Postgraduální studium

BOHEMIA INSTITUT

BOHEMIA INSTITUT

JAZYKOVÉ skupinové, individuální a firemní kurzy všech typů a intenzivní POMATURITNÍ STUDIUM, jazyková škola (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština atd.). Kurzy DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ, licence výuky angličtiny pro malé děti Teddy Eddie, ...

Business Institut EDU a.s.

Business Institut EDU a.s.

Prestižní vzdělávací programy MBA, BBA, DBA a LLM. Díky dlouhodobým zkušenostem lektorů nabízí škola koncept studia promítající teoretické problémy přímo do praxe. Cílem je poskytovat kvalitní vzdělání s ohledem na časovou flexibilitu studenta a získání ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

European School of Business & Management

European School of Business & Management (ve zkratce ESBM) je mezinárodní škola nabízející prestižní studium MBA, DBA a LLM postavené na britské platformě. Studium probíhá v češtině, v délce 1 roku, online formou v kombinaci s interaktivními workshopy. ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Moderní vzdělávací institucí poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Česká asociace MBA škol

Česká asociace MBA škol

Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.

Institut pro průmyslový a finanční management – studium MBA

Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM) je mezinárodní Business School, která od roku 1998 v rámci postgraduálních studií obecného managementu propojuje vědu a průmysl a vzdělává zkušené vedoucí pracovníky. Program MBA na IPFM umožňuje ...

Yoga Federation of Europe z.s.

Naše firma byla založena s cílem shromáždit členy, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplinu vlastního rozvoje a chtějí dosáhnout společné cíle v oblasti jógy. Akreditovaný program výuky pro instruktory jógy (vzdělávací program instruktor jógy) zahrnuje 200 …

Cambridge Business School s.r.o.

Cambridge Business School s.r.o.

Jsme profesionální vzdělávací organizace se specializací na profesně vzdělávací programy MBA, BBA, LLM a DBA zaměřené na rozšíření manažerských dovedností. Studium v délce 1 roku je zajišťováno prvotřídními lektory na vysoce odborné úrovni, kteří vynikají ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Středisko ibero-amerických studií Filozofické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme kurzy pro pregraduální a postgraduální studium, zejména v oborech historie, etnologie a hispanistiky. Zabýváme se výzkumnou činností se zaměřením na vztahy české společnosti a hispánského světa.

Mgr. Ing. Jan Čapek

Nabízím firemní kurzy manažerských, trenérských, obchodních a komunikačních dovedností, kurzy pro rodiče, žáky a pedagogy.

Francouzsko-český institut řízení při VŠE

Nabídka postgraduálního studia podnikového managementu. Možnost získání diplomu MASTER Management et Administration des Entreprises.

IDEA - IQ, a.s.

Poskytujeme manažerské vzdělání BBA, MBA, DBA a LLM. Vzdělávací programy jsou validovány ve Velké Británii.

Národní ústav pro vzdělávání

Naším cílem je vytvářet koncepci a strategii odborného vzdělávání a podílet se na jejich uskutečňování.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

VŠMIEP poskytuje prakticky zaměřené, vysokoškolské, bakalářské (Bc.) studium v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny obory poskytují unikátní kombinaci 3 oblastí manažerského vzdělání - ...

CMC Graduate School of Business, o.p.s.

Nabízíme víkendové studium MBA. Poskytujeme manažerské kurzy, vzdělávání pro manažery, vzdělávací programy.

Ing. Mgr. Jiří Svoboda

Nabídka kurzů počítačového vzdělávání, rétoriky a umění veřejného vystupování, tvorby www stránek a programování uživatelských aplikací.

Societas Rudolphina

Provoz sdružení zaměřujícího se na zvyšování vzdělanosti a zlepšování komunikace mezi akademickou a podnikatelskou sférou v České republice.

Centrum andragogiky, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých.

ConTrain - consulting & training, o.p.s.

Nabídka konzultačních a vzdělávacích služeb v oblasti celoživotního a odborného vzdělávání. Vzdělávací moduly pro vrcholovou i střední manažerskou úroveň.

Národní akademie Jana Husa, o.p.s.

Nabídka celoživotního všeobecného či odborného vzdělávání občanů. Pořádání rekvalifikačních a specializovaných kurzů.

Institut průmyslově právní výchovy

Nabízíme dvouleté dálkové studium oboru Ochrana průmyslového vlastnictví. Organizujeme doškolovací semináře a kurzy.

Menttory

Nabídka manažerského vzdělávání, kurzů osobního růstu, obchodních dovedností, koučování a poradenství. Zaměřujeme se také na selfmarketing a delegování.

Česká akademie dermatovenerologie, o.p.s.

Nabídka postgraduálního a kontinuálního vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti dermatovenerologie.

Educius

Podpora rozvoje znalostí a osvětová činnost v oblasti odborného vzdělávání, odborných konferencí a seminářů i vzdělanosti v oblasti managementu.

NIVz

Poskytujeme manažerské vzdělání BBA, MBA, DBA a LLM. Vzdělávací programy jsou validovány ve Velké Británii.

Interactive Corporate, s.r.o.

Nabízíme online studium MBA a přípravné kurzy pro získaní mezinárodních kvalifikací.

Cognitum, s.r.o.

Nabízíme celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. Pořádáme zakázkové kurzy a firemní školení zaměstnanců. Spolupracujeme s úřady práce.

iCollege

Jsme nezávislá instituce propojující lektory s vybranými studenty. Předáváme teoretické znalosti i praktické zkušenosti z internetového byznysu.

Aktivní stáří eu

Nabízíme kulturně-vzdělávací akce pro seniory, experimentální univerzitu, centrum celoživotního vzdělávání, klub aktivního stáří a vzájemného porozumění.