Interní oddělění nemocnic

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.

Český národní registr dárců dřeně je obecně prospěšnou společností, založenou Nadací pro transplantace kostní dřeně jako samostatný právní subjekt. Podporujeme zdravotnické programy vedoucí ke zkvalitnění života nemocných s leukémií i jinými těžkými chorobami …

Nemocnice Nový Jičín a.s.

Provoz nemocničního zařízení. Poskytování lůžkové i ambulantní lékařské péče. Součástí nemocnice je komplexní onkologické centrum. Zajišťujeme provoz chirurgického, onkologického, anestezilogicko-resuscitačního, interního, kožního, neurologického, ...

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Lužická nemocnice a poliklinika, a s.

Nemocnice s poliklinikou. Provoz nemocnice tvoří pět lůžkových oddělení – oddělení chirurgické, interní, gynekologicko-porodnické, dětské a tzv. ošetřovatelská lůžka. V budově se nalézá: Kardiologická ...

Nemocnice Žatec, o.p.s. - Interní oddělení

Zajišťujeme péči o pacienty s vnitřními chorobami, provádíme echokardiografická, ergometrická a spirometrická vyšetření.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. - Interní oddělení

Poskytujeme komplexní léčebnou a ošetřovatelskou péči nemocným s akutními interními nemocemi a s chronickými interními onemocněními.

MEDICON a.s.

Poliklinika je známá především jako centrum pro prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Tuto péči zde zajišťují dvě spolupracující oddělení Mammacentrum Zelený pruh a Onkocentrum Zelený pruh. Na poliklinice dále působí široká ...

Vojenská nemocnice Brno

Interní oddělení zajišťuje akutní léčebnou péči v oboru vnitřního lékařství pro vojáky z povolání a jejich rodinné příslušníky, dále pro vojenské veterány a pro civilní obyvatele Brna IV a části Brno-Sever.

Nemocnice Kyjov

Cytostatická, hormonální a imunomodulační léčba a dlouhodobé sledování onkologicky nemocných pacientů po ukončení léčby.

Nemocnice Český Těšín, a.s.

Provoz interního oddělení a jednotky intenzivní péče.

CLINICUM a.s.

Léčebná a diagnostická péče nemocných s různými interními chorobami. Diagnostika a dispenzární péče, vyšetření EKG, předoperační vyšetření, vyšetření pro posudkové účely či před lázeňskou léčbou. K dispozici 2 ordinace.

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme péči v celém rozsahu vnitřního lékařství.

Brno, Polní 553/3 +

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ...

KUDU, s.r.o.

Poskytujeme hemodiafiltraci, peritoneální dialýzu a akutní dialýzu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poskytování péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami. Nabízíme kompletní spektrum moderních diagnostických i léčebných katetrizačních výkonů.

Nemocnice Boskovice, s.r.o.

Provoz interního oddělení. Poskytuje komplexní lůžkovou péči v rozsahu celého vnitřního lékařství se zaměřením na choroby kardiovaskulární.

Interní oddělení

Provozujeme interní oddělení. Poskytujeme diagnostickou a léčebnou péči pacientům s vnitřními nemocemi v celém spektru.

Hemodialyzační oddělení

Provozujeme hemodialyzační oddělení. Poskytujeme léčbu nezvratného selhání ledvin metodami hemodialýzi a peritoneální dialýzy.

Oddělení klinické onkologie

Provozujeme oddělení klinické onkologie. Zajišťujeme komplexní péči pacientům s onkologickými onemocněními.

Interní oddělení

Provoz interního oddělení. Poskytování hospitalizace pacientům s koronárními příhodami, intoxikacemi a dalšími život ohrožujícími komplikacemi.