Základní školy

Základní škola a střední škola waldorfská

Základní škola a střední škola waldorfská

Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo. Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s …

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

As a school that utilizes the world-famous BASIS Charter School Curriculum, we are the first school with grades 0–13 that opened in Europe in September 2021. In September 2022, we are going to open only Grades 0–2. Grade 2 is for 7 to 8 year old students …

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Základní škola a gymnázium Square

Základní škola a gymnázium Square

Jsme Square. Místo pro nejdůležitější lidi na světě. Základní škola: Česko-anglická základní škola s akreditací MŠMT a jedinečným vzdělávacím programem. Výuka je vedena především prostřednictvím prožitků, osobních zkušeností a spolupráce mezi ...

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

IMSP je mezinárodní škola, která nabízí autentické vzdělání podle principů Montessori pedagogiky. Rozvíjíme jedinečný potenciál každého dítěte, a tím žákům umožňujeme osvojit si vynikající studijní dovednosti a stát se sebevědomými, účastnými a aktivními ...

H-mat, o.p.s.

Naším cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat.

ZŠ Praha 2, Na Smetance

Základní škola pro 550 žáků s povinnou výukou anglického jazyka od 1. třídy a studijními třídami s osnovami osmiletých gymnázií.

ZŠ Praha 2, Londýnská

Základní škola pro 560 žáků se zaměřením na anglický jazyk. K dispozici je školní družina, klub a jídelna.

ZŠ Praha 1, Vodičkova

Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro 560 žáků, s jídelnou, klubem a školní družinou.

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v nemocnici.

ZŠ Praha 2, Jana Masaryka

Základní škola pro 350 žáků provozuje rozličné zájmové kroužky. K dispozici je družina a klub.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.

Základní škola pro 130 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Součástí školy je školní družina, klub a jídelna.

ZŠ Praha 2, Sázavská

Základní škola pro 700 žáků s běžnými a sportovními třídami se zaměřením na plavání či gymnastiku doplněná družinou, přípravnou třídou a jídelnou. Možnost výuky anglického jazyka od 1. třídy. K dispozici jsou služby školní psycholožky.

ZŠ Brána jazyků

Základní škola pro 748 žáků s družinou s rozšířenou výukou angličtiny, němčiny, francouzštiny a matematiky.

ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

Provozujeme základní školu pro 440 žáků s rozšířenou výukou basketbalu, s jídelnou, klubem a školní družinou.

Veselá škola - církevní ZŠ a ZUŠ Praha

Provozujeme církevní základní školu pro 210 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou.

DUHOVKA GROUP a.s.

DUHOVKA GROUP a.s.

Vytvořili jsme ucelený systém vzdělávání pro děti od 1,5 roku do 19 let. Základními pilíři jedinečného vzdělávacího projektu je česko–anglické prostředí a metoda Montessori. V současnosti nabízíme vzdělávání v našich čtyřech zařízeních: dvě mateřské školky s …

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

ZŠ J. Gutha-Jarkovského Praha 1

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 476 žáků s klubem a školní družinou.

ZŠ a Střední škola Praha 2, Vinohradská

Základní škola pro 348 žáků se specializací na děti mající na běžné škole problémy se zvládáním učiva. Provoz školní jídelny, družiny a klubu.

ZŠ Praha 4, Křesomyslova

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Zajišťujeme poradenství v pedagogicko-psychologické poradně.

ZŠ Praha 2, Botičská

Provozujeme základní školu pro 440 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jídelnou, klubem a školní družinou.

ZŠ Praha 4, Boleslavova

Základní škola pro 135 žáků se speciálními potřebami. K dispozici jsou družina, kroužky keramiky, zpěvu, sportu a vaření.

ZŠ sv. Voršily, Praha 1

Základní církevní škola pro 540 žáků s rozšířeným vyučováním jazyků. K dispozici je 18 tříd 1. až 9. ročníku. Součástí školy je školní družina a klub.

ZŠ Praha 2, Vratislavova

Provoz základní školy pro 275 žáků se školním klubem, školní družinou a jídelnou. Zajišťujeme služby výchovného poradce a speciálního pedagoga.

ZŠ Praha 4, Táborská

Základní škola pro 517 žáků se školní družinou, jídelnou a knihovnou. Škola vydává školní časopis TAB-TAB.

ZŠ Curieových, Praha 1

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 476 žáků s družinou. Provoz zájmových kroužků řezbářství, florbalu, tanečních a mažoretek.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2

Základní škola pro 500 žáků s rozšířenou výukou jazyků. K dispozici je výběr zájmových kroužků, školní družina, jídelna a klub.

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Praha 3

Základní škola pro 510 žáků s družinou a jídelnou. Máme běžné, speicální a autistické třídy. Provozujeme školní poradenské pracoviště.

ZŠ Františky Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 460 žáků s jídelnou a školní družinou. Škola disponuje 17 učebnami, pracovnami cizích jazyků a další.

Středisko praktického vyučování - INVENTARIA, spol. s r.o.

Výuka oborů prodavač drogistického zboží, prodavač drobného zboží a prodavač průmyslového zboží.

ZŠ U Vršovického nádraží, Praha 10

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou. Pořádáme sportovní a jiné soutěže, výtvarné činnosti, výlety, či zájmové kroužky.

ZŠ Praha 4, Nedvědovo náměstí

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na sportovní aktivity. Provozujeme plavecký a míčový kroužek.

Beehive International School

Jedinečná škola, která nabízí vzdělávání v anglickém jazyce již od útlého věku dítěte. Vzdělávání dětí u nás probíhá již od jesliček a přechází přes mateřskou školu k plně bilingvnímu vzdělávání na základní škole. Výuka v jednotlivých stupních na sebe plynně …

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Kouzelné školy - mateřská škola a základní škola

Naše mateřská a základní škola vznikly v roce 2009 jako školská právnická osoba s cílem využívat při vzdělávání metodu Montessori, a tím rozvíjet přirozené nadání každého dítěte. Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školu s radostí a ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:30)

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, volnočasové aktivity, výstavy, výlety či sportovní akce.

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí

Základní škola s kapacitou 451 žáků s družinou pro 120 dětí. Nabídka vzdělávání v multikulturním prostředí. Pořádáme sportovní a společenské akce.

Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, Praha

Základní škola pro 700 žáků s rozšířenou výukou hudební výchovy. Součástí školy je školní družina, klub a jídelna.

ZŠ Praha 7, Korunovační 8

Základní škola pro 400 žáků s rozšířeno výukou informatiky, výtvarné výchovy a tvořivé dramatiky, s jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči.

ZŠ Praha 4, Plamínkové

ZŠ Praha 4, Plamínkové

Základní škola pro 680 žáků s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Nabídka mimoškolní zájmové činnosti. Součástí je školní jídelna a družina.

ZŠ Praha 3, Lupáčova

Základní škola pro 735 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Škola se zaměřuje na rozšířenou výuku jazyků. Nabízí hudební, jazykové a sportovní kroužky.

Malostranská ZŠ

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s družinou školním klubem. Pořádáme školní výlety a školy v přírodě. Provozujeme školní knihovnu.

ZŠ a MŠ Praha 4, Sdružení

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme kroužky vaření, keramiky, anglické konverzace, šachů, sálové kopané a bojových sportů.

Základní škola Mendíků

Základní škola Mendíků

Základní škola s mateřskou školou a rozšířenou výukou matematiky od 6. roč., společné akce pro ZŠ a MŠ, družina, vzdělávací program Škola s mosty do života, výuka Aj od 1. roč., přípravná třída pro předškoláky, organizujeme ozdravné pobyty a ŠVP.