Gymnázia • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

Základní škola a gymnázium Square

Základní škola a gymnázium Square

Jsme Square. Místo pro nejdůležitější lidi na světě. Základní škola: Česko-anglická základní škola s akreditací MŠMT a jedinečným vzdělávacím programem. Výuka je vedena především prostřednictvím prožitků, osobních zkušeností a spolupráce mezi …

Anglicko-české gymnázium AMAZON, s.r.o.

Provozujeme humanitní gymnázium s rozšířenou výukou angličtiny a výukou předmětů v anglickém jazyce.

Gymnázium Sázavská, s.r.o.

Gymnázium Sázavská, s.r.o.

Všeobecné čtyřleté gymnázium, které klade důraz na výuku cizích jazyků a počítačovou gramotnost.

Gymnázium ARTION

Gymnázium ARTION

Jsme čtyřleté soukromé gymnázium se zaměřením na současné umění, cizí jazyky a vědní projekty. Vzdělávání stavíme na konceptu autonomního učení, tedy na vlastním rozhodování a zodpovědnosti žáků za své vzdělávání i jeho výsledky.

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Čtyřleté denní i dálkové studium. Rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky a ekonomie a humanitních předmětů - právo, diplomacie, mezinárodní vztahy, politologie. Dále nabízíme možnost využít nabídky naší jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. …

DUHOVKA GROUP a.s.

DUHOVKA GROUP a.s.

Vytvořili jsme ucelený systém vzdělávání pro děti od 1,5 roku do 19 let. Základními pilíři jedinečného vzdělávacího projektu je česko–anglické prostředí a metoda Montessori. V současnosti nabízíme vzdělávání v našich čtyřech zařízeních: dvě mateřské školky s …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz gymnázia se všeobecným zaměřením a zohledněním zdravotního stavu žáků.

Gymnázium Přírodní škola, z.ú.

Soukromé osmileté gymnázium nabízí denní studium s přírodovědným zaměřením. Maximální kapacita školy je 70 studentů.

BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s.

BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s.

Bankovní akademie – víceleté gymnázium nabízí kvalitní 8leté denní a 4leté dálkové studium se zaměřením na sociálně-právní oblast. Důraz je kladen na individuální přístup, výuku cizích jazyků. Bez přijímacích zkoušek. Možnost nastoupit do vyššího ročníku nebo …

Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5

Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5

Provozujeme čtyřleté a osmileté gymnázium či výuku v oborech matematika, fyzika a živé jazyky. Škola úzce spolupracuje s řadou vysokých škol.

První česko - ruské gymnázium, s.r.o.

První česko - ruské gymnázium, s.r.o.

Soukromá střední škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Je řádně zapsaná ve vzdělávacím systému ministerstva školství ČR.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

Jsme osmileté gymnázium a ZUŠ - Hudba. Škola nabízí hudební studium, umění, hudební přípravku pro malé děti, housle, klavír, violoncello, zpěv, sbor, orchestr, band, saxofon, kytaru, zobcovou flétnu, klarinet, trubku, trombon, bicí a další.

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE

Čtyřleté všeobecné gymnázium s posílenou výukou živých jazyků (AJ, NJ, FJ). Tzv. evropská třída pod záštitou francouzské ambasády - výuka dějepisu a dějin umění ve FJ. Vyučujeme i španělštinu a ruštinu. Usilujeme o individuální přístup ke studentům.

Akademické vzdělávací středisko AVS, s.r.o.

Provoz gymnázia. Pořádáme kurzy, školení a vzdělávací akce.

Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s.

Soukromé šestileté a čtyřleté gymnázium se studiem vybraných předmětů v německém jazyce.

Gymnázium Milady Horákové

Gymnázium poskytující střední vzdělání s maturitou ve čtyřletém všeobecném studiu.

Gymnázium Praha 10, Omská

Provozujeme všeobecné a jazykové čtyřleté či osmileté gymnázium.

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3

Šestileté gymnázium vyučuje vybrané předměty v německém jazyce, nabízí všeobecné studium a estetickovýchovné předměty.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha

Humanitní čtyřleté gymnázium. Ve škole se natáčely některé scény k filmům Brácha za všechny peníze a Robinsonka (1956).

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o.

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o.

Soukromé humanitní čtyřleté gymnázium. Studium je zaměřeno na český jazyk a literaturu, anglický, německý a francouzský jazyk, historii, zeměpis, společenské vědy a dějiny umění.

Gymnázium Praha 8, U Libeňského zámku

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium. V prostorách školy se natáčel seriál Život na zámku.

Gymnázium Praha 8, Ústavní

Provozujeme všeobecné osmileté a šestileté dvojjazyčné česko-italské gymnázium.

Gymnázium Praha 5, Nad Kavalírkou

Všeobecné osmileté gymnázium. K dispozici jsou odborné učebny s didaktickou technikou.

EKO GYMNÁZIUM Praha, o.p.s.

EKO GYMNÁZIUM Praha, o.p.s.

Soukromé všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium se zaměřením na ekologii s možností dálkového studia.

ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Soukromé osmileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v němčině pro 200 žáků. Příprava na zkoušky z německého jazyka.

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Výběrové soukromé česko-britské šestileté gymnázium nabízející vysokou kvalitu vzdělání. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Naši studenti úspěšně skládají mezinárodní zkoušky IGCSE a International Baccalaureate spolu s českou maturitní zkouškou a dále studují …

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium pro zrakově postiženou mládež. Možnost studia žáků s jiným postižením nebo bez postižení.

Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium

Německá škola je koncipována jako 8leté gymnázium. Výuka probíhá v českém a německém jazyce. Studium je ukončeno německou a českou maturitou. V německé sekci probíhá výuka výhradně v německém jazyce a to v MŠ, ZŠ a na gymnáziu.

GYMNÁZIUM EVOLUTION JIŽNÍ MĚSTO, s.r.o.

GYMNÁZIUM EVOLUTION JIŽNÍ MĚSTO, s.r.o.

Gymnázium nabízí posílené jazyky s rodilými mluvčími, mezin. certifikáty, celoškolní projekty, zahr. partnery. Nabízí systém péče o SPU, semináře pro přípravu na VŠ.

Prague British International School

Prague British International School

PBIS vznikl sloučením dvou předních mezinárodních škol v Praze, pražské British School (PBS) a anglické International School Prague (EISP). Soukromá škola poskytuje základní a středoškolské britské vzdělání. Výuka angličtiny a matematiky vychází z Národního …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5

Čtyřleté gymnázium se všeobecným a jazykovým zaměřením a šestileté gymnázium se všeobecným zaměřením s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Gymnázium nabízí kompletní gymnaziální vzdělávání - 4letý, 6letý a 8letý obor ukončený maturitní zkouškou. Hodnocení ČŠI označuje školu jako vysoce nadprůměrnou, a to především v oblastech kvality výuky. O studium na gymnáziu je mimořádný zájem.

Mensa gymnázium, o.p.s.

Mensa gymnázium, o.p.s.

Jsme jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. Nabízíme individuální přístup, nízký počet studentů ve třídách, pestrou nabídku volitelných předmětů, věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu.

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.

Osmileté gymnázium s tradicí - založeno 1992. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Nadstandardní výuka výpočetní techniky. Tři počítačové učebny, datové projektory ve všech učebnách, chemická laboratoř. Výběr volitelných předmětů.