Státní jazykové mateřské školy

Foxíkova školka - SmartFox Preschool & Nursery

Akreditovaná česko-anglická mateřská škola s jeslemi se zaměřením na rozvoj pohybu fungující od roku 2010. Naším cílem je vytvořit rodinné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se cítí děti, rodiče i učitelé spokojeně. Součástí programu je i Bio ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

MŠ Praha 4, Konstantinova

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou nabízí program formou individuální a skupinové výuky, při které vede děti k samostatnosti a tvořivosti.

MŠ Praha 6, Sbíhavá

Mateřská škola pro 86 dětí s heterogenními třídami. Výuka anglického jazyka, hry na flétnu a plavání. K dispozici je jídelna.

Mateřská škola Pštrossova

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. K dispozici je výuka anglického jazyka, kroužek plavecký, hudební, pohybový a logopedický.

MŠ Praha 10, Přetlucká

Mateřská škola pro 112 dětí s internátním provozem nabízí keramický, pěvecký, jazykový i sportovní kroužek. Součástí objektu je školní jídelna.

MŠ Praha 8, Bojasova

Provozujeme osmitřídní mateřskou školu pro 224 dětí. Možnost integrace zdravotně postižených dětí. Výuka anglického jazyka a hry na flétnu.

MŠ Balónek Praha 13

Mateřská škola pro 110 dětí je zaměřena na rozvoj osobních schopností a dovedností a nabízí výuku anglického jazyka. K dispozici je jídelna.

MŠ Praha 4, Fillova

Mateřská škola s jídelnou a kapacitou 120 dětí nabízí keramický, výtvarný, taneční, dramatický i sportovní kroužek a výuku angličtiny.

MŠ Praha 1, Hellichova

Mateřská škola pro 100 dětí nabízí výuku anglického jazyka. K dispozici je jídelna.

MŠ Praha, K Lukám

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 56 dětí s jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka či kroužek hry na flétnu.

MŠ Praha 5, Kroupova

Mateřská škola pro 76 dětí nabízí výuku angličtiny. K dispozici je jídelna, kroužek výtvarný, pohybový, keramiky a tanečků.

MŠ Hvězdička Praha 12

Dvoutřídní mateřská školka s jídelnou pro 84 dětí. Nabídka výuky hry na flétnu, anglického jazyka, keramiky a výtvarného a tvořivého kroužku.

Fakultní MŠ Sluníčko pod střechou při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13

Mateřská škola pro 120 dětí s výtvarným, keramickým a tanečním kroužkem, výukou anglického jazyka a hry na flétnu. K dispozici je jídelna.

MŠ Praha, Matěchova

Mateřská škola s kapacitou 112 dětí s jídelnou. Součástí je výuka angličtiny, hry na flétnu, keramický, taneční a fotbalový kroužek, plavecký výcvik.

MŠ Motýlek Praha

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí s výukou angličtiny. K dispozici je jídelna.

MŠ 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou a výukou anglického jazyka. Pořádáme kulturní dětské akce a výlety.

MŠ Praha 2, Viničná

Mateřská škola pro 185 dětí s jídelnou a výukou anglického jazyka. Možnost využití kroužků jako jsou: jóga, tanečky, flétna, výtvarné činnosti atd.

MŠ Praha 3, Na Vrcholu

Mateřská škola s výukou anglického jazyka pro 80 dětí. Součástí školy je školní jídelna. Nabízíme hudební a jazykový kroužek, aerobik.

Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou je rozdělena do 4 tříd. Ve škole probíhá výuka anglického jazyka a hry na flétnu.

MŠ Šmolíkova

Provozujeme mateřskou školu pro 139 dětí s jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kurzy angličtiny, plavání, jógy či hry na flétnu.

MŠ Praha 4, Němčická

Mateřská škola pro 120 dětí se čtyřmi třídami a jídelnou nabízí kroužek angličtiny, veselého pískání, keramiky, tance a plavání.

MŠ Praha 6, Na Okraji

Provozujeme mateřskou školu pro 115 dětí se čtyřmi třídami a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kurzy angličtiny či kroužek výtvarné výchovy.

MŠ Praha 8, U Sluncové

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí. Spolupracujeme s logopedickou a pedagogicko-psychologickou poradnou.

ZŠ a MŠ Praha 9, Spojenců

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou. Zaměřujeme se na oblast výtvarné a hudební výchovy. K dispozici je zahrada. Možnost výuky cizích jazyků.

MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5

Mateřská škola pro handicapované i zdravé děti s kapacitou 115 dětí. Nabídka výuky anglického jazyka a hry na flétnu. K dispozici je jídelna.

MŠ U Krtečka Praha 5

Mateřská škola pro 168 dětí s výukou angličtiny a hry na flétnu. K dispozici je jídelna.

MŠ Socháňova

Provozujeme mateřskou školu pro 230 dětí s jídelnou. Poskytujeme logopedickou péči. Pořádáme letní i zimní školy v přírodě.

MŠ Sluníčko Praha 9 - Černý Most

Mateřská škola pro 112 dětí nabízí výuku angličtiny a logopedickou péči. K dispozici je jídelna, kroužek turistický, pohybový, keramiky a tanečků.

MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka, hry na flétnu a kurzy plavání. Pořádáme výlety a tématické dny.

MŠ Montessori Praha 12, Urbánkova

Provozujeme mateřskou školu s výukou angličtiny a jógy pro 84 dětí. Poskytujeme školní jídelnu.

MŠ Praha 6, Vokovická

Mateřská škola pro 79 dětí zaměřená na filosofii výuky dle Marie Montessori. Součástí je jídelna. Zahrada školy je vybavena sportovním hřištěm.

MŠ, Praha 2, Na Smetance

Mateřská škola pro 122 dětí s jídelnou zaměřená na zdravý životní styl. K dispozici je třída s integrací hendikepovaných dětí a logopedická péče.

MŠ Praha 5, Lohniského

Mateřská škola pro 112 dětí se specializuje na rozvoj jazykové výchovy. Vedeme výuku anglického jazyka, flétny nebo tance. Součástí je jídelna.

MŠ Praha 9, Příborská

Mateřská škola pro 140 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, tance, anglického jazyka, flétny, šachů a plavání.

MŠ Praha 10, Jakobiho

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou se zaměřením na hudební a estetickou výchovu.

MŠ Praha 10, Bajkalská

Mateřská škola pro 55 dětí s jídelnou. Možnost výuky anglického jazyka.

MŠ Libkovská - Mateřská škola dánského typu

Mateřská škola pro 118 dětí se třemi věkově smíšenými třídami podporuje samostatnost a sebevědomí každého dítěte. Součástí školky je jídelna.

MŠ Praha 4, Voráčovská

Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglického jazyka, hry na flétnu, tance, fotbalu, keramiky, zpěvu a logopedie.

MŠ Praha, Pod Krocínkou

Mateřská škola pro 112 dětí s výukou angličtiny a plavání. Součástí je jídelna. Usilujeme o logopedickou prevenci a individuální přístup k dětem.

MŠ U Rybníčku Praha 20

Mateřská škola pro 130 dětí s jídelnou. Nabídka výuky anglického jazyka, podpora sportovních a výtvarných aktivit.

MŠ Praha 9, Chodovická

Mateřská škola se čtrnácti třídami. Nabídka kroužků tance, angličtiny, hry na flétnu, plavání i keramiky.

MŠ Praha 5, Podbělohorská

Mateřská škola pro 112 dětí se školní jídelnou. Součástí je hudební, výtvarný, tělesný, keramický i anglický kroužek.

MŠ Praha 3, Jeseniova 204

Mateřská škola pro 112 dětí se školní jídelnou. K dispozici je kroužek angličtiny, sportovních her, keramiky, hry na flétnu i plavání.

MŠ Praha 4, Křejpského

Provoz pětitřídní mateřské školy pro 150 žáků s jídelnou. Nabízíme kroužek keramiky, logopedie, pohybu, angličtiny, plavání, atletiky či zpívání.

MŠ Praha, Hroncova

Provoz mateřské školy pro 252 dětí s jídelnou. Škola nabízí kroužky, mezi které patří výuka angličtiny a hra na flétnu, kroužek výtvarné výchovy.

MŠ Praha 5 - Řeporyje

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou. Pořádáme besídky, školy v přírodě, výtvarné kroužky, karnevaly, divadla či výlety.

MŠ Praha 6, Parléřova

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou nabízí kroužek angličtiny, keramiky, hry na flétnu, cvičení i aerobiku.

MŠ Praha, Zvonková

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka a výtvarného kroužku.