Oddělení nukleární medicíny

Klinika nukleární medicíny

Provoz oddělení nukleární medicíny. Zabývá se především scintigrafickou diagnostikou, ale poskytuje i vybrané léčebné metody ambulantním pacientům.

Prague Medical Care Department - Oddělení nukleární medicíny

Provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru nukleární medicíny. Provádění diagnostických vyšetření v oblasti kardiologie, pneumologie, neurologie, endokrinologie, gastroenterologie, nefrologie, urologie, hematologie, skeletu, nádorů a zánětů.