Muzejní knihovny • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

110 kmHolice, Holubova 768 + pobočky (2)

ZAVŘENO (Otevírá v Ne 09:00)

Muzejní knihovna pedagogického muzea

Provozujeme knihovnu zaměřenou na odbornou literaturu. Shromažďujeme knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd.

Knihovna Náprstkova muzea

Provozujeme knihovnu specializovanou na všeobecný národopis, historii, lingvistiku, dějiny umění, encyklopedie a mimoevropské etnografie. Najdete u nás nejen knihy a časopisy ale i rozsáhlou grafickou sbírku.

Knihovna Židovského muzea v Praze

Knihovna se specializuje na judaistiku, historii, dějiny umění a muzeologii.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Knihovna Centra Franze kafky

Provoz knihovny poskytující encyklopedie, slovníky a příručky Franze Kafky.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Knihovna Umělecko průmyslového muzea v Praze

Provozujeme knihovnu. Nabízíme knihy z oblasti výtvarného umění, architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a užité grafiky.

ZAVŘENO (Otevírá v Ne nonstop)

Knihovna Národního technického muzea

Shromažďování a uchovávání domácí i zahraniční literatury se zaměřením na technické a přírodní vědy a ekonomii.

Knihovna Vojenského historického ústavu Praha

Knihovna soustřeďuje více než 250 000 svazků knih a časopisů, starých tisků a map odborně vojenského charakteru. Zaměřuje se na dějiny vojenství a historické fondy. Poskytujeme meziknihovní výpůjční služby a přístup k digitální knihovně.

Knihovna se studovnou

Knihovna se studovnou

Knihovna Muzea hlavního města Prahy shromažďuje a uchovává knižní fondy tematicky zaměřené na historii Prahy. V současnosti má něco přes 20 000 svazků a je veřejně přístupná. Potřebám badatelů slouží jmenný a předmětový katalog. Své tituly zapůjčuje …