Církevní základní školy

ZŠ sv. Voršily, Praha 1

Základní církevní škola pro 540 žáků s rozšířeným vyučováním jazyků. K dispozici je 18 tříd 1. až 9. ročníku. Součástí školy je školní družina a klub.

Veselá škola - církevní ZŠ a ZUŠ Praha

Provozujeme církevní základní školu pro 210 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou.

Církevní ZŠ logopedická Don Bosco a MŠ logopedická

Speciální základní škola logopedická pro 150 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem.

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5

Speciální církevní základní škola pro 25 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme sociálně terapeutické dílny a denní i týdenní stacionáře.

Základní škola a mateřská škola Heřmánek

Základní škola a mateřská škola Heřmánek

Křesťanská škola otevírá 1.-5. a přípravnou třídu. Rodinná atmosféra a malý počet žáků ve třídě (12 dětí), rozšířená výuka anglického jazyka, dramatická výchova, moderní a zajímavé pomůcky, možnost administrace domácího vzdělávání.