Likvidace odpadů

Micron Praha, s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a služeb průmyslové povahy.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

PROTE-eko, s.r.o.

Zajištění likvidace nebezpečných odpadů z pracovišť foto, DTP a nemocnic.

EPR PAPÍR, s.r.o.

Svoz, dovoz, vývoz a třídění sběrového papíru.

Tomáš Pokorný

Nabízíme odvoz sutě a odpadu. Provádíme vyklízení a stěhování sklepů, půd, bytů. Dovážíme písek, beton a stavební materiál.

Tomáš Zach

Odstraňování odpadů. Čištění průmyslových objektů.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

Pavel Kolomazník

Provádíme ruční i strojní zemní práce včetně inženýrských sítí. Zabýváme se odpadovým hospodářstvím i odstraňováním nebezpečných látek.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

SITA CZ a.s.

SITA CZ a.s.

Nabízíme širokou komplexní nabídku služeb v odpadovém hospodářství. Provádíme odvoz průmyslových a komunálních odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží a azbestu, čištění průmyslových objektů, sběr a separace druhotných surovin.

SKOLIT, s.r.o.

Zajišťujeme likvidaci kovových odpadů, konstrukcí a technologií. Nakládáme s odpady vyjma nebezpečných. Prodáváme použité zboží.

EKODENT RYBKA - ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ

EKODENT RYBKA - ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ

Zajišťujeme komplexní odvoz veškerých odpadů, čištění a dezinfekce studní. Pro nebezpečný odpad zajišťujeme odbornou likvidaci. Dále poskytujeme chemické poradenství. Stěhování a vyklízení bytů, prořezy sadů, dřevo na otop.

EkoMotol CZ, s.r.o.

Provádíme rekultivace bývalých skládek odpadů.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

TVF - Lobbe Industrieservice, s.r.o.

Nabídka průmyslového čištění, likvidace nebezpečných odpadů, sanace a demontáže průmyslových zařízení a výškových staveb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

U skladu, s.r.o.

U skladu, s.r.o.

Poskytování technických služeb včetně úklidu nebezpečných odpadů, čištění jímek a nádrží.

KOVODEMONT CZECH, a.s.

KOVODEMONT CZECH, a.s.

Sídlo společnosti zabývající se výkupem a ekologickým zpracováním kovového odpadu v oblasti severozápadních a středních Čech. Zahrnuje kovošrot, barevné kovy, nerez, kabely, speciální slitiny, elektromotory. Likvidace technologických celků a likvidace ...

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

TOMBA, s.r.o.

Odvoz a likvidace odpadů, vyklízení prostor. Prodej a doprava písku, štěrku a zahradnického materiálu.

Jiří Kovář

Nabídka odvozu odpadů, sutí a zeminy kontejnery 3 - 9 m3. Dovoz písků, štěrků, zeminy, kůry, recyklátů a betonu.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 06:00)

MS - EKOFLORA, s.r.o.

Nabízíme odstraňování odpadů a sanační činnosti.

DBMV, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti odpadového hospodářství. Řešíme problematiku sanací a starých ekologických zátěží.

S + S mevar, s.r.o.

Nabídka odvozu a likvidace suti, zeminy a odpadů. Provádíme zemní a demoliční práce.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

M.T.M. PLAST, s.r.o.

Výkup, zpracování a prodej kovového i nekovového odpadu. Nabídka kompletního servisu a likvidace strojních zařízení.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

KOVOŠROT LORENZ, s.r.o.

KOVOŠROT LORENZ, s.r.o.

Zabývá se výkupem, svozem a recyklací kovového odpadu jako železa, mědi, hliníku, olova a všech jejich slitin. Disponuje cejchovanými váhami materiálu a je možné objednat také likvidaci technologií a technologických celků či přistavení kontejneru nebo ...

Dawson One, s.r.o.

Nakládání s odpady, nabídka administrativní činnosti.

4eco s.r.o.

4eco s.r.o.

Nabízíme široký sortiment služeb spojených s nakládáním s odpady: přistavení a pronájem kontejnerů na stavební sutě a odpad, likvidace černých skládek odpadů, poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady, zpracování provozních řádů a zákonných …

Ekorol Plus, s.r.o.

Ekorol Plus, s.r.o.

Naše firma nabízí povrchové odvodnění, odlučovače ropných látek a tuků, sedimentační jímky, retenční nádrže, septiky, vodojemy. Zrealizujeme čerpací a přečerpávací stanice odpadních vod, čistírny odpadních vod, požární nádrže, vsakovací systémy. Dále nabízíme …

Jaroslav Hanek

Provádíme úklid a odvoz odpadu, dovoz písku, štěrků a stavebního materiálu.

GEORAP s.r.o.

zabýváme se skladováním a ankládáním s odpady, zemními pracemi a zpracováním laboratorních a odborných posudků.

JUROS, s.r.o.

Zabýváme se nakládáním s odpady, ochranou a péčí o životní prostředí a údržbou zeleně.

ProfiOdpady, s.r.o.

Odstraňování ostatních, nebezpečných odpadů. Recyklace odpadů, druhotných surovin, výkup tiskařského papíru. ADR poradce. Poradenství v oblasti životního prostředí, odpady, voda, vzduch, chemické látky. Zpracování EIA, IPPC, POH, havarijních plánů, hlášení do …

Domeček - odpady, s.r.o.

Domeček - odpady, s.r.o.

Zajišťujeme odvoz sutě a odpadu kontejnery, včetně nakládání s nebezpečnými odpady, úklid černých skládek, sběrný dvůr - skládka odpadu. Provádíme likvidaci a skartaci datových nosičů a dokumentů. Provozujeme překladiště odpadu. Prodej písku.

JiTa - ECO, s.r.o.

Zabýváme se ekologickou likvidací a svozem odpadů. Provádíme dekontaminaci. Zajišťujeme havarijní službu. Vykupujeme aku baterie. Využíváme recyklovatelný papír a plast.