Studijní a vědecké knihovny

Evangelická teologická fakulta

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Odborná knihovna J. Hájka

Provozujeme odbornou knihovnu. V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. K dispozici je 35 000 knižních svazků, české i zahraniční …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovna zajišťuje koordinaci nákupu a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů. Dále zpracovává agendu meziknihovní výpůjční služby a agendu knihovních darů.

Evropské dokumentační středisko VŠE v Praze

Středisko shromažďuje materiály Evropské unie. Zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku, legislativu a regionální a sociální politiku. Zaměřujeme se také na organizaci obhajob disertačních prací, spolupráci při evidování publikační činnosti, vedení ...

České vysoké učení technické v Praze

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 11:00)

Knihovna Fakulty dopravní

Provoz fakultní knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT

Knihovna se zaměřením na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo, slovníky, encyklopedie a pedagogiku.

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Knihovna Archivu ČVUT

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Knihovna Akademie výtvarných umění

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Knihovna Pragoprojekt

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna VUC Praha

Shromažďování, třídění a zpřístupňování informací z oblasti cukrovarnictví a pěstování cukrovky.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Oborová knihovna biologie

Nabídka služeb oborové knihovny biologie.

Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd ČR

Nabízíme služby knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Nabídka služeb knihovny a studovny s odbornou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové

Školní knihovna shromažďující publikace z oblasti umění.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna AV ČR, v.v.i.

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih.

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Zastupování, hájení a prosazování zájmů vysokoškolských knihoven a vytváření základny pro spolupráci.

Knihovna multikulturního centra Praha

Provozujeme knihovnu. Shromažďujeme soudobou světovou a českou literaturu týkající se multikulturního vzdělávání.

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Výpůjčky jsou pouze prezenční.

Knihovna Fyziologického ústavu AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici jsou knihy z oblastí věd o přírodě, humanitních a společenských vědách.

Knihovna Ústavu fyziky atmosféry AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou. Možnost využití elektronických zdrojů.

Knihovna Ústavu informatiky AV ČR

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu, vědecké časopisy a výzkumné zprávy.

Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Nabídka knihovnických a informačních služeb se zaměřením na odbornou literaturu z oblasti chemie, fyzikální chemie a biomedicinálních polymerů.