Ministerstva

Přidat / editovat záznam

Info-Praha.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce Ministerstva

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Radislav Kouřil - www.ips-mba.cz

Poskytujeme odborné profesní manažerské vzdělávání.

Praha - Bubeneč, Čs. armády 601/23 - +420 602 117 533

Česká geologická služba - www.geology.cz

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Praha - Břevnov, Tomanova 2307/22 + pobočky (12) - +420 233 109 380

Ministerstvo obrany - www.army.cz

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy.

Praha - Hradčany, Tychonova 221/1 + pobočky (14) - +420 606 732 309 , +420 973 201 111

Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav Praha - www.vhu.cz

Odborné zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti. Poskytování odborných služeb. Zpracovávání vědeckých studií.

Praha - Žižkov, U památníku 1600/2 + pobočky (2) - +420 973 204 900, +420 973 204 913

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha - www.kvv_hlavnimestopraha.army.cz ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území hlavního města Prahy. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Praha - Bubeneč, náměstí Svobody 471/4 + pobočky (13) - +420 973 211 028

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Praha - Staré Město, Hradební 772/12 + pobočky (2) - +420 973 206 201, +420 973 206 211

Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie - www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide/vojenska-policie-105855/

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Praha - Bubeneč, Rooseveltova 620/23 + pobočky (3) - +420 973 215 800

Ministerstvo obrany - 24. základna dopravního letectva Praha - Kbely - www.zdl.army.cz

Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR.

Praha - Kbely, Mladoboleslavská + pobočky (23) - +420 602 153 165 , +420 973 207 583

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Praha - Holešovice, Nad štolou 936/3 + pobočky (160) - +420 974 832 972

Dům zahraničních služeb - www.dzs.cz ZAVŘENO (Otevírá 11:00)

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Praha - Nové Město, Na poříčí 1035/4 + pobočka - +420 221 850 100, +420 221 850 102

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha - Zbraslav, Žabovřeská 250 + pobočky (5) - +420 257 027 111

Privum

Organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro privatizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Praha - Staré Město, Staroměstské náměstí 932/6 - +420 224 864 310

Ministerstvo zdravotnictví - www.mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví je ústřední orgán státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou a vědeckovýzkumnou činnost.

Praha - Nové Město, Palackého náměstí 375/4 - +420 224 971 111

Státní plavební správa - www.plavebniurad.cz

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Praha - Holešovice, Jankovcova 1534/4 + pobočky (2) - +420 234 637 110, +420 234 637 111

Ministerstvo spravedlnosti - portal.justice.cz

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík (včetně výpisu z obchodního rejstříku), insolvenční rejstřík a evidenci úpadců.

Praha - Nové Město, Vyšehradská 424/16 + pobočky (2) - +420 221 997 111

Cenia, česká informační agentura životního prostředí - www.cenia.cz

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

Praha - Vršovice, Vršovická 1442/65 + pobočka - +420 267 225 210, +420 267 225 226

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva - www.cuzzs.cz

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Praha - Žižkov, Jilmová 759/12 + pobočky (3) - +420 284 081 821, +420 284 081 822

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz

Všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Praha - Malá Strana, Karmelitská 529/7 + pobočky (2) - +420 234 811 111

Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz

Poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

Praha - Staré Město, Na Františku 1039/32 + pobočky (2) - +420 224 851 111

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - www.uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Praha - Nové Město, Palackého náměstí 375/4 + pobočky (3) - +420 224 972 243, +420 224 972 712

Ministerstvo kultury - www.mkcr.cz

Poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační kanceláře.

Praha - Holešovice, Dukelských hrdinů 530/47 + pobočka - +420 224 301 431

Ministerstvo dopravy - www.mdcr.cz

Jsme ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování.

Praha - Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 (přízemí, dv.č. 86) + pobočky (3) - +420 225 131 111

Ministerstvo financí - www.mfcr.cz

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly, daněmi, tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU.

Praha - Malá Strana, Letenská 525/15 + pobočky (2) - +420 257 042 719

Ministerstvo pro místní rozvoj - www.mmr.cz

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální a investiční politiky, politiky bydlení, stavebního řádu a cestovního ruchu.

Praha - Staré Město, Staroměstské náměstí 932/6 - +420 224 861 111

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - www.mpsv.cz

Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa a poskytuje informace o volném pohybu v EU.

Praha - Nové Město, Na Poříčním právu 376/1 + pobočky (2) - +420 221 921 111

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - www.mzv.cz

Poskytujeme informace ke krátkodobým i dlouhodobým vízům či vstupu i pobytu na území ČR a zajišťujeme jejich povolení či odmítnutí.

Praha - Hradčany, Loretánské náměstí 101/5 + pobočky (2) - +420 224 181 111

Ministerstvo zemědělství - www.eagri.cz

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti.

Praha - Nové Město, Těšnov 65/17 + pobočky (5) - +420 221 811 111

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, ovzduší, zemědělského půdního fondu. Dále ochrana pro dohled nad těžbou surovin a další.

Praha - Vršovice, Vršovická 1442/65 - +420 267 121 111

Národní informační středisko pro podporu jakosti - www.npj.cz

Poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky zaměřený na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky podpory jakosti.

Praha - Staré Město, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 636, +420 221 082 639

Úřad pro civilní letectví - www.caa.cz

Provozování úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

Praha - Ruzyně, K letišti - +420 225 421 111, +420 225 422 080

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Praha - Komořany, Na Šabatce 2050/17 + pobočky (7) - +420 244 031 111

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Praha - Nové Město, náměstí Republiky 1037/3 + pobočky (9) - +420 221 621 810

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - www.szpi.gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Praha - Motol, Za opravnou 300/6 + pobočky (7) - +420 257 199 511

Ústřední komise pro ochranu zvířat

Projednávání, koordinace a kontrola plnění úkolů v oblasti ochrany zvířat. Vedení ústřední evidence použitých pokusných zvířat.

Praha - Nové Město, Těšnov 65/17 - +420 221 812 339

Institut pro kriminologii a sociální prevenci - www.ok.cz/iksp

Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.

Praha - Smíchov, náměstí 14. října 801/12 + pobočka - +420 257 104 404

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Praha - Motol, Za opravnou 4/4 + pobočky (28) - +420 737 267 302 , +420 257 294 246

Státní fond rozvoje bydlení - www.sfrb.cz

Státní fond rozvoje bydlení.

Praha - Staré Město, Dlouhá 741/13 + pobočka - +420 221 771 611, +420 234 712 611

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra - www.suz.cz

Zajištění základních životních potřeb a možnosti důstojné existence osobám žádajícím v České republice o azyl po dobu vyřizování jejich procedury.

Praha - Kamýk, Lhotecká 559/7 (budova A, 3. patro) - +420 974 820 118

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu - www.suip.cz/oip03

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Praha - Vokovice, Kladenská 103/105 - +420 950 179 310

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj - www.suip.cz/oip04

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Praha - Nové Město, Ve Smečkách 599/29 - +420 950 179 400

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Praha - Nové Město, Hybernská 1006/18 + pobočky (75) - +420 224 424 414, +420 737 247 519

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Praha - Žižkov, Husinecká 1024/11a + pobočky (83) - +420 296 164 111, +420 296 164 223

POLICIE ČR - www.policie.cr OTEVŘENO (nonstop)

Webové stránky www.Policie.CR slouží především jako online vzdělávací a informační projekt věnovaný Policie České republiky. Oficiální webové stránky Policie ČR jsou na adrese policie.cz. Cílem webových stránek Policie.CR je rozšiřovat povědomí o ...

Praha 7 - Holešovice, Strojnická 27 - +420 974 834 374

Kancelář Generálního štábu AČR - www.acr.army.cz

Kancelář Generálního štábu je organizačním článkem Velení Armády České republiky pro zabezpečení náčelníka Generálního štábu AČR, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu, zástupce náčelníka Generálního štábu.

Praha - Dejvice, Vítězné náměstí 1500/5 - +420 724 283 233 , +420 973 216 010

Ředitelství speciálních sil MO - www.army.cz

V rámci rozvoje a přepodřízení speciálních sil z organizační struktury Vojenského zpravodajství do přímé podřízenosti NGŠ AČR vznikl k 1.1.2015 nový prvek velení a řízení pod názvem Ředitelství speciálních sil (ŘeSpecS).

Praha - Dejvice, Vítězné náměstí 1500/5 - +420 973 212 003, +420 973 212 004

Strana:  | 1 | 2 | | »»