Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnic

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Zajišťujeme anesteziologickou péči. Nabízíme konziliární anesteziologickou a intenzivistickou službu, resuscitační a pooperační intenzivní péči. Nabízíme poradnu pro léčbu akutní a ...

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Podáváme anestezii operovaným pacientům a uspáváme nemocné při náročnějších vyšetřeních zažívacího traktu, poskytujeme pooperační péči.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Podávání celkové a svodné anestézie, léčba akutních bolestivých onemocnění, příjem, diagnostika a léčba život ohrožujících stavů.