Vysoké školy

Přidat / editovat záznam

Info-Praha.cz Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Vysoké školy

Akademie umění

České vysoké učení technické

Jihočeská univerzita

Karlova univerzita

Masarykova univerzita

Soukromé vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Pardubice

Vysoká škola ekonomická

Vysoké učení technické

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. - www.vso.cz ZAVŘENO (Otevírá 13:00)

VŠO nabízí tyto studijní obory: V bakalářském studijním programu: Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Letový provoz, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy. V magisterském ...

Praha 1 - Staré Město, Spálená 76/14 - +420 733 161 779 , +420 224 056 077

European School of Business & Management - www.esbm.cz ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

European School of Business & Management (ve zkratce ESBM) je mezinárodní škola nabízející prestižní studium MBA, DBA a LLM postavené na britské platformě. Studium probíhá v češtině, v délce 1 roku, online formou v kombinaci s interaktivními workshopy. ...

Praha - Vinohrady, Londýnská 376/57 - +420 603 836 740 , +420 221 620 232

Business Institut EDU a.s. - www.businessinstitut.cz/ ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Nabízíme prestižní vzdělávací programy MBA, BBA, DBA a LLM. Díky dlouhodobým zkušenostem lektorů nabízí škola koncept studia promítající teoretické problémy přímo do praxe. Cílem je poskytovat kvalitní vzdělání s ohledem na časovou flexibilitu studenta a ...

Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 558/25 - +420 775 757 140 , +420 234 221 342

Cambridge Business School - www.cambschool.cz/

Cambridge Business School nabízí profesně vzdělávací programy MBA, DBA, BBA a LLM zaměřené na rozšíření manažerských dovedností. Výuka v délce 1 roku probíhá v českém jazyce, vždy v sobotu, 4× do roka. Studium programů je zajišťováno odborníky s dlouholetými …

Praha 1 - Nové Město, V Jámě 1/699 - +420 601 553 562 , +420 222 212 895

1. lékařská fakulta - www.lf1.cuni.cz

Nabídka studia v oboru zdravotnické techniky, ošetřovatelství, ergoterapie. V rámci celoživotního vzdělávání cyklus přednášek pro praktické lékaře.

Praha - Nové Město, Kateřinská 1660/32 + pobočky (30) - +420 224 961 111

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze - www.muvs.cvut.cz

Je nabízen studijní obor Učitelství odborných předmětů pro studenty ČVUT i absolventy technických vysokých škol. Došlo k rozšíření o další bakalářský studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, který je určen pro absolventy středních …

Praha 6, Kolejní 2637/2a + pobočky (3) - +420 224 353 163, +420 224 353 182

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení - www.suz.cvut.cz

Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy. Univerzitní správa kolejí a ostatních ubytovacích zařízení, menz, sportovišť a studentského copy centra. Organizujeme kongresy, konference, školení či workshopy na klíč. K dispozici máme …

Praha 6 - Břevnov, Vaníčkova 315/7 + pobočky (43) - +420 234 678 111, +420 257 216 270

Katedra zpracování dřeva, Fakulta lesnická a dřevařská - www.fld.czu.cz/cs/

Výuka v oblasti zpracování dřeva - stavba a vlastnosti dřeva, prvovýroba, druhovýroba a výroba nábytku a dřevěných konstrukcí.

Praha - Suchdol, Kamýcká 129 + pobočky (3) - +420 224 383 789

Institut rozvoje managementu - www.rozvijej.se

Nabízíme distanční studium MBA, EMBA a LL.M. Studujte s námi prakticky, levně, moderně a distančně. Studium veškerých programů probíhá v českém jazyce, vybrané programy lze studovat i v anglickém jazyce. Uznáváme předměty, úspěšně uzavřené na jiných ...

Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 290/16 - +420 226 259 721

University of Pittsburgh - www.pitt.cz

Světově uznávaná americká univerzita nabízí v Praze program Executive MBA Worldwide (Executive Master of Business Administration Worldwide) pro zkušené profesionály a manažery z Evropy. Na univerzitě s akreditací AACSB přednáší profesoři z USA.

Praha - Nové Město, Truhlářská 1104/13 - +420 724 033 090 , +420 222 316 960

Radislav Kouřil - www.ips-mba.cz

Poskytujeme odborné profesní manažerské vzdělávání.

Praha - Bubeneč, Čs. armády 601/23 - +420 602 117 533

České vysoké učení technické v Praze - www.cvut.cz

Nabídka studia na sedmi fakultách technického zaměření.

Praha - Dejvice, Zikova 1903/2 + pobočky (7) - +420 224 351 111

Katedra románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů - kroj.vse.cz

Katedra vyučuje španělský, francouzský, portugalský a italský jazyk.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 + pobočky (71) - +420 224 095 228

Česká technika - nakladatelství ČVUT - www.cvut.cz/cs/uz/ctn

Výroba monografií, tvorba audiovizuálních a multimediálních výukových programů, prodej technické literatury, skript, učebnic a odborných publikací.

Praha - Dejvice, Thákurova 550/1 + pobočka - +420 224 358 400, +420 233 051 143

Fakulta stavební - www.fsv.cvut.cz

Fakulta klade důraz na osvojování znalostí potřebných k řešení technického a technickoekonomického rozvoje ve stavebnictví.

Praha - Dejvice, Thákurova 2077/7 + pobočky (28) - +420 224 351 111

Výzkumné centrum průmyslového dědictví - www.vcpd.cvut.cz

Centrum se zaměřuje na architektonická, stavebně technická, ekologická a ekonomická kritéria výzkumu, záchranu a nového využití technických památek.

Praha, Thákurova 9 + pobočka - +420 224 356 250

Technologické a inovační centrum

Centrum napomáhá transferu technologií a přispívá ke vzniku a rozvoji technologicky orientovaných firem.

Praha - Motol, Plzeňská 130/221 + pobočka - +420 257 199 913

Fakulta elektrotechnická - www.feld.cvut.cz

Fakulta vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky.

Praha - Dejvice, Technická 1902/2 + pobočky (21) - +420 224 352 016

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - www.fjfi.cvut.cz

Fakulta nabízí vzdělání v oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Praha - Staré Město, Břehová 78/7 + pobočky (12) - +420 224 351 111

Fakulta dopravní - www.fd.cvut.cz

Fakulta nabízí studijní programy dopravního zaměření.

Praha - Staré Město, Konviktská 293/20 + pobočky (15) - +420 224 351 111

Fakulta architektury - www.fa.cvut.cz

Fakulta zajišťuje výuku architektury a příbuzných oborů.

Praha - Dejvice, Thákurova 2077/7 + pobočky (18) - +420 224 311 086

Kloknerův ústav ČVUT - www.klok.cvut.cz/

Ústav je zaměřen na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství a diagnostiku.

Praha - Dejvice, Šolínova 1903/7 + pobočka - +420 224 353 529

Ústav tělesné výchovy a sportu - www.utvs.cvut.cz ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Ústav zajišťuje výuku tělesné výchovy, letní a zimní sportovní kurzy a sportovní akce s různým sportovním zaměřením.

Praha - Dejvice, Pod Juliskou 1805/4 + pobočky (3) - +420 224 351 881, +420 224 351 882

Výpočetní a informační centrum - www.cvut.cz/cs/os/vic

Pracoviště zajišťuje správu a podporu informačního systému, knihoven a multimediální výuky.

Praha - Dejvice, Zikova 1905/4 + pobočka - +420 224 351 111, +420 234 351 111

Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství - www.fbmi.cvut.cz

Katedra garantuje tříletý bakalářský obor Informační a komunikační technologie v lékařství, (ICTM) v rámci studijního programu Biomedicínská a klinická technika. Dále je školicím pracovištěm pro doktorandy. Na katedře působí 3 výzkumné týmy: Biotelemetrické …

Praha 2 - Nové Město, Studničkova 7 + pobočky (5) - +420 224 968 574

Fakulta informačních technologií - www.fit.cvut.cz

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti informačních technologií a provádí zde výzkum na mezinárodní úrovni jak s akademickými tak průmyslovými partnery.

Praha - Dejvice, Thákurova 2700/9 + pobočky (4) - +420 224 359 811

Husitská teologická fakulta - www.htf.cuni.cz

Nabídka programů denního studia v oboru sociální pedagogiky, husitské teologie v kombinaci s filozofií, s judaistikou a s religionistikou.

Praha - Krč, Pacovská 350/4 + pobočky (12) - +420 241 732 357, +420 241 733 122

Kabinet hlasové a mluvní výchovy Divadelní fakulty - www.damu.cz

Kabinet zajišťuje výuku techniky mluveného projevu, jevištní řeči, zpěvu, uměleckého přednesu, rozhlasového herectví a melodramu.

Praha - Staré Město, Karlova 223/26 + pobočky (43) - +420 721 855 936 , +420 234 244 221

Akademie výtvarných umění - www.avu.cz

Nabídka studia v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury. Provádění vědecko-výzkumných prací v oblasti dějin umění a umělecké tvůrčí činnosti.

Praha - Bubeneč, U akademie 172/4 + pobočky (33) - +420 220 408 200

2. lékařská fakulta - www.lf2.cuni.cz

Fakulta zajišťuje výuku magisterského, bakalářského a postgraduálního doktorského studijního programu v oboru lékařství.

Praha - Motol, V úvalu 84/1 + pobočky (25) - +420 224 431 111

Univerzita Karlova v Praze - www.cuni.cz

Univerzita nabízí studium na 17 fakultách humanitního a přírodovědeckého zaměření.

Praha - Staré Město, Ovocný trh 541/3 + pobočky (17) - +420 224 491 313

Filozofická fakulta - www.ff.cuni.cz

Fakulta nabízí studium téměř sedmdesáti humanitních oborů.

Praha - Josefov, náměstí Jana Palacha 1/2 + pobočky (45) - +420 221 619 822

Matematicko-fyzikální fakulta - www.mff.cuni.cz

Fakulta zajišťuje studium bakalářského a magisterského programu, jehož klíčovými obory jsou fyzika, informatika, matematika.

Praha - Nové Město, Ke Karlovu 2027/3 + pobočky (30) - +420 221 911 111

Právnická fakulta - www.prf.cuni.cz

Fakulta zajišťuje magisterské studijní programy s důrazem na výchovu k dosažení univerzálního a úplného právnického vzdělání.

Praha - Staré Město, náměstí Curieových 901/7 + pobočky (21) - +420 221 005 111

Katolická teologická fakulta - www.ktf.cuni.cz

Nabídka studia v bakalářském, magisterském a doktorském programu teologie, obecné teorie a dějin umění a kultury.

Praha - Dejvice, Thákurova 676/3 + pobočky (8) - +420 220 181 244

Fakulta tělesné výchovy a sportu - www.ftvs.cuni.cz

Fakulta organizuje všechny formy studia tělesné výchovy.

Praha - Veleslavín, José Martího 269/31 + pobočky (17) - +420 220 171 111

Fakulta sociálních věd - www.fsv.cuni.cz

Fakulta zajišťuje magisterské, bakalářské i doktorské studium sociálních věd.

Praha - Staré Město, Smetanovo nábřeží 995/6 + pobočky (20) - +420 222 112 111

3. lékařská fakulta - www.lf3.cuni.cz

Zajišťování studia v oblasti fyzioterapie, veřejného zdravotnictví, zdravotní vědy, ošetřovatelství a všeobecného lékařství s preventivním zaměřením.

Praha - Vinohrady, Ruská 2411/87 + pobočky (22) - +420 267 102 111

Fakulta humanitních studií - www.fhs.cuni.cz

Fakulta zajišťuje bakalářský a magisterské i doktorské studijní programy.

Praha - Jinonice, U kříže 661/8 + pobočky (6) - +420 251 080 212

Pedagogická fakulta - www.pedf.cuni.cz

Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů v bakalářském a magisterském pregraduálním studiu a v programech celoživotního vzdělávání.

Praha - Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4 + pobočky (23) - +420 221 900 111

Středisko vědeckých informací Přírodovědecké fakulty - lib-eth.natur.cuni.cz/BIBLIO

Středisko poskytuje přístup k informacím v tištěné i elektronické podobě a zajišťuje základní knihovnické služby.

Praha - Nové Město, Albertov 2038/6 + pobočky (5) - +420 221 951 591

Česká zemědělská univerzita v Praze - www.czu.cz

Univerzita se zaměřením na zemědělská, technická a ekonomická studia a výzkum.

Praha - Suchdol, Kamýcká 129 + pobočky (2) - +420 224 381 111, +420 234 381 111

Fakulta technologie ochrany prostředí - www.vscht.cz/homepage/ftop ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Fakulta nabízí bakalářský, magisterský a doktorský program chemie a technologie ochrany životního prostředí a magisterský program chemie a technologie paliv a prostředí.

Praha - Dejvice, Technická 1903/3 + pobočky (5) - +420 220 443 276

Fakulta chemické technologie - www.vscht.cz/homepage/fcht

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v programech chemie, chemické technologie a technologie materiálů.

Praha - Dejvice, Technická 1905/5 + pobočky (12) - +420 220 443 768

Fakulta chemicko-inženýrská - fchi.vscht.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Fakulta nabízí bakalářský, magisterský a doktorský program v oboru chemického a procesního inženýrství, chemie a aplikované matematiky.

Praha - Dejvice, Technická 1903/3 + pobočky (7) - +420 220 443 891

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské programy v oblasti chemie a technologie potravin, biochemie, biotechnologie a mikrobiologie.

Praha - Dejvice, Technická 1905/5 + pobočky (7) - +420 233 335 215

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - www.vscht.cz

Vysoká škola nabízí studium na čtyřech fakultách chemického, potravinářského a technologického zaměření.

Praha - Dejvice, Technická 1905/5 + pobočky (6) - +420 220 441 111

Technická fakulta - www.tf.czu.cz

Vzdělávání technického zaměření pro průmyslová odvětví.

Praha - Suchdol, Kamýcká 129 + pobočky (11) - +420 224 383 211, +420 224 384 216

Institut tropů a subtropů - www.its.czu.cz

Příprava odborníků pro práci ve všech odvětvích tropického a subtropického zemědělství.

Praha - Suchdol, Kamýcká 129 + pobočky (5) - +420 224 382 164, +420 224 384 186

Institut vzdělávání a poradenství - www.ivp.czu.cz

Pedagogická příprava učitelů odborných předmětů pro oblast zemědělství, lesnictví a obory příbuzné.

Praha - Malá Chuchle, V lázních 42/3 + pobočky (3) - +420 224 386 000, +420 251 810 878

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»