Neurologická oddělení nemocnic • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

Neurologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme neurologickou kliniku. Naleznete u nás ambulantní i lůžkové oddělení dospělé i dětské neurologie s diagnostickým komplementem neurofyziologických, neuroradiologických a neuroimunologických laboratoří. Zabýváme se elektroencefalografií, …

Neurologická klinika

Neurologická klinika poskytuje komplexní péči o neurologicky nemocné jedince a specializuje se na akutní stavy a cévní mozkové příhody.

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

Poskytování odborné neurologické péče ve všech oblastech onemocnění centrálního a periferního nervového systému. Disponujeme 44 lůžky.