Střední odborné školy

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Pposkytujeme úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní, dvouleté denní nástavbové a tříleté dálkové nástavbové formě vzdělávání.

Soukromá střední škola DANAÉ

Soukromá střední škola DANAÉ

Škola je ojedinělá délkou studia - denní, dálková, distanční a kombinovaná forma v oborech Veřejnosprávní činnost a Obchodní akademie trvá pouze 4 roky. Nástavbové studium v oboru Podnikání, dálková, distanční a kombinovaná forma trvá jen 2 roky.

Soukromá střední odborná škola umění a managementu, Praha, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů grafický design, design interiéru a užitá fotografie a média.

Střední odborná škola a Taneční konzervatoř Ivo Váni - Psoty v Praze, s.r.o.

Střední odborná škola a taneční konzervatoř zajišťuje výuku čtyřletých oborů Hotelnictví, Obchodní akademie, Kosmetické služby a osmiletý obor Tanec.

Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru ekonomika a podnikání ukončené maturitou.

Soukromé střední odborné učiliště Dr. Peška, s.r.o.

Soukromé střední odborné učiliště Dr. Peška, s.r.o.

Soukromé střední odborné učiliště zajišťující výuku učebních oborů Kuchař-číšník a maturitních nástavbových oborů Společné stravování a Podnikání.

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.

Pedagogická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů pedagogické lyceum a výchova dětí předškolního a mladšího školního věku.

Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha 2, s.r.o.

Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha 2, s.r.o.

Soukromé střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých a čtyřletých učebních oborů Kadeřník a Kosmetické služby. Možnost dvouletého denního nástavbového studia v oboru Vlasová kosmetika.

Střední odborná škola sociální, o.p.s.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyř a pětiletých oborů sociálně-správní činnost, pečovatelská činnost a zdravotnický asistent.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha, Drtinova

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů veřejnosprávní činnost, sociálně-správní činnost.

PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

SOŠ nabízí maturitní obor Obchodní akademie. VOŠ vyučuje obory Aplikace výpočetní techniky, Finanční poradenství, Cestovní ruch, Personální práce. Denní i dálkové studium je zakončené absolutoriem s možností pokračovat ve zkráceném studiu na VŠ.

Dívčí katolická střední škola

Dívčí katolická střední škola

Střední a speciální škola pro dívky bez větších studijních dispozic, se zdravotními či sociálními handicapy. Připravujeme pro povolání pracovníků v sociálních službách a všeobecných sanitářů. V těchto oborech rekvalifikujeme i dospělé ženy i muže.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.

Soukromá střední umělecká škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů užitá malba, grafický design, výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.

Odborné učiliště a Praktická škola Praha 8

Státní odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů cukrářské, kuchařské, řeznické a uzenářské práce a dvouletých oborů studená kuchyně a pekařské práce.

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Provozujeme taneční konzervatoř zaměřenou na současný jevištní tanec a taneční divadlo. Absolventi jsou všestrannými profesionály v oblasti tance.

Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

Praktická škola dvouletá nabízí studium pro dívky a chlapce ze ZŠ a speciálních škol se zdravotními či jinými handicapy. Studenti mohou nastoupit i s časovým odstupem. Ukončení - závěrečnou zkouškou.

Odborné učiliště Vyšehrad

Státní odborné učiliště zajišťující výuku dvouletých a tříletých oborů elektrotechnické, potravinářské, prodavačské práce, provozní, stravovací a ubytovací i pečovatelské služby.

Střední odborné učiliště pro sluchově postižené, o.p.s.

Soukromé střední odborné učiliště pro sluchově postižené zajišťující výuku tříletého oboru technicko-administrativní pracovník.

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů informační technologie, elektronické počítačové systémy a elektrotechnika.

Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum.

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola Praha 2, Resslova

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie.

Obchodní akademie Holešovice

Obchodní akademie Holešovice

Státní škola nabízí čtyřleté denní studium v oboru obchodní akademie, od 3. ročníku se zaměřením na bankovnictví, cestovní ruch a mezinárodní obchod.

Obchodní akademie Praha 2, Vinohradská

Státní obchodní akademie zajišťuje výuku čtyřletých studijních oborů s maturitou a možností zaměření na cestovní ruch nebo ekonomiku a podnikání.

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů informační technologie a technické lyceum.

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum. Možnost pětiletého dálkového studia.

Obchodní akademie, Hovorčovická

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie a cestovní ruch.

Střední škola Náhorní, Praha 8

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů grafický design, knihkupectví, ekonomika a podnikání a informační služby.

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech globální síťové technologie a komunikace a multimédia.

Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o.

Soukromé střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů číšník, servírka a kuchař-kuchařka.

Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola Arita, spol. s r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru cestovní ruch a denního i dálkového studia oboru podnikání.

BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s.

BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s.

Bankovní akademie – Střední odborná škola nabízí čtyřleté denní a dálkové studium ukončené maturitou. Obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na bankovnictví a pojišťovnictví přináší studentům možnost získat komplexní finanční gramotnost. Bez přijímacích ...

EKONOMA - soukromá obchodní akademie, s.r.o.

EKONOMA - soukromá obchodní akademie, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie.

Střední škola knižní kultury Praha, o.p.s.

Soukromá střední škola zajišťující výuku čtyřletého oboru knihkupecká a nakladatelská činnost.

Obchodní akademie Praha 3, Kubelíkova 37

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku v oborech obchodní akademie a ekonomické lyceum.

Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7

Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7

Škola nabízí čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou v oborech: Obchodní akademie, Informační technologie - Informatika v ekonomice a Ekonomické lyceum. Vyučované cizí jazyky: anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Pražská konzervatoř

Státní konzervatoř zajišťující výuku šestiletých oborů hudba, hudebně dramatické umění, zpěv. Studium je zakončeno absolutoriem nebo maturitou.

K-TV - středisko praktického vyučování, s.r.o.

Střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletého oboru prodavač.

Středisko praktického vyučování Asociace starožitníků, s.r.o.

Středisko praktického vyučování nabízí čtyřletý studijní obor starožitník pro 60 žáků. Mezi vyučovací předměty patří dějiny umění a sběratelství.

Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o.

Středisko praktického vyučování nabízející výuku oboru kuchař - číšník.

Středisko praktického vyučování Praha 5, Seydlerova

Středisko praktického vyučování zajišťující výuku tříletého uměleckořemeslného oboru zlatník - klenotník.

STŘEDISKO PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ZLATNICKÉ A RYTECKÉ, s.r.o.

Středisko praktického vyučování zajišťuje výuku tříletých výučních oborů zlatník - klenotník a umělecký rytec.

Střední škola - Waldorfské lyceum, Praha

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru waldorfské lyceum.

Soukromá střední odborná škola

Zajišťujeme výuku čtyřletých oborů se zaměřením na ekonomiku a podnikání, informační technologie, cestovní ruch a podnikatelskou administrativu.

G.A.P.education, střední škola, s.r.o.

G.A.P.education, střední škola, s.r.o.

Škola zajišťující výuku čtyřletých oborů Propagační výtvarnictví - propagační grafika, Management obchodních firem a sportovních klubů a Podnikání.

SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Střední škola zajišťuje výuku jednoletého oboru praktická škola. Škola je určena žákům s těžkým stupněm mentálního postižení, s postižením více vadami a s diagnózou autismu.