Nemocnice

Klinika infekčních chorob

Klinika zabezpečuje léčebně preventivní péči pro dospělé nemocné s přenosnými chorobami s výjimkou tbc a pohlavních chorob.

Klinika úrazové chirurgie

Zabýváme se ošetřováním pacientů s poraněním ohrožujícím život pacienta i s poraněním jednodušším.

Neonatologické oddělení

Zajišťujeme neonatologickou péči všech tří typů, péči o fyziologické novorozence.

Neurochirurgická klinika

Zajišťujeme komplexní péči o pacienty s nemocemi a úrazy nervového systému.

Neurologická klinika

Klinika diagnostikuje a léčí neurologické choroby. Disponujeme elektrofyziologickou, sonografickou, elektroencefalografickou a spánkovou laboratoří.

Oční klinika

Nabízíme služby oční kliniky. Provozujeme laserové a refrakční centrum a poradnu pro onemocnění rohovky a spojivky.

Oddělení ORL

Oddělení poskytuje léčebně preventivní péči lůžkového typu pro pacienty s onemocněním v oblasti ORL respektive hlavy a krku.

Ortopedická klinika

Poskytujeme komplexní diagnostikou a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí včetně traumatologie.

Psychiatrická klinika

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u duševních poruch a nemocí, se zaměřením na akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace.

Rehabilitační oddělení

Oddělení zajišťuje komplexní léčebnou rehabilitaci s návazností na ostatní obory nemocnice.

Urologická klinika

Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro všechna urologická onemocnění v oblasti dospělé urologie.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Zajišťujeme anesteziologické služby v porodnici. Provádíme celkové i regionální anestezie, v indikovaných případech zajišťujeme dohled u léčebných výkonů.

Dětská oční klinika

Klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebně preventivní péči včetně komplexního spektra chirurgických metod v oblasti dětské oftalmologie.

Dětské kožní oddělení PeK

Poskytujeme léčebně preventivní péči v plném rozsahu odbornosti dětská dermatovenerologie pro děti od narození do ukončeného 18. roku života.

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

Poskytujeme anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči dětským pacientům. Specializujeme se na novorozeneckou anestezii.

Klinika dětské onkologie

Provádíme komplexní a diferenciální diagnostiku a komplexní terapii nádorových onemocnění u pacientů ve věku 0-19 let.

Klinika dětské neurologie

Specializujeme se zvláště na vývojovou dětskou neurologii a epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady, nervosvalová onemocnění.

Klinika dětské ORL

Poskytujeme základní, specializovanou odbornou a superspecializovanou ORL péči pro dětské pacienty.

Klinika dětských infekčních nemocí

Klinika provádí veškeré diagnostické a léčebné výkony u dětí s předpokládaným infekčním onemocněním.

I. interní klinika

Provoz lůžkového oddělení obecného vnitřního lékařství, nefrologie, hepatologie a revmatologie. Klinika má dvě standardní lůžková oddělení.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Provozujeme anesteziologicko-resuscitační oddělení. Zajišťujeme také léčbu chronické bolesti.

Neurocentrum-neurochirurgie

Diagnostika a terapie chirurgicky řešitelných neurologických onemocnění a celé problematiky páteře.

Oční oddělení

Provozujeme oční oddělení. Specializujeme se na chirurgické a mikrochirurgické výkony.

Oddělení všeobecné interny

Zajišťování léčebné a diagnostické péče nemocným se všemi interními chorobami.

Kardiocentrum

Poskytujeme specializovanou kardiologickou péči. Naše služby poskytujeme na 3 stanicích kardiologického oddělení s celkem 53 lůžky.

Dermatovenerologické oddělení

Poskytování léčebné péče pro dospělé i dětské pacienty v plné šíři oboru dermatovenerologie. Oddělení má kapacitu 26 lůžek.

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

Vyšetřování a léčba zánětlivých, nádorových, degenerativních, metabolických, cévních i jiných onemocnění plic, průdušek, průdušnice i pohrudnice.

Psychiatrické oddělení pro dospělé

Diagnostikování a léčba organicky podmíněných stavů poruch psychiky, stavů způsobených užíváním alkoholu nebo jiných psychotropních látek.

Rehabilitační oddělení

Poskytování lůžkové rehabilitační péče. Lůžková stanice disponuje 23 lůžky.

Transfuzní oddělení

Provádění odběrů krve, jejího vyšetření a následného zpracování na transfuzní přípravky.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Podávání celkové a svodné anestézie, léčba akutních bolestivých onemocnění, příjem, diagnostika a léčba život ohrožujících stavů.

Onkochirurgie

Onkochirurgický tým se zabývá chirurgickou léčbou nádorových onemocnění.

Dětská neurologická ambulance

Provozujeme dětskou neurologickou ambulanci. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu centrální i periferní nervové soustavy a pohybového aparátu.

Diagnosticko-terapeutické centrum

Poskytuje základní, specializovanou i dispenzární péči s diferencovanými diagnózami.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Provoz kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Provádíme diagnostiku a terapie poruch pohybového aparátu. Specializujeme se na poruchy funkcí autonomního nervového systému, preskripce pohybových aktivit, preventivní diagnostiku rizikových skupin ...

MUDr. Taisir Zakout

Provozuji ambulanci plastické chirurgie.

ZAVŘENO (Otevírá v 12:00)

Centrum zobrazovacích metod, spol. s r.o.

Provoz oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Provádíme léčbu bolavé páteře, nervových kořenů nebo výhřezu meziobratolové ploténky.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:15)

Psychiatrická ordinace UL, s.r.o.

Provozujeme psychiatrickou ordinaci.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)