Postgraduální studium

Business Institut EDU a.s.

Prestižní vzdělávací programy MBA, BBA, DBA a LLM. Díky dlouhodobým zkušenostem lektorů nabízí škola koncept studia promítající teoretické problémy přímo do praxe. Cílem je poskytovat kvalitní vzdělání s ohledem na časovou flexibilitu studenta a získání ...

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

BOHEMIA INSTITUT

JAZYKOVÉ skupinové, individuální a firemní kurzy a intenzivní POMATURITNÍ STUDIUM, jazyková škola (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština atd.), certifikovaný kvalifikační program "MANAGEMENT" – firemní právo, manažerská psychologie a ...

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Cambridge Business School

Cambridge Business School nabízí profesně vzdělávací programy MBA, DBA, BBA a LLM zaměřené na rozšíření manažerských dovedností. Výuka v délce 1 roku probíhá v českém jazyce, vždy v sobotu, 4× do roka. Studium programů je zajišťováno odborníky s dlouholetými …

European School of Business & Management

European School of Business & Management (ve zkratce ESBM) je mezinárodní škola nabízející prestižní studium MBA, DBA a LLM postavené na britské platformě. Studium probíhá v češtině, v délce 1 roku, online formou v kombinaci s interaktivními workshopy. ...

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

MBA studium v češtině

Okamžité praktické uplatnění, možnost učit se od špičkových manažerů a získání zajímavých kontaktů – to je studium MBA na LIGSchool. Máte možnost si vybrat z programů Interactive Online MBA a Executive MBA a zdokonalit svoje manažerské schopnosti.

Prague TeleTRADE, s.r.o.

Poskytujeme servisní, informační a vzdělávací služby na trhu finančních nástrojů pro soukromé a právnické osoby. Společnost Teletrade D. J. nabízí široké spektrum pomocných a konzultačních služeb na světových finančních trzích – mezinárodním měnovém trhu ...

Mgr. Ing. Jan Čapek

Nabízím firemní kurzy manažerských, trenérských, obchodních a komunikačních dovedností, kurzy pro rodiče, žáky a pedagogy.

Radislav Kouřil

Poskytujeme odborné profesní manažerské vzdělávání.

Francouzsko-český institut řízení při VŠE

Nabídka postgraduálního studia podnikového managementu. Možnost získání diplomu MASTER Management et Administration des Entreprises.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Moderní vzdělávací institucí poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

IDEA - IQ, a.s.

Poskytujeme manažerské vzdělání BBA, MBA, DBA a LLM. Vzdělávací programy jsou validovány ve Velké Británii.

Národní ústav pro vzdělávání

Naším cílem je vytvářet koncepci a strategii odborného vzdělávání a podílet se na jejich uskutečňování.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

VŠMIEP poskytuje prakticky zaměřené, vysokoškolské, bakalářské (Bc.) studium v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny obory poskytují unikátní kombinaci 3 oblastí manažerského vzdělání - ...

CMC Graduate School of Business, o.p.s.

Nabízíme víkendové studium MBA. Poskytujeme manažerské kurzy, vzdělávání pro manažery, vzdělávací programy.

Ing. Mgr. Jiří Svoboda

Nabídka kurzů počítačového vzdělávání, rétoriky a umění veřejného vystupování, tvorby www stránek a programování uživatelských aplikací.

Česká asociace MBA škol

Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.

Societas Rudolphina

Provoz sdružení zaměřujícího se na zvyšování vzdělanosti a zlepšování komunikace mezi akademickou a podnikatelskou sférou v České republice.

Centrum andragogiky, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých.

ConTrain - consulting & training, o.p.s.

Nabídka konzultačních a vzdělávacích služeb v oblasti celoživotního a odborného vzdělávání. Vzdělávací moduly pro vrcholovou i střední manažerskou úroveň.

Národní akademie Jana Husa, o.p.s.

Nabídka celoživotního všeobecného či odborného vzdělávání občanů. Pořádání rekvalifikačních a specializovaných kurzů.

Institut průmyslově právní výchovy

Nabízíme dvouleté dálkové studium oboru Ochrana průmyslového vlastnictví. Organizujeme doškolovací semináře a kurzy.

Menttory

Nabídka manažerského vzdělávání, kurzů osobního růstu, obchodních dovedností, koučování a poradenství. Zaměřujeme se také na selfmarketing a delegování.

Česká akademie dermatovenerologie, o.p.s.

Nabídka postgraduálního a kontinuálního vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti dermatovenerologie.

Educius

Podpora rozvoje znalostí a osvětová činnost v oblasti odborného vzdělávání, odborných konferencí a seminářů i vzdělanosti v oblasti managementu.

NIVz

Poskytujeme manažerské vzdělání BBA, MBA, DBA a LLM. Vzdělávací programy jsou validovány ve Velké Británii.

Interactive Corporate, s.r.o.

Nabízíme online studium MBA a přípravné kurzy pro získaní mezinárodních kvalifikací.

Cognitum, s.r.o.

Nabízíme celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. Pořádáme zakázkové kurzy a firemní školení zaměstnanců. Spolupracujeme s úřady práce.

iCollege

Jsme nezávislá instituce propojující lektory s vybranými studenty. Předáváme teoretické znalosti i praktické zkušenosti z internetového byznysu.

Aktivní stáří eu

Nabízíme kulturně-vzdělávací akce pro seniory, experimentální univerzitu, centrum celoživotního vzdělávání, klub aktivního stáří a vzájemného porozumění.

Institut pro průmyslový a finanční management – studium MBA

Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM) je mezinárodní Business School, která od roku 1998 v rámci postgraduálních studií obecného managementu propojuje vědu a průmysl a vzdělává zkušené vedoucí pracovníky. Program MBA na IPFM umožňuje ...

Yoga Federation of Europe z.s.

Naše firma byla založena s cílem shromáždit členy, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplinu vlastního rozvoje a chtějí dosáhnout společné cíle v oblasti jógy. Akreditovaný program výuky pro instruktory jógy (vzdělávací program instruktor jógy) zahrnuje 200 …