Muzea

Muzeum hodin – Václav Šimonovský

V muzeu jsou vystaveny unikáty, z nichž ty nejstarší jsou z let 1580–1600, vodní hodiny z Holandska z roku 1685, Mystery hodiny z Prahy od Louise Hainze, regulátory od V. Wilforda z Prahy jdoucí na jedno natažení 1,5 roku, malý orloj, astroláb z Kralup nad ...

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Muzeum silnic ve své stálé expozici zachycuje vývoj silnic od nejstarších stezek až po dnešní moderní silnice, život cestářů, vývoj mostů a ve venkovní expozici nabízí ukázky mostů, patníků a silniční techniky. Všechny expozice jsou plně přístupné i pro ...

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Strašidelné podzemí

Strašidelné podzemí se nachází ve středověkých katakombách 500 let starého domu na Žižkově náměstí za kostem hned vedle Skřítkova. V chodbách s tajemnou atmosférou uvidíte mnoho strašidelných stvoření. Chodby jsou scénicky nasvícené a ozvučené. Prohlídka je …

Městské muzeum Žamberk

Městské muzeum se spolupodílí na kulturních aktivitách města, zaměřuje pozornost na osobnosti, které se významně zasloužily o povznesení života regionu a nabízí pravidelné tematické výstavy souborů předmětů. Prohlídka stálé expozice pro skupiny 15–25 osob …

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry. HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ: Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud …

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

Muzeum pražských pověstí a strašidel

Interaktivní expozice v domě ze 14. století na téma pražských pověstí a strašidel, podzemní staropražská ulička se strašidly v reálné velikosti. Zveme Vás do světa plného humoru, poezie a tajemna, který osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, ...

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Divadlo DRAK

Divadlo DRAK hraje svá představení pro celou rodinu. V hledišti se tak potkávají všechny generace diváků od nejmenších dětí až po jejich babičky a dědečky. Za více než padesát let své existence si Divadlo DRAK vydobylo výjimečnou pověst jak v Čechách, tak i v …

Brzy otevírá (09:00)

Městské muzeum Nová Paka

Provozování muzeí v Nových Pakách. Nejstarší písemná zmínka o existenci Nové Paky (Paká Mladá) pochází z roku 1357. Byla založena coby poddanské město kumburského panství, od čehož se odvíjí celá její bohatá historie. Městské muzeum v Nové Pace bylo za účelem …

Letecké muzeum Libořezy

První letecké muzeum na Třeboňsku. Můžete zde vidět dvě slavné stíhačky z výzbroje československého letectva. Jedná se o kompletní MiG-21MF a MiG-19PM. V našem muzeu můžete letadla fotit, natáčet z bezprostřední blízkosti a pod dohledem průvodce do stíhačky i …

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Regionální muzeum, založené v roce 1894, sídlí v prostorách strakonického hradu a od roku 2008 spravuje také unikátní areál vodního mlýna v Hoslovicích. V současné době prochází strakonický hrad rozsáhlou rekonstrukcí, v jejímž rámci budou vybudovány ...

Národní zemědělské muzeum Praha

Národní zemědělské muzeum se zabývá vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností v oblasti zemědělství i příslušných oborů. Zahrnuje zpracování, evidence a zpřístupňování uložených archiválií. Archivní jednotky pokrývají oblast rostlinné a živočišné …

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

ČOKOLÁDOVÝ DŮM

První české muzeum čokolády a čokoládových obrazů v Praze. MUZEUM ČOKOLÁDY – historie, pěstování, výroba , předvedení výroby a ochutnávka čokolády, historie čokolády v českých zemích, přehled současných českých výrobců. Workshopy: možnost vlastní výroby ...

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Muzeum moderního umění. Expozice abstraktního umění Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda a dalších umělců. Možnost pronájmu prostor muzea k pořádání kulturních a společenských akcí. Pořádáme animační programy a workshopy, besedy s ...

PRAŽSKÉ BENÁTKY – VYHLÍDKOVÉ PLAVBY, MUZEUM KARLOVA MOSTU, FIREMNÍ, PRIVÁTNÍ AKCE

Provozujeme vyhlídkové plavby na řece Vltavě a vodním kanálem Čertovka v historickém centru Prahy v duchu nejlepších tradic z konce 19. století. MUZEUM KARLOVA MOSTU – dozvíte se více o středověké stavbě Karlova atd. Prohlídky, výstavy, muzejní obchod. ...

Muzeum Karla Zemana

Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum v Praze je největší českou institucí, specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Bylo založeno 5. července 1908. NTM se zrodilo z iniciativy a prostředků české technické inteligence, především profesorského sboru ...

Muzeum hlavního města Prahy - Hlavní budova na Florenci

Hlavní budova muzea je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky. Byla postavena přímo pro Museum královského hlavního města Prahy v letech 1896 až 1898 v novorenesančním slohu podle návrhů architekta Antonína ...

Brzy otevírá (09:00)

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví. Specializované muzeum České republiky s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou, vzdělávací a metodickou.

G. Deset

Waldesovo muzeum - galerie představuje díla současných českých umělců, jejich obrazy, grafiky a plastiky.

Muzeum pražského vodárenství

Provozování muzea představující pražské vodárenství. Celá expozice zachovává chronologické členění historického vývoje pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 19. …

ŽIDOVSKÉ MUZEUM VPRAZE

Židovské muzeum spravuje tyto objekty: Maiselovu synagogu, Španělskou Synagogu, Starý židovský hřbitov, Klausovou synagogu, Obřadní síň (budova pražského Pohřebního bratrstva), Galerii Roberta Guttmanna a Vzdělávací a kulturní centrum pobočka v Brně.

Poštovní muzeum

Stálá expozice poštovních známek. Pořádáme i krátkodobé výstavy.

Národní muzeum

Národní muzeum. Přírodovědecké, historické muzeum, muzeum české hudby.

Muchovo muzeum, s.r.o.

Expozice přibližně 100 děl Alfonse Muchy.

COPA, s.r.o. - Franz Kafka museum

Expozice Franze Kafky poskytuje průřez autorovým dílem i nahlédnutí do soukromého života.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Letecké Muzeum Točná, s.r.o.

Muzeum nabízí letecké přístroje a modely a stálou expozici.

Torture, spol. s r.o.

Muzeum středověkých mučicích nástrojů ze všech částí Evropy. Historické vysvětlivky jsou uvedeny v češtině.

Muzeum komunismu

Představení sugestivního pohledu na éru komunismu zejména v době totalitního režimu od únorového puče v roce 1948 do listopadu 1989.

Muzeum policie České republiky

Muzeum dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku až po současnost.

Muzeum MHD

Expozice na téma Historie městské hromadné dopravy v Praze.

Geosvět

Nabízíme velký výběr ručně vyráběných zlatých a stříbrných šperků s přírodními drahokamy, minerály a broušené drahé kameny z celého světa. Na zakázku vám vybrousíme libovolný drahokam v naší brusičské dílně či zhotovíme šperk dle vašeho přání.

REVYKO

Galerijní a muzejní činností a přípravami uměleckých výstav a expozic se zabýváme od roku 1994. Vzhledem k vysoké technické náročnosti a rovině profesionálních nároků na estetické a řemeslné ztvárnění jde v daném odvětví o velice ojedinělou činnost, kterou ...

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Diamond Prague Museum, s.r.o.

Provoz muzea s expozicí o diamantech. Prozradíme Vám opravdu mnohé, od vzniku přes zpracování až do podoby krásných šperků. Nabízíme také prodej a zakázkovou výrobu.

Brzy otevírá (09:00)

Muzeum studené války

Provozujeme muzeum v prostorách protiatomového krytu. Expozice je zaměřena na pohraniční a celní stráž, veřejnou bezpečnost, odposlechy a radiokomunikační profesionální armádní vybavení, kde si návštěvník může vyzkoušet například Morseovu abecedu.

Poštovní muzeum

Provoz stálé expozice poštovních známek, filatelistický unikátů, padělků a specializované sbírky. Pořádání příležitostných výstav známkové tvorby. K vidění jsou nejstarší známky evropských i mimoevropských zemí, známky OSN a otisky razítek.

Muzeum medoviny

Expozice o historii a výrobě medovin spojená s jejich degustací v salónku nebo v prostorách čajovny. Sortiment průběžně obměňujeme. Všechny jsou nedolihované, nedoslazované a podávané chlazené. Nabízíme také nákup a prodej medoviny.

Museum tortury

Provoz expozice útrpného práva a mučících nástrojů. Vystavujeme okolo 100 exponátů a desítky dobových rytin.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Nabídka prohlídek podzemních prostor staré kanalizace. Pronájem prostor pro společenské akce i filmování.

Keplerovo muzeum

Provozování muzea Johanna Keplera.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Plynárenské muzeum

Expozice na téma Vývoj pražského plynárenství.

LA CANDELA, s.r.o.

Provozujeme muzeum mechanických erotických zařízení. Na ploše tří pater je vystaveno přes 200 objektů a mechanických zařízení, galerie umění s erotickou tematikou, kino se starými erotickými filmy a erotické oblečení.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Speculum Alchemiae Prague

Provozujeme muzeum alchymie s originální alchymistickou dílnou Rudolfa II. Prohlídky podzemí a prodej bylinných elixírů.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Letecké muzeum

Muzeum prezentuje vojenské, výrobní, dopravní a sportovní tradice českého a československého letectví.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Trmalova vila

Provozujeme národní kulturní památku navrženou Janem Kotěrou, zakladatelem české moderní architektury.

Armádní muzeum

Muzeum je věnováno historii prvního a druhého odboje v letech 1914-1918 a 1939-1945 a historii československé armády 1918-1939.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)