Mgr. Vladimír Březina

Nabídka genealogických výzkumů, vyhledávání předků, čtení starých textů a sestavování rodokmenů. Rešerše na celém území ČR.

Ing. Petr Kalivoda

Provoz genealogické agentury. Vyhledání vašich předků, tvorba rodokmenů, sestavení stromu života.

Alena Kučerová

Nabídka služeb v oblasti genealogie. Vyhledávání informací o místech, firmách, stavbách nebo událostech. Dohledávání dobových pohlednic.

Antonín Klabusay

Vyhledání předků, tvorba rodokmenů a další rodopisné studie a archivní rešerže.

Ing. Ivo Štěpánek

Nabídka rodinné genealogie. Vyhledávání předků, sestavování rodokmenu. Zjištění historie domů a jejich majitelů.

Petr Novotný

Nabízíme vyhledávání předků a sestavování rodokmenů.

Blanka Lednická

Zabývám se vytvářením rodokmenů a zpracováváním rodinné historie či historie domů i rodinných kronik.

Olešná 2 +

Mgr. Jan Čech

Nabízím tvorbu rodokmenů, hledání předků v rámci celé České republiky, přepis starých textů a dohledávání starých map. Zjišťuji historii nemovitostí.

Karel Gillich

Nabízíme sestavování rodokmenů a vyhledávání předků.

Ludmila Nymburská

Nabídka vyhledání předků v matrikách, zpracování rodokmenu a sepsání historie rodu.

Mgr. Václava Kodadová

Genealogické bádání, sestavování rodokmenů a historie rodu, přepisy textů z dobových dokumentů.

Jaroslav Vyka

Nabízím vyhledávání předků a on-line bádání.

Eva Gärtnerová

Nabízím vyhledávání předků a poskytování genealogických služeb, zpracování rodokmenu a numerologické rozbory.

František Fortin

Provádíme genealogický výzkum a rešerše. Nabízíme doprovod do archívu. Tvoříme rodokmeny.

RODOKMEN–FAMILYTREE Ilja Trojan

Nabídka služeb v oblasti genealogie. Vyhledání a zpracování podkladů pro sestavení rodokmenu. Grafická úprava rodového stromu. Vyhledáme Vám Vaše předky a příbuzné, sestavíme přehledný rodový strom, přepíšeme a přeložíme matriční záznamy.

Jihočeský Herold

Jmenuji se Milan Daněk a mým velkým koníčkem je historie a hlavně pak některé pomocné vědy historické, zvláště heraldika a sfragistika.

Markéta Pavlíková

Nabízíme genealogické služby. Sestavení rodokmenů, vývodů a výzkumných zpráv. Možnost určit si podobu, rozsah i cenu.

Martina Hloušková

Sestavuji rodokmen, vyhledávám matriční údaje, provádím rešerše z archivních zdrojů. Nabízím výtvarné zpracování rodového stromu a přepisy záznamů.

Rostislav Dolníček

Vyhledávání v matrikách v České republice, tvorba rodokmenu, čtení a překlady i vámi nalezených zápisů, vše rychle a hlavně s největším možným důrazem na ochranu Vašeho soukromí.