Knihovny

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

GOETHE-INSTITUT

GOETHE-INSTITUT

Kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Goethe-Institut v Praze je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který ...

Národní knihovna České republiky

Národní knihovna České republiky je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti. Rozsahem svých fondů je největší a zároveň jednou z nejstarších ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

EBSCO Information Services, s.r.o.

Nabídka předplatného zahraničních periodik a online služeb pro knihovny.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Evangelická teologická fakulta

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 10:00)

Místní knihovna Radotín

Půjčujeme knihy, periodika, audioknihy, společenské hry a čtečky e-knih, poskytujeme přístup na internet a možnost kopírování. Wi-fi připojení zdarma.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Fond knihovny obsahuje přes 10 tisíc titulů knih především z oblasti kultury, neprofesionálních kulturních aktivit, neformálního vzdělávání, lidového umění, kulturních tradic a osvěty. K dispozici je Wi-Fi a možnost přehrání skladeb.

Knihovna BKI Praha

Provozujeme knihovnu s možností zapůjčení bulharské literatury, bulharských překladů světové klasiky, vědecké literatury, slovníků a učebnic bulharštiny. Tituly jsou rozdělené do seznamu krásná literatura, naučná literatura, katalogy a periodika, mapy a ...

Odborná knihovna J. Hájka

Provozujeme odbornou knihovnu. V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. K dispozici je 35 000 knižních svazků, české i zahraniční …

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Velvyslanectví Španělska - Knihovna Institutu Cervantes

Zabýváme se šířením španělské a hispanoamerické kultury, nabízíme španělskou literaturu, hudbu, film a další tituly i španělština jako cizí jazyk. Možnost přístupu na internet.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 10:00)

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovna zajišťuje koordinaci nákupu a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů. Dále zpracovává agendu meziknihovní výpůjční služby a agendu knihovních darů.

Knihovna Vojenského historického ústavu Praha

Knihovna soustřeďuje více než 250 000 svazků knih a časopisů, starých tisků a map odborně vojenského charakteru. Zaměřuje se na dějiny vojenství a historické fondy. Poskytujeme meziknihovní výpůjční služby a přístup k digitální knihovně.

Evropské dokumentační středisko VŠE v Praze

Středisko shromažďuje materiály Evropské unie. Zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku, legislativu a regionální a sociální politiku. Zaměřujeme se také na organizaci obhajob disertačních prací, spolupráci při evidování publikační činnosti, vedení ...

Knihovna Náprstkova muzea

Provozujeme knihovnu specializovanou na všeobecný národopis, historii, lingvistiku, dějiny umění, encyklopedie a mimoevropské etnografie. Najdete u nás nejen knihy a časopisy ale i rozsáhlou grafickou sbírku.

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze je veřejná univerzální knihovna. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, rychle a ...

České vysoké učení technické v Praze

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Knihovna Fakulty dopravní

Provoz fakultní knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace.

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT

Knihovna se zaměřením na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo, slovníky, encyklopedie a pedagogiku.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Knihovna Archivu ČVUT

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

Knihovna ekologické a přírodovědné literatury

Nabídka knihovnických služeb v oblasti ekologie a přírodovědy.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Knihovna Akademie výtvarných umění

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Knihovna Židovského muzea v Praze

Knihovna se specializuje na judaistiku, historii, dějiny umění a muzeologii.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

Knihovna Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Místní knihovna Praha - Štěrboholy

Poskytování knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v 16:00)

Místní knihovna Benice

Nabídka knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v 18:30)

Místní knihovna Praha - Březiněves

Nabídka knihovnických služeb a možnost připojení k internetu.

Brzy otevírá (v 15:00)

Místní knihovna Petrovice

Nabídka knihovnických služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Místní knihovna Zličín

Nabídka knihovnických a informačních služeb, půjčování knih i časopisů, možnost využití počítačů s připojením k internetu.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Místní knihovna Praha - Klánovice

Poskytování knihovnických a informačních služeb. Možnost využití čítárny a počítačů s připojením k internetu. Pořádání výstav a kulturních pořadů.

Brzy otevírá (v 15:00)

Místní knihovna Praha - Letňany

Nabídka výpůjčních služeb. Pořádání autorských čtení a exkurzí a soutěží pro děti. Možnost využití počítačů s připojením k internetu.

Místní knihovna Praha - Kolovraty

Poskytování knihovnických služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)