Služby a řemesla

Brigita Jakoubková

Nabídka kurzů aqua-aerobiku a zrpostředkování relaxačních a sportovních pobytů.

MERI PARTNERS

Nabízíme komerční a personální poradenství. Zaměřujeme se na headhunting, vyhledávání uchazečů, prověřování referencí, onboarding a další. Zabýváme se operativním převzetím manažerských úkolů jako je řízení krátkodobého projektu či využití tržní příležitosti.

Ing. Martin Poláček

Provádíme opravy, stavbu a restaurování varhan, flašinetů, hracích strojů i harmonií.

Mgr. Klára Votavová

Poskytujeme psychologickou diagnostiku, poradenství a psychoterapii dětem, studentům, dospělým, párům a rodinám.

Bc. Šárka Veselá

Nabídka komplexní péče pro děti předškolního a mladšího školního věku a dále pro děti s poruchami autistického spektra a vývojovými poruchami učení.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Hana Belánová

Nabízím myostimulace, lymfodrenáže a tělové zábaly.

MUDr. Alena Večeřová Procházková

Nabídka psychoterapie, psychologického poradenství a lektorské činnosti.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Porozumění - pomoc - rozum - souznění

Poskytuje služby týkající se péče o seniory s částečným omezením.

Ing. Veronika Hanzlíková

Nabídka poradenství v oblasti výživy, redukce hmotnosti a zdravého životního stylu včetně řešení jídelníčku.

Mgr. Petr Paskal Novák

Zvládání těžkých životních situací, terapeutická podpora nemocných, podpora a poradenství obětem sekt.

PRONATAL Plus s.r.o.

Centrum asistované reprodukce. Díky více než dvacetiletým zkušenostem našich odborníků a modernímu vybavení Vám poskytujeme komplexní služby v oblasti asistované reprodukce. Za tu dobu jsme pomohli na svět již tisícům dětí. Provozujeme také vlastní genetickou …

Bc. Kateřina Lívia Rajs

Nabídka terapie metodou RUŠ včetně možnosti zasvěcení do energetických systémů.

Bc. Jan Sobotka

Nabídka psychoterapie, rodinné terapie, poradenství, pomoci v obtížné životní situaci, lektorování kurzů a firemního personálního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá St 16:00)

Senium, s.r.o.

Nabízíme domácí pomoc pro seniory včetně víkendů a svátků. Zajišťujeme pomoc s běžnými denními potřebami, dohled, doprovod, úklid a další služby.

Mgr. Linda Hurníková

Nabídka psychoterapie, psychologického poradenství a psychodiagnostiky pro děti i dospělé.

Mgr. Jan Červenka

Klientům nabízím psychologické konzultace a poradenství a to jak dlouhodobé tak i krátkodobé.

Mgr. Jolana Pastorová

Nabízím pomoc při zvládání obtížných životních situací, psychosomatických nemocí a sebepoznání formou kresby i rozhovorem.

Zdeňka Baumheierová

Poskytování kineziologického poradenství pro odstraňování fyzických i psychických problémů pomocí metody One brain.

Mgr. Petra Meisnerová

Provoz soukromé psychologické a psychoterapeutické ordinace pro děti i pro dospělé. Práce s hypnózou. Nabídka kurzů a seminářů.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

MUDr. Zuzana Jelínková

Provoz soukromé psychiatrické ordinace.

Simona Faitová

Nabízím léčebnou tělesnou výchovu, reflexní masáže, měkké techniky, elektroléčbu - ultrazvuk, magnetoterapie, DD proudy, Tens proudy, sonostim, senzomotorika, LTV na přístrojích, SM systém.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Naďa Vejdová

Provozuji fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci.

Asociace grafologů ČR, o.s.

Nabízíme pomaturitní vzdělávání v rekvalifikačních kurzech grafologie, písmoznalectví, psychologie a výuky historie písma. Poskytujeme kurzy grafické expertizy ručního písma.

Zdeněk Urban

Nabídka služeb v oblasti produkce a obrazové postprodukce.

Ing. Miloslav Purkyt

Pořádání vzdělávacích seminářů a programů se zaměřením na vedení spisové služby, příjem, oběh, ukládání a vyřazování dokumentů, přestupky a delikty po novele stavebního zákona i sociální fondy v provázanosti na související legislativu.

Fotocentrum K+K, s.r.o.

Nabídka pronájmu filmové techniky. Výroba filmů a reklam na klíč.

AUDIRA, s.r.o.

Psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti. Výzkum a vývoj v oblasti společenských věd. Poskytování služeb obchodního charakteru, vydavatelské činnosti, poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Czech Institute of Directors - Institut členů správních orgánů

Programy zaměřené na přípravu profesionálních členů představenstev a dozorčích rad akciových společností. Pořádání komunikačních seminářů.

Golden Archer Productions, s.r.o.

Výroba hraných, dokumentárních, vzdělávacích a prezentačních filmů. Produkce divadelních a koncertních představení. Nabídka reklamních služeb.

Prague Film School, s.r.o.

Poskytování vzdělávání v oblasti výroby filmů, 3D animací a herectví.

KLUB IJK

Provozujeme klub zaměřený na aerobik, teambuilding a kondiční tréninky. Nabízíme poradenství v oblasti kondičního růstu a zdravého životního stylu.

Michal Čeliš

Nabídka služeb profesionálního kameramana a fotografa. Nabízím kameramanské práce pro televizní a internetové zpravodajství. Zaměřuji se na reportáže, televizní zpravodajství, publicistiku, dokumentární tvorbu, vícekamerové natáčení a střih. Zajišťuji záznamy …

DEUTON, s.r.o.

Opravujeme stroje a zařízení i již zaniklých výrobců, zakázková výroba jednoúčelových strojů, zařízení v oblasti sítotisku, obalové techniky, jiných elektronicky řízených mechanických zařízení. Výroba panelů citilight a převíjecích zařízení - scrool.

AKADEMIE IURIS, s.r.o.

Nabízíme jednoleté přípravné studium na vysoké škole, pomaturitní studium a víkendové přípravné kurzy.

Radka Neubertová

Nabídka lekcí jógy, pilates a cvičení pro těhotné. Díky Pilates si vytvoříte takové pohybové návyky, které umožní pohyb bez nadměrného svalového napětí. Cviky jsou upraveny tak, aby je mohl cvičit kdokoliv.

Fitness Fantom

Provozování fitness centra. Poskytujeme možnost využití posilovny, která je vybavena 25 stroji značky Grünsport. Dále tu jsou tři benchpressy, tři polohovací lavice a činky. Pro aerobní cvičení je zde k dispozici pět rotopedů. Prodej nápojů a suplementů ...

OTEVŘENO (Zavírá 22:00)

Aromaterapie - Léčebné masáže AEDITUS

Provádíme odborné aromaterapeutické masáže, klasické, antimigrenózní, čokoládové, medové, těhotenské, kojenecké masáže, peeling, lávové kameny a cvičení. Vzdělávací kurzy v Praze. Mobilizujeme páteř, žebra a klouby. Léčebná rehabilitace. Poradenství.