Státní mateřské školy

Foxíkova školka - SmartFox Preschool & Nursery

Akreditovaná česko-anglická mateřská škola s jeslemi se zaměřením na rozvoj pohybu fungující od roku 2010. Naším cílem je vytvořit rodinné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se cítí děti, rodiče i učitelé spokojeně. Součástí programu je i Bio ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

ZŠ a MŠ Praha 8, Ústavní

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou. Dětem nabízíme aktivity jako angličtinu, flétnu, kung-fu, keramiku nebo hudbu.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

ZŠ a MŠ Praha, Fryčovická

Mateřská škola pro 116 dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Oáza Praha 12

Mateřská škola s kapacitou pro 112 dětí, školní jídelnou a zahradou.

MŠ Praha 4, Konstantinova

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou nabízí program formou individuální a skupinové výuky, při které vede děti k samostatnosti a tvořivosti.

MŠ Praha 7, Nad Štolou

Mateřská škola pro 176 dětí s jídelnou.

MŠ Rosnička, Praha 13

Mateřská škola pro 142 dětí s jídelnou. Vedeme kroužek zpěvu, zobcové flétny, tance, anglického jazyka a výtvarné výchovy. Organizujeme besídky nebo výlety.

MŠ Praha 2, Na Děkance

Mateřská škola pro 196 dětí s jídelnou, se speciální třídou a s pohybově rekreačním programem, kladný vztah k přírodě, její ochraně a zdravému životnímu stylu.

MŠ Praha 3, Na Balkáně

Mateřská škola pro 100 dětí se školní jídelnou. Zajišťujeme plavecký výcvik, školu v přírodě a besídky. Nabízíme kroužek angličtiny s rodilým mluvčím.

MŠ Praha 6, Jílkova

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí se zahradou a jídelnou.

MŠ Praha 7, Letohradská

Mateřská škola s kapacitou 196 dětí s jídelnou a třídou pro děti vyžadující speciální a logopedickou péči.

MŠ Praha 6, Terronská

Mateřská škola pro 163 dětí zaměřená na rozvoj identity dítěte a získávání nových znalostí. K dispozici je jídelna. Pořádáme tematické procházky.

MŠ Praha 6, Velvarská

Trojtřídní mateřská škola pro 187 dětí s jídelnou nabízí keramický, rytmický a hudební kroužek.

MŠ Praha 6, Sbíhavá

Mateřská škola pro 86 dětí s heterogenními třídami. Výuka anglického jazyka, hry na flétnu a plavání. K dispozici je jídelna.

Mateřská škola Bubeníčkova

Provoz čtyřtřídní mateřské školy pro 115 dětí s jídelnou. Nabídka kroužku angličtiny, hry na flétnu, plaveckého výcviku či výtvarného kroužku.

MŠ Revoluční

Provoz mateřské školy pro 125 dětí s jídelnou. K dispozici je tělocvična, keramická dílna, kroužek tance, angličtiny, výtvarné výchovy i hry na flétnu.

ZŠ a MŠ Praha 6, Žákovská

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Vedeme kroužek angličtiny, tance, keramiky, hry na flétnu, zpěvu, cvičení a plavání. Organizujeme sportovní dny.

Mateřská škola Pštrossova

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. K dispozici je výuka anglického jazyka, kroužek plavecký, hudební, pohybový a logopedický.

MŠ Havaj Praha 13

Provozujeme mateřskou školu o kapacitě 100 dětí s jídelnou. V mateřské škole se nachází čtyři věkově smíšené třídy.

MŠ Praha 7, Kostelní

Provozujeme mateřskou školu pro 129 dětí s jídelnou. K dispozici máme tělocvičnu, saunu a zahradu se vzrostlými stromy, prolézačkami a houpačkami.

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s jídelnou. Pořádáme plavecké výcviky, den dětí, dechová cvičení s flétnou, karneval v maskách a besídky.

ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky

Provozujeme mateřskou školu pro 76 dětí s jídelnou. Pořádáme tématické dny, výlety, zájmové kroužky, výstavy či sportovní a jiné soutěže.

MŠ, Praha 4, Blatenská

Mateřská škola s kapacitou 280 dětí s jídelnou nabízí výtvarný, hudební a taneční kroužek a zajišťuje výuku hry na flétnu a plavání.

MŠ Praha 10, Přetlucká

Mateřská škola pro 112 dětí s internátním provozem nabízí keramický, pěvecký, jazykový i sportovní kroužek. Součástí objektu je školní jídelna.

MŠ Jahůdka Praha 12

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s plastovými prolézačkami a dřevěnými domečky. Nabídka výuky angličtiny.

MŠ Praha 8, Bojasova

Provozujeme osmitřídní mateřskou školu pro 224 dětí. Možnost integrace zdravotně postižených dětí. Výuka anglického jazyka a hry na flétnu.

MŠ Balónek Praha 13

Mateřská škola pro 110 dětí je zaměřena na rozvoj osobních schopností a dovedností a nabízí výuku anglického jazyka. K dispozici je jídelna.

MŠ Praha, Bendova

Mateřská škola pro 245 dětí zajišťuje výchovu dětí předškolního věku a přípravu na vstup do základní školy. K dispozici je školní jídelna.

MŠ Trojlístek, Praha 4

Mateřská škola pro 330 dětí s jídelnou. Součástí je keramický, jazykový, logopedický, grafomotorický i aerobní kroužek.

MŠ Praha 4, Fillova

Mateřská škola s jídelnou a kapacitou 120 dětí nabízí keramický, výtvarný, taneční, dramatický i sportovní kroužek a výuku angličtiny.

MŠ Praha 1, Hellichova

Mateřská škola pro 100 dětí nabízí výuku anglického jazyka. K dispozici je jídelna.

MŠ Praha, Jitřní

MŠ Praha, Jitřní

Mateřská škola pro 120 dětí zaměřená na přírodu, ekologii a výchovu věkově smíšeného kolektivu. Nabídka výuky anglického jazyka.

MŠ Praha, K Lukám

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 56 dětí s jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka či kroužek hry na flétnu.

MŠ Praha 5, Kroupova

Mateřská škola pro 76 dětí nabízí výuku angličtiny. K dispozici je jídelna, kroužek výtvarný, pohybový, keramiky a tanečků.

MŠ Hvězdička Praha 12

Dvoutřídní mateřská školka s jídelnou pro 84 dětí. Nabídka výuky hry na flétnu, anglického jazyka, keramiky a výtvarného a tvořivého kroužku.

Fakultní MŠ Sluníčko pod střechou při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13

Mateřská škola pro 120 dětí s výtvarným, keramickým a tanečním kroužkem, výukou anglického jazyka a hry na flétnu. K dispozici je jídelna.

MŠ Praha, Matěchova

Mateřská škola s kapacitou 112 dětí s jídelnou. Součástí je výuka angličtiny, hry na flétnu, keramický, taneční a fotbalový kroužek, plavecký výcvik.

MŠ Motýlek Praha

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí s výukou angličtiny. K dispozici je jídelna.

MŠ Praha 8, Na Korábě

Mateřská škola pro 155 dětí s jídelnou a dětskými počítačovými pracovišti a s možností výběru pohybových, hudebních, výtvarných a jazykových kroužků.

MŠ 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou a výukou anglického jazyka. Pořádáme kulturní dětské akce a výlety.

MŠ U Vršovického nádraží, Praha 10

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou. K dispozici máme sportovní hřiště a zahradu s pískovištěm, průlezkami, houpačkami a skluzavkou.

MŠ Praha 2, Viničná

Mateřská škola pro 185 dětí s jídelnou a výukou anglického jazyka. Možnost využití kroužků jako jsou: jóga, tanečky, flétna, výtvarné činnosti atd.

MŠ Větrníček Praha 12

Mateřská škola pro 161 dětí s jídelnou nabízí kroužek hry na flétnu, angličtiny i keramiky. U školky je zahrada, terasa s bazénem, malá tělocvična.

MŠ Libocká

Provozujeme mateřskou školu pro 70 dětí s jídelnou. Zajišťujeme kurzy plavání a nabízíme možnost navštěvovat kroužek hry na flétnu.