Ekologické služby

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Zajištění svozu i likvidace odpadů a poskytování kontejnerů na odpad. Údržba komunikací či městské zeleně.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

EKOMEX, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb v oblasti likvidace odpadů.

Geo Vision, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti aplikované ekologie, geologie a zahradní i krajinářské architektury.

HYDROTECH SG, s.r.o.

Nabídka posouzení ekologické zátěže v oblasti životního prostředí. Vyhledávání a využívání vodních zdrojů.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MEGA, a.s.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti čištění vod, povrchových úprav materiálů a ekologie.

AQUA PLUS, s.r.o.

Dodáváme úpravny vody pro domácnost i průmysl. Nabídka kapesní dezinfekce, dezinfekce na tvrdou vodu a do studní.

EVECO, s.r.o.

Komplexní služby v ochraně ovzduší: Technická měření – měření účinnosti odlučovacích zařízení, optimalizace provozu zařízení pro technologie, garanční měření a zajištění měření hluku. Měření emisí – ze spalovacích procesů, veškerých technologických ...

PE -servis, v.o.s.

Výkup a zpracování barevných a lehkých kovů, elektrošrotu, akumulátorů a kovového odpadu.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

SUNEX, spol. s r.o.

Provádíme fyzickou likvidací výrobních strojů, autovraků, rozsáhlých technologických souborů i průmyslových závodů a podniků.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Tomáš Pokorný

Nabízíme odvoz sutě a odpadu. Provádíme vyklízení a stěhování sklepů, půd, bytů. Dovážíme písek, beton a stavební materiál.

EPR PAPÍR, s.r.o.

Svoz, dovoz, vývoz a třídění sběrového papíru.

M+M METAL servis, s.r.o.

Vykupujeme železo, barevné kovy a papír.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Vladimír Rousek

Odvoz suti a odpadu. Doprava stavebního materiálu. Likvidace černých skládek.

PROTE-eko, s.r.o.

Zajištění likvidace nebezpečných odpadů z pracovišť foto, DTP a nemocnic.

IPOLT CZ, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti recyklace a odstraňování odpadů, poradenství či zprostředkování.

Micron Praha, s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a služeb průmyslové povahy.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Ficus mobil, s.r.o.

Recyklace stavebních odpadů, přistavení kontejnerů. Nabídka autodopravy a zemních prací, prodej písků, štěrků, recyklátů.

RAFINA, s.r.o.

Provádění výkupu technických drahých kovů a přepracování neželezných kovů včetně výkupu chemikálií s obsahem drahých kovů.

Milan Vejšický Autodopravce

Provádíme odvoz a likvidaci odpadu a sutí v kontejnerech Avia, Liaz Tatra. Dodáváme písek, štěrk, recykláty. Provádíme zemní práce UNC a Cat 428. Poskytujeme slevy pro vybrané části Prahy.

ECOBAT, s.r.o.

Nabídka zpětného odběru použitých baterií.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Ing. Vladimír Zúber

Nabízíme akustické měření a studie z hluku dopravy, stavební činnosti i stacionárních zdrojů. Autorizované měření protihlukových opatření.

Brzy otevírá (09:00)

TEGAMO Czech, s.r.o.

Výroba průmyslového vybavení pro automobilový průmysl a strojírenství. Technologie na zpracování kovového odpadu, likvidace průmyslových vod.

STEELTRADE, s.r.o.

Zabýváme se sběrem železného šrotu.

Ing. Václav Stuchlík, CSc.

Provádíme měření hluku ve venkovním i vnitřním prostředí. Hodnocení včetně znaleckých posudků.

Jaromír Jiroš

Provádění odvozu sutí a odpadu, vyklízení bytových i nebytových prostor, vykládky a nakládky materiálu, doprava materiálu.

INPROKOM, s.r.o.

Nabídka protihlukových panelů a stěn z recyklovaných plastů včetně jejich kombinací s klasickými materiály. Výroba městského mobiliáře.

CEVATECH INTERNATIONAL, s.r.o.

Provádění služeb v oblasti odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s chemickými látkami.

AQUASYS spol. s r.o.

Provádíme železniční, ekologické, vodohospodářské a dopravní stavby. Zajišťujeme nakládání s nebezpečnými odpady a silniční nákladní dopravu.

AZ-Reko®

Kompletní rekonstrukce bytů, rekonstrukce bytových jader, zděných koupelen, kvalitní přestavby bytů a interiérů. Zednické práce, štuky, malby, obklady, dlažba, sádrokarton, voda, odpady, topení a plyn, elektroinstalace, revize, vyrovnání a pokládka podlah, ...

CERVA CZ, s.r.o.

Sběr a zpracování druhotných surovin.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

PORSENNA o.p.s.

Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na zpracovávání energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a odborných posudků a podkladů pro získání dotací. Zajišťujeme strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, ...

Brzy otevírá (09:00)

KOVODEMONT CZECH, a.s.

Sídlo společnosti zabývající se výkupem a ekologickým zpracováním kovového odpadu v oblasti severozápadních a středních Čech. Zahrnuje kovošrot, barevné kovy, nerez, kabely, speciální slitiny, elektromotory. Likvidace technologických celků a likvidace ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Michal Hrabák odvoz sutě a odpadu

Zajistíme Vám odvoz komunálního odpadu. V případě zájmu zajistíme i nakládku odpadu našimi pracovníky. Dále dovezeme písky, betony a ostatní recykláty. Disponujeme kontejnery o objemu 3, 5, 9 m3.

TOMBA, s.r.o.

Odvoz a likvidace odpadů, vyklízení prostor. Prodej a doprava písku, štěrku a zahradnického materiálu.

Jan Klíma - Kovošrot

Výkup železného šrotu, odpadu z ocelových a barevných kovů, kabely, elektromotory. Svoz vlastní technikou, rozebírání větších celků (konstrukce, vzduchotechnika, stroje) přímo u zákazníků. V areálu firmy používáme autováhu.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

CLERODEN, s.r.o.

Výkup a recyklace pneumatik a gumového odpadu. Výroba a prodej gumového granulátu.

Jiří Kovář

Nabídka odvozu odpadů, sutí a zeminy kontejnery 3 - 9 m3. Dovoz písků, štěrků, zeminy, kůry, recyklátů a betonu.

Bohumil Adamec

Zajištění recyklace a odvozu kovového odpadu.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Karel Probošt

Výkup a prodej odpadového papíru, železného šrotu a barevných kovů. K dispozici je digitální autováha do 30 tun a vysokozdvižný vozík.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Enviroplast, s.r.o.

Nabízíme odběr a výkup plastového odpadu, drcení plastového odpadu, regranulace plastového odpadu a prodej regenerátů a regranulátů.

Zdeněk Rayman

Provádění rutinního měření a hodnocení hluku, vibrací, prašnosti a fyzikálních faktorů techniky prostředí.

OTEVŘENO (nonstop)

Tomáš Zach

Odstraňování odpadů. Čištění průmyslových objektů.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

GERA, export import, spol. s r.o.

Zaměřujeme se na výkup a zpracování železa či barevných kovů. Provádíme likvidaci autovraků, technologických zařízení i bourání ocelových konstrukcí.

U skladu, s.r.o.

Poskytování technických služeb včetně úklidu nebezpečných odpadů, čištění jímek a nádrží.

ProfiOdpady, s.r.o.

Odstraňování ostatních, nebezpečných odpadů. Recyklace odpadů, druhotných surovin, výkup tiskařského papíru. ADR poradce. Poradenství v oblasti životního prostředí, odpady, voda, vzduch, chemické látky. Zpracování EIA, IPPC, POH, havarijních plánů, hlášení do …

sběrný dvůr

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

České sběrné suroviny, a.s.

Nakládáme s odpady. Vykupujeme a prodáváme druhotných suroviny. Poskytujeme svoz, třídění, recyklaci a likvidaci odpadů - papír, kov, plast a sklo.