Oddělení následné péče

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Provoz oddělení pro pacienty, kteří potřebují pomoc jiné osoby a nevyžadují již ústavní zdravotní péči.

CLINICUM a.s.

EEG vyšetření přispívá k diagnostice poruch centrálního nervového systému.

Oddělení následné péče

Poskytování ošetřovatelsko - rehabilitační péče v rámci doléčení a rekonvalescence pacientů po prodělaném akutním onemocnění.