Zpracování bioodpadů

COVENANT zahrady a parky s.r.o.

Společnost se již několik let zabývá krajinnou tvorbou, péčí o zeleň a veškerými zahradnickými pracemi. Projekce. Realizace sadových úprav zahrad a parků. Rekonstrukce historických zahrad. Péče o stromy (arboristika). Tvorba jezírek a vodních ...

AGROINTEG s.r.o.

Specializujeme se na techniku pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie. V programu péče o úrodnost půdy nabízíme rozmetadla hnojiv, komunální techniku. Prodej originálních náhradních dílů. Prodej techniky: technika pro hnojení – rozmetadla …

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

JK servis – technické služby

Nabízíme vyklízení bytů, půd a sklepů, ale také průmyslových objektů. Zajistíme asanaci znečištěných prostor včetně vyčištění a dezinfekce. Samozřejmostí je možnost provedení bouracích prací, následného vyklizení a odvezení odpadu a jeho uložení na skládku. …

T-PROJECT GROUP, spol. s r.o.

Inženýrsko-dodavatelská společnost T-PROJECT Group realizuje projekty se zaměřením na aplikace nových a moderních řešení, která zlepšují provozní a ekonomické podmínky tepelných zdrojů a energetických jednotek. Součástí našich služeb je denitrifikace DeNOx …

Zahradnictví Richter

Nabízíme služby z oblasti lesnictví a zahradnictví, kultivaci ploch a dalších služeb, včetně kácení stromů a prořezávání z vysokozdvižných plošin. Likvidujeme biologický odpad.

Lesař s.r.o.

Lesnická a zahradnicka činnost zahrnuje konzultační a poradenskou činnost, ohodnocování lesa, obchodní činnost, těžbu a zpracování dřeva, kácení nebezpečných stromů, myslivost, údržbu zelených ploch městských částí, rekonstrukce stávajících parků, výstavbu ...

Josef Urban

Firma zabývající se úklidovými službami. Úklid domů, kanceláří a firem. Zahradnictví, pěstování a prodej květin.

COMBATRA, spol. s r.o.

Výstavba zařízení na výrobu elektrické energie, zplynování odpadů a dřevní štěpky.

AQUACLEAN s. r. o.

Zlepšení činnosti a zvednutí výkonu bioplynových stanic. Zpracování biomasy a odpadů při živočišné výrobě. Zlepšení účinnosti městských a průmyslových čistíren odpadních vod.

BCD CZ, a.s.

Nabídka poradenství v oblasti ekologie. Zpracování odpadů.

BIOPROFIT s.r.o.

Nabídka poradenských a inženýrských služeb v oblasti podpory rozvoje efektivního využívání biomasy a bioodpadů.

PRAŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.

Provádíme likvidaci směsných, bio a živných odpadů. Zajišťujeme nakládání s nebezpečným odpadem. Nabízíme pravidelný i nepravidelný úklid administrativních budov, obchodních domů, hal a parkovišť.

AGRO Jesenice u Prahy, a.s. (Libeř) • Firmy.cz

ZEKOM Praha, s.r.o. ... Naše firma nabízí ukládku a zpracování bioodpadů - gastroodpady, odpady rostlinných pletiv - tráva, větve a listí.

www.firmy.cz/detail/12819312-agro-jesenice-u-prahy-liber.html

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ (certifikovaná metodika) Autoři Ing. Aleš Hanč, Ph.D. – ČZU v Praze Ing. Petr Plíva, CSc. – VÚZT, v. v. i. Praha

vermikompostovani.cz/wp-content/uploads/Vermikompost_bioodpadu.pdf

Proodpad.cz

Využití a zpracování bioodpadů a biomasy v rámci zemědělské výroby . ... Česká zemědělská univerzita Praha – Technika a technologie kompostování, ...

www.proodpad.cz/

STROM PRAHA a.s., Prostějov - Živéfirmy.cz

STROM PRAHA a.s., Za Olomouckou 4421 ... multifunkčních sekacích strojů, technologií na zpracování bioodpadů a mnohým dalším včetně kompletního ...

www.zivefirmy.cz/strom-praha_f1504543

Kompostárny Liberec • Firmy.cz

ZEKOM Praha, s.r.o. ... Naše firma nabízí ukládku a zpracování bioodpadů - gastroodpady, odpady rostlinných pletiv - tráva, větve a listí.

www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Ekologicke-sluzby/Likvidace-odpadu/Kompostarny/kraj-liberecky/liberec/1818-liberec

Ing. Pavel Novák s.r.o.: Kontakty

Pobočka Praha: Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, Holešovice. Tel. +420 220 800 740. ... Zpracování bioodpadů. Procesy na skládkách TKO. Plánování POH obcí.

www.ingpavelnovak.cz/lide/

Praha – Vinoř, č

Praha – Vinoř, č.j ... č.765/ Z196/09/2010 ze dne 2.9.2010 a nesouhlasí s umístěním stavby zařízení na zpracování bioodpadů na pozemku parc.č.1578/6 v ...

www.praha-vinor.cz/zasedani_zapisy/26.zasedani/26.mimoradne_zasedani_zapis%208.7.2013.pdf

ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Olomouc, Holice - Živéfirmy.cz

technologie na zpracování bioodpadů; Oficiální údaje: ENERGREEN PROJEKT s.r.o. IČ: 26880342 DIČ: CZ26880342 Počet zaměstnanců: 20 - 24

www.zivefirmy.cz/energreen-projekt_f1065818

Věc: Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č ...

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRA HY ... Zařízení na zpracování bioodpadů ve Slivenci, projektant: ViaAlta, Třebíč,

portalzp.praha.eu/public/c3/de/23/1734023_422100__2012_1424882.pdf

Twincom, s.r.o.

Zpracování bioodpadů a biomasy. ... Sběr, výkup a zpracování odpadů, ... Nový Zlíchov 3172/6 15000 Praha 5 . Twincom, s.r.o.

www.twincom.cz/

Ing. Pavel Novák s.r.o.: Reference

... (pro MOTT MACDONALD Praha s.r.o ... Zadávací dokumentace a administrace pro projekt Rozvoj systému svozu a zpracování bioodpadů v kompostárně Trhový ...

www.ingpavelnovak.cz/reference/

Hlavní město Praha | BIODIS

Hlavní město Praha . Přehled kompostáren, ... Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ... zobrazit statistiky ...

bioodpady.ecomanag.cz/hlavni-mesto-praha/

Úvodní strana | Kompostárna Pitterling

... Chudeřice na zpracování veškerých bioodpadů pro výrobu kompostu a jejich následnou aplikaci na plochy zdevastované hornickou ... ÚKZUZ Praha, a dle ...

www.kompostarna-pitterling.cz/

Středočeský kraj - odpady

Zpracování bioodpadů. ... Středočeský kraj i v letošním roce ve spolupráci s AOS EKO-KOM, a.s., Praha a společností ASEKOL s.r.o, Praha, ...

odpady.kr-stredocesky.cz/

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ - Kalifornské žížaly a vermikompost

V roce 2013 byla vytvořena první Certifikovaná metodika pro VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ. ... VÚZT, v. v. i. Praha Oponenti ... Ke zpracování certifikované ...

www.vermikompostovani.cz/

Hodnocení vlivů systémů sběru, transportu, zpracování a ...

Hodnocení vlivů systémů sběru, transportu, zpracování a využití bioodpadů na zdraví Hodnocení účinnosti hygienizace pro technologie

www.ekomonitor.cz/sites/default/files/02_Mateju.pdf

bluefort.cz - Hlavní město Praha

Linka na zpracování plastového ... Systém svozu bioodpadů v městské části Praha-Lysolaje ... Snížení prašnosti na území MČ Praha-Řeporyje ...

www.bluefort.cz/praha

kompostování - Najisto.cz

Zajišťujeme zpracování biologických odpadů kompostováním. ... (Hlavní město Praha - Smíchov) Praha, Holečkova 789 ... uložení bioodpadů (tráva, listí ...

najisto.centrum.cz/tag/kompostovani/

Hlavní město Praha | BIODIS

Hlavní město Praha . Žádné bioplynové stanice. ... Data o produkci a zpracování bioodpadů v ČR jsou čerpána ... zobrazit statistiky ...

bioodpady.ecomanag.cz/hlavni-mesto-praha-2/

zpracování biomasy - Najisto.cz

Aktuální katalog firem v kategorii zpracování ... Elron CZ, s.r.o. (Hlavní město Praha - Smíchov) Praha ... techniku a stroje pro zpracování bioodpadů ...

najisto.centrum.cz/tag/zpracovani-biomasy/

23. výzva - opzp.cz

výstavbu bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, ... Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 267 994 300 Fax: +420 272 936 597 E-mail: dotazy@sfzp.cz

www.opzp.cz/vyzvy/23-vyzva

Komplexní nakládání s komunálním ... - portalzp.praha.eu

Základní souhrnné informace a statistika o nakládání s komunálním odpadem v Praze v roce 2011 z ročenky Praha ... zpracování bioodpadů v ...

portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/souhrnne_informace/komplexni_nakladani_s_komunalnim_odpadem_3.html

ECR Rapotín - Společnost IS Environment SE

Anaerobní fermentace je zpracování bioodpadů bez přístupu vzduchu. Samotnému fermentačnímu procesu předchází proces recyklace, ... Praha 6, 162 00

www.isenvironment.cz/

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití ...

výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, ... Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 267 994 300 Fax: +420 272 936 597 E-mail: dotazy@sfzp.cz

www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu

Bioplynové stanice na zpracování bioodpadů v ... - biom.cz

DVOŘÁČEK, Tomáš: Bioplynové stanice na zpracování bioodpadů v České ... České sdružení pro biomasu, Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1, Tel.: 604 ...

biom.cz/cz/odborne-clanky/bioplynove-stanice-na-zpracovani-bioodpadu-v-ceske-republice

Biotechnologie-Praha.cz

Biotechnologie Praha o.p.s. Obecně ... materiálového využití a zpracování biologicky ... pro hygienizaci rizikových bioodpadů. ...

www.biotechnologie-praha.cz/kompostovani.html

Kompostárna Chudeřice - Marius Pedersen a.s.

Marius Pedersen a.s. – přední dodavatel služeb v oblasti nakládání s odpady, využití a zpracování odpadů, údržby komunikací, údržby zeleně, sanace ...

www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-teplice/novinky/332-kompostarna-chuderice.shtml

RISY.cz - Projekty EU

Kompostárna Suchodol a systém svozu bioodpadů: Plánem zařízení na zpracování bioodpadu - kompostárny Suchodol v katastru obce Suchodol, okres Příbram, je ...

www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Instituce

... v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů. ...

www.vurv.cz/

Malotraktor | Hledat.cz

Praha. Praha 5; Středočeský kraj. Benešov; Kladno; Mladá Boleslav; ... Prodej a servis, technologie na zpracování bioodpadů. Autoprodej Rohan, s.r.o. ...

www.hledat.cz/produkty/malotraktor

doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D. - Vyhledávání - Lidé na ČZU ...

ČZU WhitePages Úvod Lidé na ... Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v ... Vermikompostování – perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů ...

wp.czu.cz/cs/index.php/

využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností ...

sídlo: Kaplanova 1931, Praha 11 – Chodov, PSČ 148 00 ředitel: ... Při zpracování bioodpadů typu travní biomasa z údržby veřejné a soukromé zeleně, spor-

czbiom.cz/wp-content/uploads/kompostarny.pdf

Náležitosti žádosti o souhlas dle § 14 odst - odpady

Při zpracování návrhu provozního řádu ... Podskalská 19, 128 25 Praha 2, tel. 221982325. ... Způsob zpracování bioodpadů v kompostárně je ...

odpady.kr-stredocesky.cz/doc/Obsah%20provozniho%20radu%20zarizeni.doc

Produkce bioodpadů v ČR | Odpady

Produkce bioodpadů v ČR. ... (papírenské odpady, odpady ze zpracování dřeva, konzervárenský odpad a pod.). ... (Zdroj: VÚRV Praha)

odpady-online.cz/produkce-bioodpadu-v-cr/

Biom :: biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování,

... VÚRV Praha Ruzyně, Zpracování biologicky rozložitelných odpadů na ... 16.00 Exkurze na pokusnou kompostárnu bioodpadů VÚTZ v areálu ...

biom.cz/cz/akce/materialove-a-energeticke-vyuziti-odpadu

Zpracování odpadů - estav.cz

Firmy. Stavební databáze. Zpracování odpadů ... CZ BIJO a.s. Praha. Sběr a zpracování ... projektování a obchodní činnost pro zpracování bioodpadů, ...

www.estav.cz/nomen/cinnost.asp

Novinky - Marius Pedersen a.s.

Marius Pedersen a.s. – přední dodavatel služeb v oblasti nakládání s odpady, využití a zpracování odpadů, údržby komunikací, údržby zeleně, sanace ...

www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/novinky/

ODBORNÝ POSUDEK . 0 515 - praha-suchdol.cz

165 00 Praha 6 Iý: 138 207 29 ... Jedná se o výstavbu zařízení na zpracování bioodpadů ... bioreaktory) pro zpracování zeleného odpadu v době

www.praha-suchdol.cz/files/odour_posudek_ovzdusi_1215.pdf

Nabídka zajištění dotací z EU - abc.cz

Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4, tel./fax 272 730 431 ... odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, ...

www.abc.cz/file/132709/

Vietnam: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR ...

Obchodní dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR(Praha, ... Zavedení technologie ekologického zpracování bioodpadů na organominerální hnojiva. MPO. 2005.

www.businessinfo.cz/cs/clanky/vietnam-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-17974.html

VOSTING, spol. s r.o., Brno - Evropská databanka

Prodej nové i použité stroje: - stroje a zařízení pro těžbu a zpracování - na recyklaci stavebních sutí - zpracování bioodpadů - břity na sněhové pluhy.

www.edb.cz/firma-908598-vosting-brno

Kompostéry pro občany městské části Praha-Suchdol PROJEKT

Kompostéry pro občany městské části Praha-Suchdol PROJEKT duben 2014 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6

www.praha-suchdol.cz/files/projekt_kompostery.pdf

EIA - Praha 14 jinak. Aktuality a kauzy z městské ...

Cílovou kapacitou je zpracování 14000 ... EIA - oznámení záměru Zařízení pro výrobu bioplynu z bioodpadů v areálu spalovny, Praha 10, k. ú. Malešice .

www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-oznameni-zameru-Zarizeni-pro-vyrobu-bioplynu-z-bioodpadu-v-arealu-spalovny-Praha-10-k-u-Malesice.html

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika - PDF

Praha VERMIKOMPOSTOVÁN ... Byla prokázána oprávněnost použití metody vermikompostování a její efektivita při zpracování bioodpadů.

docplayer.cz/109707-Vermikompostovani-bioodpadu-certifikovana-metodika.html

Katalog biotech firem - Gate2Biotech.cz

zpracování bioodpadů, biodegradace ; EKONA, spol. s r.o. ... Medisco Praha, s.r.o. dodávka léčiv, laboratorní diagnostiky a zdravotnických prostředků, ...

www.gate2biotech.cz/katalog-biotech-firem/

Likvidace odpadů | Firmy v Praze

... 182 00 Praha 8 , Kobylisy E-mail Web ... likvidace bioodpadů ze ... Komerční drtiče odpadu jsou navrženy pro zpracování a likvidaci nejhůře skladovaných ...

www.firmyvpraze.cz/produkty/likvidace-odpadu

Zvlhčování vzduchu není luxus, je to nezbytnost pro ...

... kde jsou stanoveny technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů a technické požadavky na vybavení ... 100 42 Praha 10

vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/9786-zvlhcovani-vzduchu-neni-luxus-je-to-nezbytnost-pro-preziti-v-interierech

Servis strojů | Hledat.cz

Prodej a servis, technologie na zpracování bioodpadů. Mechanik, s.r.o. Prodej, servis a půjčovna stavebních ... Lokalita: Praha 13; Servis zemědělské techniky

www.hledat.cz/produkty/servis-stroju/4

K&K Technology a.s. :: AKTUALITY A INFORMACE

... Česká republika kancelář Praha; ... K&K TECHNOLOGY a.s. je generálním dodavatelem a výrobcem specializovaného zařízení na zpracování bioodpadů .

www.kk-technology.cz/

old.vscht.cz

Zdenka Kotoulová, SLEEKO Praha. Vymezení pojmu komunální odpad. Za komunální odpad je v souladu se zákonem ... Zpracování odděleně sebraných bioodpadů, ...

old.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/1ZOZP/odpady/Komunal.htm