Státní základní školy

ZŠ a MŠ Praha 8, Ústavní

Základní škola pro 750 žáků s klubem a družinou. Škola má 25 tříd v ZŠ a pracovny fyziky, chemie, jazyků, počítačů a hudebnu.

ZŠ Praha 2, Vratislavova

Provoz základní školy pro 275 žáků se školním klubem, školní družinou a jídelnou. Zajišťujeme služby výchovného poradce a speciálního pedagoga.

ZŠ Praha, Černošická

Základní škola pro 200 žáků s družinou, jídelnou a tělocvičnou. Škola vede různé zájmové kroužky, klub mladých čtenářů a školní knihovnu.

ZŠ a MŠ Praha, Ke Smíchovu

Základní škola pro 300 žáků se školní družinou, jídelnou. Nabídka zájmových kroužků sportovních, jazykových či výtvarných.

ZŠ a MŠ Praha-Vinoř, Prachovická

Základní škola pro 540 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglické konverzace, tenisu, keramiky a výpočetní techniky.

ZŠ Praha 10, Kutnohorská

Provozujeme základní školu pro 125 žáků 1. stupně s družinou a s povinnou výuku angličtiny od 3. ročníku. Nabízíme výtvarné a sportovní kroužky.

ZŠ Praha 10, Jakutská

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 420 žáků. Součástí školy je školní jídelna. Nabízíme výtvarný, počítačový a turistický kroužek.

ZŠ Praha 10, U Roháčových kasáren

Základní škola pro 620 žáků se školní družinou a školním klubem. Nabízíme kroužek zumby, stolního hokeje a tenisu, florbalu a šermu.

ZŠ Praha 10, Hostýnská

Základní škola pro 720 žáků s družinou, jídelnou, klubem a zájmovými kroužky. Pořádáme kurzy, výcviky a zájezdy do zahraničí.

ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem

Základní škola pro 500 žáků s družinou a nabídkou zájmových kroužků.

ZŠ Praha 10, Brigádníků

Základní škola pro 720 žáků s družinou, jídelnou a se speciální třídou pro dyslektiky.

ZŠ Praha 10, nám. Bratří Jandusů

Provozujeme základní školu pro 500 žáků. K dispozici je jídelna a ranní družina. Pro děti jsou pořádány vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

ZŠ Praha 10, Vachkova

Základní škola je úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Součástí školy je školní družina. Pořádáme školu v přírodě a vodácké kurzy.

ZŠ Praha 10, Břečťanová

Základní škola pro 650 žáků s družinou se zaměřením na výtvarné umění.

ZŠ Praha 10, Švehlova

Základní škola pro 1000 žáků s družinou. Možnost navštěvovat zájmové kroužky. Pořádáme školy v přírodě, výlety, exkurze a zahraniční vzdělávací pobyty.

ZŠ Praha 4, Školní

Provozujeme základní školu pro 390 žáků s jídelnou a družinou. Vyučujeme anglický a německý jazyk.

ZŠ a MŠ Chodov Praha 4, Květnového vítězství

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Poskytování zvýšené péče mimořádně nadaným žákům od 2. ročníku.

ZŠ Campanus, Praha 4

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro 1100 žáků s jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Praha 4, Květnového vítězství

Základní škola pro 750 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka počítačového, pěveckého, keramického, modelářského i sportovního kroužku.

ZŠ Praha 4, Mendelova

Základní škola pro 650 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ Praha 4, Poláčkova

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky počítačové, sportovní, hudební, výtvarné a jazykové.

ZŠ Praha 4, Předškolní

Základní škola zajišťující výuku pro 540 žáků s družinou, klubem a jídelnou. V areálu školy je polyfunkční hřiště a sportovní hala.

ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12

Základní škola pro 1156 žáků s družinou a jídelnou. Klademe důraz na životní prostředí. K dispozici jsou odborné učebny i učebna v přírodě.

ZŠ Praha 12, Písnická

Provozujeme základní školu pro 510 žáků se školní jídelnou a družinou. Vyučujeme anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk.

ZŠ a MŠ Praha 4, Sdružení

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme kroužky vaření, keramiky, anglické konverzace, šachů, sálové kopané a bojových sportů.

ZŠ Praha 4, Táborská

Základní škola pro 517 žáků se školní družinou, jídelnou a knihovnou. Škola vydává školní časopis TAB-TAB.

ZŠ Praha 4, Jižní IV.

Základní škola pro 690 žáků s družinou a jídelnou. Možnost zájmových kroužků, součástí je klub přátel a školní časopis.

ZŠ Praha 4, Na Chodovci

Základní škola pro 630 žáků. K dispozici je školní jídelna a družina. Možnost navštěvovat kroužky keramiky, počítačů, jazyků a dalších.

ZŠ Praha 4, V Ladech

Základní škola pro 120 žáků s družinou a výdejnou obědů. Možnost výuky angličtiny a navštěvování výtvarného kroužku.

ZŠ Praha 5 - Košíře, Plzeňská

Základní škola pro 350 žáků se školní jídelnou a družinou nabízí počítačové učebny, keramický ateliér, učebny výtvarné a hudební výchovy.

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, volnočasové aktivity, výstavy, výlety či sportovní akce.

ZŠ Charlotty Masarykové Praha 5

Provozujeme základní školu pro 225 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost výuky angličtiny od 1. třídy. Pořádáme výlety, besedy a zájmové kroužky.

ZŠ Praha 13, Janského

Základní škola pro 720 žáků s jídelnou a družinou nabízí výuku dle programu Začít spolu, organizuje školní i mimoškolní akce.

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Praha 6

Základní škola pro 430 žáků s jídelnou, klubem a družinou. K dispozici je zahrada s vybudovaným sportovním zázemím.

ZŠ a MŠ Praha 6, náměstí Svobody

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Děti mají možnost zapojit se do kroužků, jako jsou balet, hra na flétnu a kytaru a španělština.

ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá

Základní škola pro 700 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Ve škole se natáčely filmy Ideál septimy a Sextánka.

ZŠ a MŠ Praha 6, Žákovská

Základní škola pro 400 žáků s jídelnou, klubem a školní družinou. Vedeme kroužek sborového zpěvu, angličtiny, sportovních her, keramiky i vaření.

ZŠ generálporučíka Františka Peřiny Praha 6

Základní škola pro 930 žáků s rozšířenou výukou jazyků a se specializovanými třídami pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení.

ZŠ a MŠ Praha 8, Dolákova

Základní škola rodinného typu se zaměřením na výtvarnou a estetickou výchovu pro 650 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ Praha 8, Libčická

Základní škola pro 860 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Organizujeme plavecký a lyžařský výcvik a školy v přírodě. K dispozici je knihovna.

ZŠ Praha-Dolní Chabry

Základní škola pro 320 žáků s družinou, školním klubem a jídelnou.