Katastrální úřady

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště a dalšího.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Poskytování služeb ústředního orgánu státní správy v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí České republiky.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Zeměměřický úřad

Zajišťujeme správu geodetických základů České republiky. Poskytujeme přístup ke geodetickým údajům o bodech bodových polí a další.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

Zajišťování kontroly katastrálních úřadů a rozhodování o odvoláních proti jejich rozhodnutím.

Katastrální pracoviště Praha-východ

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v resortu zeměměřictví a nabídku nepotřebného majetku.

Katastrální pracoviště Praha-západ

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v resortu zeměměřictví a nabídku nepotřebného majetku.

Katastrální pracoviště Praha

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru.