Gymnázia

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Provoz všeobecného čtyřletého a osmiletého gymnázia s nabídkou denního studia. Disponujeme učebnou výpočetní techniky, tělocvičnou, knihovnou, studovnou či laboratořemi. Pořádáme adaptační soustředění, lyžařské výcviky, sportovně turistické kurzy a odborné ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

DUHOVKA GROUP a.s.

DUHOVKA GROUP a.s.

Vytvořili jsme ucelený systém vzdělávání pro děti od 1,5 roku do 19 let. Základními pilíři jedinečného vzdělávacího projektu je česko–anglické prostředí a metoda Montessori. V současnosti nabízíme vzdělávání v našich čtyřech zařízeních: dvě mateřské školky s …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Gymnázium Duhovka s.r.o.

Gymnázium Duhovka s.r.o.

Osmileté česko-anglické Gymnázium Duhovka je prvním gymnáziem v České republice využívajícím pedagogickou montessori metodu, respektujícím přirozené schopnosti a dovednosti studentů a podporujícím zvídavost a rozvoj kritického a samostatného myšlení. ...

Prague British International School

PBIS vznikl sloučením dvou předních mezinárodních škol v Praze, pražské British School (PBS) a anglické International School Prague (EISP). Soukromá škola poskytuje základní a středoškolské britské vzdělání. Výuka angličtiny a matematiky vychází z Národního …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Čtyřleté denní i dálkové studium. Rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky a ekonomie a humanitních předmětů - právo, diplomacie, mezinárodní vztahy, politologie. Dále nabízíme možnost využít nabídky naší jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. ...

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.

Osmileté gymnázium s tradicí - založeno 1992. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Nadstandardní výuka výpočetní techniky. Tři počítačové učebny, datové projektory ve všech učebnách, chemická laboratoř. Výběr volitelných předmětů.

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

Jsme osmileté gymnázium a ZUŠ - Hudba. Škola nabízí hudební studium, umění, hudební přípravku pro malé děti, housle, klavír, violoncello, zpěv, sbor, orchestr, band, saxofon, kytaru, zobcovou flétnu, klarinet, trubku, trombon, bicí a další.

PORG - gymnázium a ZŠ, o.p.s.

Provozujeme soukromé všeobecné osmileté gymnázium pro 832 žáků.

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz gymnázia se všeobecným zaměřením a zohledněním zdravotního stavu žáků.

Mensa gymnázium, o.p.s.

Mensa gymnázium, o.p.s.

Jsme jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. Nabízíme individuální přístup, nízký počet studentů ve třídách, pestrou nabídku volitelných předmětů, věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu.

EKO GYMNÁZIUM Praha, o.p.s.

EKO GYMNÁZIUM Praha, o.p.s.

Soukromé všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium se zaměřením na ekologii s možností dálkového studia.

Gymnázium Přírodní škola Praha, o.p.s.

Soukromé osmileté gymnázium nabízí denní studium s přírodovědným zaměřením. Maximální kapacita školy je 70 studentů.

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o.

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o.

Soukromé humanitní čtyřleté gymnázium. Studium je zaměřeno na český jazyk a literaturu, anglický, německý a francouzský jazyk, historii, zeměpis, společenské vědy a dějiny umění.

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Výběrové soukromé česko-britské šestileté gymnázium nabízející vysokou kvalitu vzdělání. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Naši studenti úspěšně skládají mezinárodní zkoušky IGCSE a International Baccalaureate spolu s českou maturitní zkouškou a dále studují …

ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Soukromé osmileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v němčině pro 200 žáků. Příprava na zkoušky z německého jazyka.

Gymnázium Praha 8, Ústavní

Provozujeme všeobecné osmileté a šestileté dvojjazyčné česko-italské gymnázium.

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3

Šestileté gymnázium vyučuje vybrané předměty v německém jazyce, nabízí všeobecné studium a estetickovýchovné předměty.

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5

Čtyřleté gymnázium se všeobecným a jazykovým zaměřením a šestileté gymnázium se všeobecným zaměřením s rozšířenou výukou anglického jazyka.

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE

Čtyřleté všeobecné gymnázium s posílenou výukou živých jazyků (AJ, NJ, FJ). Tzv. evropská třída pod záštitou francouzské ambasády - výuka dějepisu a dějin umění ve FJ. Vyučujeme i španělštinu a ruštinu. Usilujeme o individuální přístup ke studentům.

Gymnázium Praha 5, Nad Kavalírkou

Všeobecné osmileté gymnázium. K dispozici jsou odborné učebny s didaktickou technikou.

Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5

Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5

Provozujeme čtyřleté a osmileté gymnázium či výuku v oborech matematika, fyzika a živé jazyky. Škola úzce spolupracuje s řadou vysokých škol.

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium pro zrakově postiženou mládež. Možnost studia žáků s jiným postižením nebo bez postižení.

Gymnázium Praha 8, U Libeňského zámku

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium. V prostorách školy se natáčel seriál Život na zámku.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha

Humanitní čtyřleté gymnázium. Ve škole se natáčely některé scény k filmům Brácha za všechny peníze a Robinsonka (1956).

Gymnázium Praha 10, Omská

Provozujeme všeobecné a jazykové čtyřleté či osmileté gymnázium.

GYMNÁZIUM EVOLUTION JIŽNÍ MĚSTO, s.r.o.

GYMNÁZIUM EVOLUTION JIŽNÍ MĚSTO, s.r.o.

Gymnázium nabízí posílené jazyky s rodilými mluvčími, mezin. certifikáty, celoškolní projekty, zahr. partnery. Nabízí systém péče o SPU, semináře pro přípravu na VŠ.

Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s.

Soukromé šestileté a čtyřleté gymnázium se studiem vybraných předmětů v německém jazyce.

Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium

Německá škola je koncipována jako 8leté gymnázium. Výuka probíhá v českém a německém jazyce. Studium je ukončeno německou a českou maturitou. V německé sekci probíhá výuka výhradně v německém jazyce a to v MŠ, ZŠ a na gymnáziu.

První česko - ruské gymnázium, s.r.o.

První česko - ruské gymnázium, s.r.o.

Soukromá střední škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Je řádně zapsaná ve vzdělávacím systému ministerstva školství ČR.

Gymnázium Sázavská, s.r.o.

Gymnázium Sázavská, s.r.o.

Všeobecné čtyřleté gymnázium, které klade důraz na výuku cizích jazyků a počítačovou gramotnost.

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Gymnázium nabízí kompletní gymnaziální vzdělávání - 4letý, 6letý a 8letý obor ukončený maturitní zkouškou. Hodnocení ČŠI označuje školu jako vysoce nadprůměrnou, a to především v oblastech kvality výuky. O studium na gymnáziu je mimořádný zájem.

Gymnázium Milady Horákové

Gymnázium poskytující střední vzdělání s maturitou ve čtyřletém všeobecném studiu.