Studijní a vědecké knihovny

Přidat / editovat záznam

Info-Praha.cz Kultura a společnost Knihovny Studijní a vědecké knihovny

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"České vysoké učení technické v Praze - knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fs OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 293/13 + pobočky (43) - +420 224 357 308

Evropské dokumentační středisko VŠE v Praze pobočka Praha-Žižkov OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Středisko shromažďuje a zpřístupňuje materiály Evropské unie. Zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku, legislativu a regionální a sociální politiku.

Praha, nám. Winstona Churchilla 1938/4 + pobočky (71) - +420 224 095 185

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

Praha - Dejvice, Technická 2710/6 + pobočky (28) - +420 224 354 464

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Malá Strana, Vlašská 355/9 + pobočky (5) - +420 257 286 345, +420 257 286 361

Knihovna Fakulty dopravní OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Provoz fakultní knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace.

Praha - Nové Město, Horská 2040/3 + pobočky (15) - +420 224 359 191

Knihovna Fakulty elektrotechnické ČVUT - www.knihovny.cvut.cz Brzy zavírá (15:00)

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Dejvice, Technická 2710/6 + pobočky (21) - +420 224 359 802, +420 224 359 980

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT - www.knihovny.cvut.cz ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Praha - Staré Město, Břehová 78/7 + pobočky (12) - +420 224 358 305, +420 224 358 340

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

Praha - Dejvice, Pod Juliskou 1805/4 + pobočka - +420 224 351 858

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

Praha - Dejvice, Šolínova 1903/7 + pobočka - +420 224 359 800

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Knihovna se zaměřením na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo, slovníky, encyklopedie a pedagogiku.

Praha - Nové Město, Horská 2040/3 - +420 224 359 153

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

Praha - Dejvice, Zikova 1905/4 + pobočka - +420 224 352 965

Knihovna Archivu ČVUT ZAVŘENO (Otevírá St 08:30)

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

Praha - Dejvice, Zikova 1905/4 + pobočky (7) - +420 224 353 558

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury - dejinystaveb.cvut.cz/knihovna OTEVŘENO (Zavírá 17:30)

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

Praha - Dejvice, Thákurova 2077/7 + pobočky (18) - +420 224 355 535

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze - www.cuni.cz/UK-320.html

Knihovna zajišťuje koordinaci nákupu a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů.

Praha - Staré Město, Ovocný trh 560/5 + pobočky (17) - +420 222 322 627, +420 224 811 417

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Praha - Krč, Pacovská 350/4 + pobočky (12) - +420 222 539 222

Knihovna Akademie výtvarných umění - www.avu.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Praha - Bubeneč, U akademie 172/4 (Číslo dveří 21) + pobočky (33) - +420 220 408 246

Ústřední tělovýchovná knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Knihovna zajišťuje základní knihovnické a informační služby pro fakultu.

Praha - Veleslavín, José Martího 269/31 + pobočky (17) - +420 220 172 158, +420 220 172 327

Evangelická teologická fakulta - web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

Praha 1 - Nové Město, Černá 646/9 + pobočky (12) - +420 221 988 601, +420 221 988 603

Univerzita Karlova v Praze - Knihovna Augusta Seydlera - astro.troja.mff.cuni.cz/library ZAVŘENO (Otevírá Čt 13:00)

Knihovna je určena posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku, dále studentům doktorandského studia a vědeckým pracovníkům.

Praha - Libeň, V Holešovičkách 747/2 + pobočky (30) - +420 221 912 575

Knihovna a středisko vědeckých informací Právnické fakulty - knihovna.prf.cuni.cz OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Poskytování knihovnicko-informačních služeb učitelům, studentům a veřejnosti. Přístup k internetu i dalším elektronickým informačním zdrojům.

Praha - Staré Město, náměstí Curieových 901/7 + pobočky (21) - +420 221 005 219, +420 221 005 270

Knihovna Filozofické fakulty - ff.cuni.cz/FF-23.html OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby.

Praha - Josefov, náměstí Jana Palacha 1/2 + pobočky (45) - +420 221 619 284

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích Fakulta sociálních věd - knihovna.jinonice.cuni.cz

Knihovna zajišťuje základní informační služby, meziknihovní výpůjční a další doplňkové služby.

Praha - Jinonice, U kříže 661/8 + pobočky (20) - +420 251 080 347

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty - www.ktf.cuni.cz/KTF-36.html OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

Praha - Dejvice, Thákurova 676/3 + pobočky (8) - +420 220 181 304, +420 220 181 512

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

Knihovna zajišťuje pro fakultu základní informační a knihovnické služby.

Praha - Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4 + pobočky (23) - +420 221 900 223

Knihovna Ústavu fyziky plazmatu AV ČR - www.ipp.cas.cz ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Libeň, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 587, +420 266 052 884

Knihovna Pragoprojekt

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Krč, K Ryšánce 1668/16 + pobočky (5) - +420 226 066 242

Knihovna VUC Praha - www.vucpraha.cz/inform.html OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Shromažďování, třídění a zpřístupňování informací z oblasti cukrovarnictví a pěstování cukrovky.

Praha - Písnice, U Jednoty 270/7 - +420 261 090 631

Oborová knihovna biologie

Nabídka služeb oborové knihovny biologie.

Praha - Nové Město, Viničná 1594/7 + pobočky (5) - +420 221 951 625

Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd ČR - knihovna.flu.cas.cz OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Nabízíme služby knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Staré Město, Jilská 236/3 - +420 221 183 303, +420 221 183 304

Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 263 + pobočky (7) - +420 225 106 469

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR - www.ucl.cas.cz OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Nabídka služeb knihovny a studovny s odbornou literaturou.

Praha - Nové Město, Na Florenci 1420/3 + pobočky (2) - +420 234 612 147

Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze - knihovna.vscht.cz OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Dejvice, Technická 1905/5 + pobočky (6) - +420 220 443 826

Knihovna TTC Telekomunikace

Poskytování knihovnických služeb.

Praha - Strašnice, Třebohostická 987/5 + pobočka - +420 234 052 362

Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové - www.vsup.cz ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Školní knihovna shromažďující publikace z oblasti umění.

Praha - Staré Město, náměstí Jana Palacha 80/3 + pobočky (10) - +420 251 098 205, +420 251 098 228

Knihovna AV ČR, v.v.i. - www.lib.cas.cz

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih.

Praha - Staré Město, Národní 1009/3 - +420 221 403 111, +420 221 403 208

Asociace knihoven vysokých škol ČR - www.akvs.cz

Zastupování, hájení a prosazování zájmů vysokoškolských knihoven a vytváření základny pro spolupráci.

Praha - Dejvice, Zikova 1903/4 - +420 224 359 801, +420 466 036 546

Knihovna multikulturního centra Praha - www.mkc.cz

Provozujeme knihovnu. Shromažďujeme soudobou světovou a českou literaturu týkající se multikulturního vzdělávání.

Praha - Nové Město, Vodičkova 704/36 + pobočka - +420 296 325 345

Knihovna Historického ústavu AV ČR, v.v.i. - www.hiu.cas.cz

Provoz knihovny a studovny s odbornou literaturou.

Praha - Prosek, Prosecká 809/76 + pobočky (4) - +420 286 882 121

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR - www.arup.cas.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Výpůjčky jsou pouze prezenční.

Praha - Malá Strana, Letenská 123/4 + pobočky (2) - +420 257 014 318, +420 257 014 344

Knihovna Fyzikálního ústavu AV ČR Cukrovarnická - www.fzu.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Střešovice, Cukrovarnická 112/10 + pobočky (3) - +420 220 318 415, +420 220 318 579

Knihovna Fyziologického ústavu AV ČR - www.biomed.cas.cz/fgu

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Krč, Vídeňská 1083 - +420 241 062 414

Knihovna Geologického ústavu AV ČR - www.gli.cas.cz

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 269 + pobočky (3) - +420 226 800 272, +420 233 087 272

Knihovna Matematického ústavu AV ČR - www.cz.math.cas.cz/library

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Nové Město, Žitná 609/25 + pobočky (2) - +420 222 090 748, +420 222 090 757

Knihovna Psychologického ústavu AV ČR - www.psu.cas.cz

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Staré Město, Husova 352/4 + pobočky (2) - +420 221 183 547, +420 222 222 096

Knihovna Slovanského ústavu AV ČR - www.slu.cas.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Staré Město, Valentinská 91/1 - +420 222 323 130, +420 224 800 263

Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR - www.udu.cas.cz/cs/knihovn

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Staré Město, Husova 352/4 + pobočka - +420 221 183 523

Knihovna Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici jsou knihy z oblastí věd o přírodě, humanitních a společenských vědách.

Praha - Krč, Vídeňská 1083 - +420 241 062 218, +420 296 442 218

Knihovna Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR - www.jh-inst.cas.cz

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Libeň, Dolejškova 2155/3 + pobočka - +420 266 053 196, +420 286 582 141

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»