Knihovny

GOETHE-INSTITUT

GOETHE-INSTITUT

Kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Goethe-Institut v Praze je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který ...

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Národní knihovna České republiky

Národní knihovna České republiky je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti. Rozsahem svých fondů je největší a zároveň jednou z nejstarších ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

EBSCO Information Services, s.r.o.

Nabídka předplatného zahraničních periodik a online služeb pro knihovny.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Evangelická teologická fakulta

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

Místní knihovna Radotín

Půjčujeme knihy, periodika, audioknihy, společenské hry a čtečky e-knih, poskytujeme přístup na internet a možnost kopírování. Wi-fi připojení zdarma.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Fond knihovny obsahuje přes 10 tisíc titulů knih především z oblasti kultury, neprofesionálních kulturních aktivit, neformálního vzdělávání, lidového umění, kulturních tradic a osvěty. K dispozici je Wi-Fi a možnost přehrání skladeb.

Knihovna BKI Praha

Provozujeme knihovnu s možností zapůjčení bulharské literatury, bulharských překladů světové klasiky, vědecké literatury, slovníků a učebnic bulharštiny. Tituly jsou rozdělené do seznamu krásná literatura, naučná literatura, katalogy a periodika, mapy a ...

Odborná knihovna J. Hájka

Provozujeme odbornou knihovnu. V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. K dispozici je 35 000 knižních svazků, české i zahraniční …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Velvyslanectví Španělska - Knihovna Institutu Cervantes

Zabýváme se šířením španělské a hispanoamerické kultury, nabízíme španělskou literaturu, hudbu, film a další tituly i španělština jako cizí jazyk. Možnost přístupu na internet.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovna zajišťuje koordinaci nákupu a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů. Dále zpracovává agendu meziknihovní výpůjční služby a agendu knihovních darů.

Knihovna Vojenského historického ústavu Praha

Knihovna soustřeďuje více než 250 000 svazků knih a časopisů, starých tisků a map odborně vojenského charakteru. Zaměřuje se na dějiny vojenství a historické fondy. Poskytujeme meziknihovní výpůjční služby a přístup k digitální knihovně.

Evropské dokumentační středisko VŠE v Praze

Středisko shromažďuje materiály Evropské unie. Zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku, legislativu a regionální a sociální politiku. Zaměřujeme se také na organizaci obhajob disertačních prací, spolupráci při evidování publikační činnosti, vedení ...

Knihovna Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Nabízíme knihovnické služby v oboru správy ochrany přírody a krajiny. Vedeme dokumentaci ÚSOP a zabýváme se znaleckou či posudkovou činností. K dispozici jsou časopisy, separáty, monografie, artografické materiály, slovníky, encyklopedie, výzkumné zprávy, ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 13:00)

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze je veřejná univerzální knihovna. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, rychle a ...

České vysoké učení technické v Praze

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Fakulty dopravní

Provoz fakultní knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace.

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT

Knihovna se zaměřením na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo, slovníky, encyklopedie a pedagogiku.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Archivu ČVUT

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:30)

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

Knihovna ekologické a přírodovědné literatury

Nabídka knihovnických služeb v oblasti ekologie a přírodovědy.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Knihovna Akademie výtvarných umění

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Knihovna Náprstkova muzea

Provoz knihovny specializované na všeobecný národopis, historii, lingvistiku, dějiny umění, encyklopedie a mimoevropské etnografie.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Židovského muzea v Praze

Knihovna se specializuje na judaistiku, historii, dějiny umění a muzeologii.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Místní knihovna Praha - Štěrboholy

Poskytování knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 16:00)

Místní knihovna Benice

Nabídka knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 18:30)

Místní knihovna Praha - Satalice

Nabídka služeb knihovny.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Místní knihovna Praha - Březiněves

Nabídka knihovnických služeb a možnost připojení k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 15:00)

Místní knihovna Petrovice

Nabídka knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v 12:30)

Místní knihovna Zličín

Nabídka knihovnických a informačních služeb, půjčování knih i časopisů, možnost využití počítačů s připojením k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Místní knihovna Praha - Klánovice

Poskytování knihovnických a informačních služeb. Možnost využití čítárny a počítačů s připojením k internetu. Pořádání výstav a kulturních pořadů.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Místní knihovna Praha - Letňany

Nabídka výpůjčních služeb. Pořádání autorských čtení a exkurzí a soutěží pro děti. Možnost využití počítačů s připojením k internetu.

Místní knihovna Praha - Kolovraty

Poskytování knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)