Interní oddělění nemocnic

MEDICON a.s.

Poliklinika je známá především jako centrum pro prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Tuto péči zde zajišťují dvě spolupracující oddělení Mammacentrum Zelený pruh a Onkocentrum Zelený pruh. Na poliklinice dále působí široká ...

l. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí. Zabýváme se pneumologií, intersticiálními plicními procesy, sarkoidózou, astmatem, pneumoonkologií, tuberkulózou a funkční diagnostikou. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu plicní rakoviny a ...

CLINICUM a.s.

Léčebná a diagnostická péče nemocných s různými interními chorobami. Diagnostika a dispenzární péče, vyšetření EKG, předoperační vyšetření, vyšetření pro posudkové účely či před lázeňskou léčbou. K dispozici 2 ordinace.

I. interní klinika

Provoz lůžkového oddělení obecného vnitřního lékařství, nefrologie, hepatologie a revmatologie. Klinika má dvě standardní lůžková oddělení.

Interní oddělení

Poskytujeme základní vyšetření a léčbu v rozsahu vnitřního lékařství.

Interna

Zajištění diagnostických a konzervativních léčebných metod hospitalizovaným pacientům.

I. interní oddělení

Poskytování nemocniční péče o interně nemocné. Zaměřujeme se na gastroenterologii, kardiologii a angiologii.