Střední odborné školy

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická

Škola navazuje na dlouholetou tradici a kvalitu. Od roku 2010 vyučuje zcela nová zaměření oboru aplikovaná chemie, která reflektují požadavky vysokých škol a odborné praxe. Žáci školy jsou připravováni pro praxi i pro studium na vysokých školách. Obory ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Základní škola a střední škola waldorfská

Základní škola a střední škola waldorfská

Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo. Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

Střední škola mediální grafiky a tisku má více než 65 let tradici a je nástupcem Středního odborného učiliště polygrafického a Střední školy polygrafické Praha. Učební obory: grafik, knihař, tiskař. Maturitní obory: grafický design multimediální …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku dvouletého nástavbového a čtyřletých oborů autoelektronika, slaboproudá elektrotechnika, průmyslová ekologie, veřejnosprávní činnost, mechanik elektronik, management obchodu a služeb, chemik operátor.

Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o.

Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku tříletého učebního oboru Zahradník, Prodavač květin a čtyřletého maturitního oboru Zahradnictví. Dále nabízí rekvalifikační kurzy Florista, Greenkeeper a kurz Zahradník.

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Střední průmyslová škola – obory výuky: Strojírenství, Informační technologie, Technické lyceum. Součástí školy je domov mládeže, který poskytuje ubytovací a stravovací služby.

JK Education

Jsme vzdělávací skupina, která prostřednictvím svých projektů nabízí středoškolské vzdělání pro 21. století. Jsme zprostředkovatelem studia na kvalitních amerických a kanadských internátních školách v rámci České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska.

Obchodní akademie Praha, s.r.o.

Jsme česko-anglická podnikatelská střední škola se zaměřením na multimediální komunikace, mezinárodní obchod a business. Denní i dálkové studium. Zaměření: zahraniční obchod, jazyky, informatika. Anglické studium pro žáky 8.a 9.tříd ZŠ. Mezinárodní anglická …

Střední odborné učiliště, Praha 4

Střední odborné učiliště, Praha 4

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů automechanik, elektrikář - silnoproud, elektromechanik pro zařízení, truhlář, zámečník a montér suchých staveb či zkrácené kombinované studium elektromechanik pro zařízení a přístroje a obor ...

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Nabízíme čtyřleté a tříleté obory středního vzdělání pro žáky jak s intelektuálními, tak s manuálními předpoklady pro studium. V oborech konstrukce a provozu elektronických počítačových systémů a ekonomiky dopravy, elektrooborech, autooborech.

International School of Prague s.r.o.

Founded in 1948, the International School of Prague is the oldest and most respected independent school in the Czech Republic.

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.

Nabízíme čtyřleté studium s humanitním zaměřením orientovaným literárně (tvůrčí psaní, práce s textem, mediální komunikace, propagace, scenáristika) a výtvarně (tradiční výtvarné obory, také mediální tvorba, design, computer art, výstavnictví).

Soukromá střední škola výpočetní techniky,s.r.o.

Soukromá střední škola výpočetní techniky,s.r.o.

Soukromá střední škola nabízí vzdělávání v oblasti informačních technologií. Zaměření: počítačové sítě, grafické systémy, SQL databáze, programování, tvorba www. Moderní, pravidelně obnovované vybavení. Ubytování pro mimopražské žáky. Dále nabízíme řadu ...

Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, Praha, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů sportovní management, programování na PC, internetový obchod, cestovní ruch a nástavbového oboru podnikání.

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

Škola vychovávající ve 3 a 4 letém studiu odborníky v oblasti chovu koní a dostizích: Jezdec a chovatel koní, Chovatelství, nástavbové studium Trenérství, vše se zaměřením na dostihový sport. Vzdělávací kurz zaměřený na koně. Studium bez školného.

SŠES - Střední škola elektrotechniky a strojírenství

SŠES - Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Střední škola zajišťuje výuku ve strojírenských, leteckých, telekomunikačních, elektrotechnických, drážních, ekonomických oborech a v oboru Strojírenství - technické vybavení budov.

Hotelová škola Radlická

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a cestovního ruchu.

Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o.

Soukromé střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů číšník, servírka, kuchař, kuchařka, kuchař - číšník pro pohostinství.

SOŠ multimediální a propagační tvorby, s.r.o.

SOŠ multimediální a propagační tvorby, s.r.o.

Škola nabízí čtyřleté denní studium s maturitou výtvarného oboru Multimediální tvorba a oboru Ekonomika a podnikání s výtvarnými zaměřeními: Počítačová grafika a výtvarnictví, Počítačová animace a multimédia a Umělecká produkce.

Soukromá střední odborná škola PROFES, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola PROFES, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů.

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s.r.o.

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s.r.o.

Nabízíme studijní programy Diplomatické služby, Mediální komunikace a PR, Veřejná správa, Právo a právní administrativa. Možnost studia zdarma - soutěž, stipendium.

Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, Praha, s.r.o.

Soukromá obchodní akademie zajišťuje výuku pětiletého dálkového a čtyřletého distančního studia.

MICHAEL - VOŠ umělecké a reklamní tvorby a SŠ umělecké a reklamní tvorby, s.r.o.

MICHAEL - VOŠ umělecké a reklamní tvorby a SŠ umělecké a reklamní tvorby, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých a pětiletých oborů management a podnikání v umění a reklamě, grafickém designu, filmové tvorbě a výtvarné fotografii.

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů management obchodu a služeb, management sportu a dvouletého nástavbového oboru podnikání a management s možností tříletého dálkového studia.

Odborné učiliště pro žáky s více vadami, Praha, s.r.o.

Soukromé odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů obuvnické, keramické, tkalcovské a zahradnické práce, keramická a kožedělná výroba. Škola zajišťuje nadstandardní služby pro zdravotně postiženou mládež.

ESO Euroškola, s.r.o.

Zřizovatel sítě Euroškol preferujících výuku jazyků, výpočetní techniky, odborných ekonomických předmětů, hotelnictví a turizmu.

Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o.

Provoz učiliště zajišťující výuku tříletého oboru zlatník a klenotník. Možnost rekvalifikačních kurzů zasazování drahých kamenů.

Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o.

Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o.

Provozujeme soukromou střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů podnikání a management či ekonomika a podnikání.

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova

Střední zdravotnická škola zajišťující výuku oboru asistent zubního technika. K dispozici tělocvična, školní hřiště a relaxační kouty.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní Praha

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů scénická a výstavní tvorba, modelářství a návrhářství oděvů, oděvnictví v denním studiu a pětiletého dálkového oboru oděvnictví.

SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů zedník, zahradník, truhlář, tesař, prodavačské práce, malíř, kominík, klempíř, instalatér, květinářské a zahradnické práce, malíř a lakýrník.

Střední odborné učiliště obchodní Praha

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku dvouletých, tříletých a čtyřletých oborů obchodník, podnikání a prodavač.

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Nabízíme dvouleté, tříleté a čtyřleté vzdělávací programy. Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu podnikání.

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Praha

Církevní střední odborná zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent a praktická sestra.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

SŠ vzdělává v oborech Aplikovaná chemie, Laboratorní asistent, Oční optik, Asistent zubního technika, Pořární ochrana. VOŠ vyučuje v oborech Dipl. zdravotní laborant, Dipl. zubní technik, Dipl. oční optik, Dipl. farmaceutický asistent, Dipl. dentální ...

Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8

Střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletého oboru kadeřník a nástavbového oboru vlasová kosmetika.

Střední odborné učiliště potravinářské Praha 4

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů řezník-uzenář, kuchař-číšník, kuchař a prodavač. Možnost dvouletého nástavbového studia oboru společné stravování.

Střední odborná škola civilního letectví Praha - Ruzyně

Střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů letecký mechanik, obchodně provozní pracovník civilního letectví a mechanik elektrotechnik.

Střední odborná škola logistických služeb

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů logistické a finanční služby a provoz a ekonomika dopravy.

Střední průmyslová škola na Proseku

Střední průmyslová škola na Proseku

Vyučujeme 4-leté studijní obory s maturitou: Automobilní a dopravní systémy, Strojírenství a průmysl. design, Mechatronika, Mechanik elektronik, Mobilní a telekomunikační systémy, Informační technologie. Nástavbové studium - Podnikání.

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná

Obory - maturitní, učební a nástavbové obory zaměřené na uměleckořemeslné zpracování dřeva, kovů, výrobu nábytku: truhlář, čalouník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký kovář, nábytkář, podnikání - také dálkové studium, rekvalifikace, kurzy, zakázky.

Střední škola pohostinství a stravování, s.r.o.

Škola nabízí čtyřleté studium oboru kuchař a gastronomie a tříleté nástavbové studium oboru společné stravování a gastronomie.

Střední škola gastronomická a hotelová, s.r.o.

Nabízíme denní i dálkové studium maturitních oborů Kuchař, Číšník, Hotelnictví a turismus, výučních oborů Kuchař, Cukrář, Číšník i nástavbové studium.

Soukromá střední škola gastronomie, s.r.o.

Soukromá střední škola gastronomie, s.r.o.

Soukromá střední škola nabízí denní studium: tříleté učební obory kuchař, číšník, barman - výuční list; čtyřletý maturitní obor gastronomie - maturita. Dále nabízíme denní i dálkové nástavbové maturitní studium (gastronomie, podnikání). Již 20 let.

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s.

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s.

Taneční konzervatoř poskytuje střední a vyšší odborné osmileté studium v oboru tanec. Spojuje gymnaziální a umělecké vzdělání.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Pposkytujeme úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní, dvouleté denní nástavbové a tříleté dálkové nástavbové formě vzdělávání.