Nefrologická oddělení nemocnic

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku nefrologie. Zabýváme se zejména diagnostikou a terapii glomerulopatií, včetně systémových chorob postihujících ledviny, dědičným nemocem ledvin a sekundární hypertenzi. Nabízíme hemodialýzu i další očišťovací metody, peritoneální dialýzu a …