Nemocnice

Nemocnice Mělník

Nemocnice Mělník

Nemocnice je všeobecná regionální nemocnice, která poskytuje komplex služeb lůžkové, ambulantní a komplementární péče. Lůžková péče je poskytována v oborech interny, neurologie, infekce, gynekologie, porodnictví, neonatologie, chirurgie, ortopedie, ORL, ARO …

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici - Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Poskytujeme anesteziologickou péči pro operační obory nemocnice a resuscitační péči na lůžkovém oddělení.

MEPHACENTRUM, a.s. - Oddělení alergologie

Poskytujeme komplexní diagnostickou, terapeutickou a dispenzární péči pro nemocné s poruchou imunitního systému.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Fakultní nemocnice v Motole

Poskytování lékařské a ošetřovatelské péče. V nemocnici se natáčely filmy Jak básníkům chutná život, Anděl Exit nebo Ten svetr si nesvlíkej.

NEMOS PLUS, s.r.o.

Nemocnice s internou, chirurgií, gynekologií, porodnicí, pediatrií, psychiatrií a rehabilitační péčí.

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Poskytování zdravotní péče. V prostorách nemocnice se natáčely filmy Post Coitum, Na kolejích čeká vrah i seriál Nemocnice na kraji města - nové osudy.

Nemocnice Kutná Hora

Provoz nemocničního zařízení. Poskytování lůžkové i ambulantní lékařské péče.

Thomayerova nemocnice

Poskytování komplexní lékařské a ošetřovatelské péče.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Poskytování základní i speciální ambulantní péče.

OTEVŘENO (nonstop)

Úrazová nemocnice v Brně

Poskytování specializované léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumné činnosti v oboru traumatologie a speciální chirurgie.

Nemocnice Břeclav

Nabídka služeb státního zdravotnického zařízení.

Vsetínská nemocnice, a.s.

Provoz nemocnice s rozšířenou nabídkou zdravotnických služeb.

Nemocnice Slaný

Poskytování léčebné a ošetřovatelské péče.

Nemocnice Podlesí, a.s.

Soukromá nemocnice provádějící různé výkony v oblasti miniinvazivní a cévní chirurgie, endovaskulární léčby, kardiologie i kardiochirurgie.

Interna Zábřeh, s.r.o.

Poskytujeme základní, odbornou i specializovanou ošetřovatelskou péči.

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Poskytování hospitalizační péče v oborech ortopedie a chirurgie a navazující ambulantní péče.

Městská nemocnice Duchcov

Nemocnice s rodinným prostředím poskytuje celé spektrum zdravotní péče pro občany nejen Duchcova, ale i klientům z okolních měst a to zcela bez hranic. Zahrnuje oddělení: chirurgie, interna, následná ošetřovatelská ...