Výzkumné a zkušební ústavy

Přidat / editovat záznam

Info-Praha.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Výzkumné a zkušební ústavy

Fyzikální výzkumné ústavy

Geologické ústavy

Chemické ústavy

Lékařské výzkumné ústavy

Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy

Související kategorie

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Český egyptologický ústav Filozofické fakulty - egyptologie.ff.cuni.cz

Ústav realizuje archeologické výzkumy pohřebišť a zajišťuje publikační a pedagogickou činnost.

Praha - Staré Město, Celetná 562/20 + pobočky (21) - +420 221 619 611

Česká ekonometrická společnost - e.utia.cas.cz

Rozvoj teoretické ekonomie, ekonometrie a jejich aplikací.

Praha - Libeň, Pod vodárenskou věží 1143/4 - +420 266 052 400, +420 266 052 411

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Praha - Motol, Za opravnou 4/4 + pobočky (28) - +420 737 267 302 , +420 257 294 246

QUINTA-ANALYTICA, s.r.o. - www.quinta.cz

Provádění studií a analýz požadované národními úřady na kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh.

Praha - Hostivař, Pražská 1486/18c - +420 242 454 311

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů - www.szzpls.cz

Nabízíme zkoušení a certifikaci výrobků, strojů a zařízení pro zemědělství. Jsme akreditovaná laboratoř a certifikační orgán.

Praha - Řepy, Třanovského 622/11 + pobočka - +420 235 018 276, +420 235 315 226

KTG, s.r.o. - www.ktg.cz

Zajištění homologačních zkoušek vozidel.

Praha - Záběhlice, Horní Chaloupky 87/15 - +420 731 502 789

ResTrial, s.r.o. - www.restrial.com

Poskytování pracovišť pro provádění klinických hodnocení medicínských oborů a souvisejících služeb.

Praha - Bubeneč, V sadech 15/4 - +420 257 211 886

VÚJE Česká republika, s.r.o. - www.vuje.cz

Příprava a realizace prací při zprovozňování jaderných elektráren, řešení úloh z oblasti provozu jaderných a klasických elektráren a tepláren.

Praha 5, Ostrovského 253/3 - +420 777 828 865

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - www.cdv.cz

Řešení výzkumných a vývojových úkolů. Poskytování expertních a poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele v oblasti dopravy.

Praha - Karlín, Thámova 221/7 + pobočky (5) - +420 548 423 763, +420 548 423 777

Institut pro behaviorální a ekonomická studia - www.inbes.org/index_cz.html

Provádění výzkumu v behaviorálních a ekonomických vědách spojených s popularizační a edukační činností.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 - +420 603 172 560

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. - www.sujchbo.cz

Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických i biologických látek na člověka a prostředí. Zjišťování objemové aktivity radonu.

Praha - Nusle, Bartoškova 1450/28 + pobočky (5) - +420 226 518 128

Ústav pro vyšetřování potravin, spol. s r.o. - www.uvp-praha.cz/Ustav_pro_vysetrovani_potravin/Uvod.html

Provoz ústavu pro vyšetřování potravin. Pracoviště provádějící laboratorní vyšetření a analýzy zdravotní nezávadnosti surovin a potravin.

Praha - Šeberov, K Hrnčířům 25 - +420 261 910 023

Ústav pro výzkum a využití paliv, středisko využití plynů, s.r.o. - www.ustavpaliv.cz

Činnost ústavu je zaměřena na průmyslová plynová zařízení, optimalizaci spalování plynu a servisní prohlídky či poradenství.

Praha - Běchovice, Podnikatelská 552 - +420 737 245 064 , +420 222 726 382

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha - Zbraslav, Žabovřeská 250 + pobočky (5) - +420 257 027 111

Institute of Applied Biotechnologies, a.s. - www.iabio.cz

Výzkum a vývoj v oblasti molekulárních biotechnologií, genomiky a diagnostiky.

Praha - Strašnice, Služeb 3056/4 - +420 255 700 885

Ing. Jiří Kutil, CSc. - www.kutil.webpark.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Praha - Záběhlice, Želivecká 2808/12 - +420 732 208 185

Labrys, o.p.s. - www.labrys.cz

Provádíme archeologické a antropologické výzkumy. Zajišťujeme péči o archeologické kulturní dědictví.

Praha - Ruzyně, Nad višňovkou 882/33 + pobočky (2) - +420 774 701 825

BETONCONSULT, s.r.o. - www.betonconsult.cz

Provozování zkušební laboratoře stavebních hmot. Provádění diagnostiky staveb, návrhů sanací, znaleckých posudků. Nabídka kvalifikačních kurzů.

Praha - Nusle, Na Veselí 1687/45 - +420 602 324 116 , +420 244 401 879

Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Praha - Braník, Pod svahem 757/11 - +420 244 467 240, +420 244 467 243

Prague Clinical Services, s.r.o. - www.pragclin.com

Provádíme klinický výzkum a biostatistiku. Spravujeme klinická data. Zajišťujeme a kontrolujeme jakost léčiv.

Praha - Krč, Zachova 201/8 - +420 241 029 551, +420 602 656 112

BBT-MATERIALS PROCESSING, s.r.o. - bbt.calomel.cz

Zabýváme se vývojem přístrojů a technologií pro materiálový výzkum v mikrogravitaci a v kosmu. Vyrábíme krystaly calomel pro optiku a akustooptiku.

Praha - Dolní Chabry, Doubická 790/11 - +420 602 266 467 , +420 284 890 447

INOVEOS, s.r.o. - www.inoveos.eu

Nabízíme inovativní řešení výrobních procesů v automobilovém a strojním průmyslu.

Praha - Nové Město, Lazarská 13/8 - +420 222 512 637

CancerTech, s.r.o. - www.cancer-tech.com

Zabýváme se zakázkovým biologickým výzkumem, vývojem a testováním léčiv, whole-body imagingem a transfekcemi. Dodáváme celé spektrum reagencií.

Praha - Stodůlky, Průhonek 1457/4 - +420 604 336 083

ZKV, s.r.o. - www.zkv.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí mechanické a hlukové zkoušky drážních vozidel, lodí, strojů a staveb, pevnostní zkoušky a výpočty konstrukcí.

Praha - Třebonice, Ringhofferova 115/1 + pobočka - +420 234 221 335, +420 234 221 339

Sciogena - www.sciogena.eu

Vědecké občanské sdružení zaměřené na vědu, výzkum, vývoj a inovace z oblasti farmacie, zemědělství a ekologie.

Praha - Krč, V Štíhlách 1311/3 - +420 737 946 622

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. - www.suro.cz

Provádíme výzkum v oblasti radiační ochrany a měření radioaktivity. Poskytujeme vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany.

Praha - Nusle, Bartoškova 1450/28 - +420 226 518 101, +420 241 410 214

TOP Waterlndustry Technologies, s.r.o. - www.aquantri.com

Provozujeme výzkumný ústav kosmických kompozitních nanotechnologií, biotechnologií, mikrobiologie a molekulární biochemie.

Praha - Dejvice, Na Šťáhlavce 1555/2 - +420 602 366 866

Národní ústav pro vzdělávání - nuv.cz

Školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Praha, Novoborská 372/8 + pobočky (2) - +420 274 022 111

Vojenský technický ústav, s.p. - www.vtusp.cz

Provoz vojenského technického ústavu. Podpora bezpečnostního a obranného vývoje, výzkumu a zkušebnictví. Výroba a inovace funkčních vzorů a prototypů.

Praha - Kbely, Mladoboleslavská 944 + pobočka - +420 222 282 111

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. - www.balneologie.eu

Provozujeme výzkumný ústav. Provádíme výzkum v oblastech medicíny, terapie, techniky, ekonomiky a informatiky. Zaměřujeme se na oblast balneologie.

Praha - Libeň, Pod vodárenskou věží 271/2 + pobočka - +420 602 294 804, +420 602 384 607

Sdružení Makropulos - www.makropulos.cz

Podpora výzkumných programů v oblasti neurověd.

Praha - Staré Město, Konviktská 291/24 - +420 602 250 500 , +420 910 257 588

POLICIE ČR - www.policie.cr OTEVŘENO (nonstop)

Webové stránky www.Policie.CR slouží především jako online vzdělávací a informační projekt věnovaný Policie České republiky. Oficiální webové stránky Policie ČR jsou na adrese policie.cz. Cílem webových stránek Policie.CR je rozšiřovat povědomí o ...

Praha 7 - Holešovice, Strojnická 27 - +420 974 834 374

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | | »»