Instituce a organizace

Filipíny - Velvyslanectví Filipínské republiky

Zastupování zájmů filipínských občanů a zajištění víz i povolení nutných k vycestování do Filipín. Nabídka podpory mezinárodního obchodu.

Velvyslanectví Finské republiky

Zastupování zájmů finských občanů a zajištění víz i povolení nutných k vycestování do Finska. Nabídka podpory mezinárodního obchodu.

Ghana - Velvyslanectví Ghanské republiky

Zastupování zájmů Ghanské republiky, zajištění víz a povolení nutných k vycestování, podpora obchodu.

Indonésie - Velvyslanectví Indonéské republiky

Zastupování zájmů indonéských občanů a zajištění víz i povolení nutných k vycestování do Indonésie. Nabídka podpory mezinárodního obchodu.

Irák - Velvyslanectví Irácké republiky

Zastupování a pomoc občanům Irácké republiky.

Írán - Velvyslanectví Íránské islámské republiky

Zastupování zájmů Íránské islámské republiky, zajištění víz a povolení nutných k vycestování, podpora obchodu.

Irsko - Velvyslanectví Irska

Zastupování zájmů irských občanů a zajištění víz i povolení nutných k vycestování do Irska.

Izrael - Velvyslanectví Státu Izrael

Zastupování zájmů izraelských občanů, zajištění víz a povolení nutných k vycestování do Izraele a podpora obchodu s Izraelem.

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, volnočasové aktivity, výstavy, výlety či sportovní akce.

ZŠ Praha 10, Břečťanová

Základní škola pro 650 žáků s družinou se zaměřením na výtvarné umění.

ZŠ Praha 10 Práčská

Provozujeme základní škola praktickou pro 90 žáků s družinou, přípravnou třídou a jídelnou. Nabízíme kroužky sborový zpěv a vaření.

ZŠ Praha 10, Švehlova

Základní škola pro 1000 žáků s družinou. Možnost navštěvovat zájmové kroužky. Pořádáme školy v přírodě, výlety, exkurze a zahraniční vzdělávací pobyty.

ZŠ Praha 4, Mikulova

Základní škola pro 720 žáků s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. Součástí je družina a jídelna.

ZŠ Praha 4, Jílovská

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodovědy, cizích jazyků a výpočetní techniky pro 730 žáků s jídelnou a školní družinou.

ZŠ Praha 4, Školní

Provozujeme základní školu pro 390 žáků s jídelnou a družinou. Vyučujeme anglický a německý jazyk.

ZŠ a MŠ Chodov Praha 4, Květnového vítězství

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Poskytování zvýšené péče mimořádně nadaným žákům od 2. ročníku.

ZŠ Campanus, Praha 4

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro 1100 žáků s jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 4, K Milíčovu

Základní škola pro 926 žáků s třídami s rozšířenou výukou jazyků, s jídelnou a družinou.

ZŠ Praha 4, Květnového vítězství

Základní škola pro 750 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka počítačového, pěveckého, keramického, modelářského i sportovního kroužku.

ZŠ Praha 4, Mendelova

Základní škola pro 650 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ Praha 4, Na planině

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 560 žáků se školní jídelnou a družinou.

ZŠ Praha 4, Poláčkova

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky počítačové, sportovní, hudební, výtvarné a jazykové.

ZŠ Praha 4, Předškolní

Základní škola zajišťující výuku pro 540 žáků s družinou, klubem a jídelnou. V areálu školy je polyfunkční hřiště a sportovní hala.

Rumunsko - Velvyslanectví Rumunska

Zastupování zájmů rumunských občanů a zajištění víz i povolení nutných k vycestování do Rumunska. Nabídka podpory mezinárodního obchodu.

Seychely - Velvyslanectví Seychelské republiky

Zastupování zájmů seychelských občanů, zajištění víz a povolení nutných k vycestování a podpora obchodu se Seychelskou republikou.

Slovensko - Velvyslanectví Slovenské republiky

Zastupujeme zájmy slovenských občanů, zajišťujeme víza a povolení nutná k vycestování na Slovensko a podporu obchodu se Slovenskem.

Slovinsko - Velvyslanectví Slovinské republiky

Zastupování zájmů slovinských občanů, zajištění víz a povolení nutných k vycestování do Slovinska, podpora obchodu se Slovinskem.

USA - Velvyslanectví Spojených států amerických

Velvyslanectví Spojených států amerických zajišťuje víza do USA. Podává tiskové zprávy, pořádá kulturní a vzdělávací akce a rozděluje granty.

Sýrie - Velvyslanectví Syrské arabské republiky

Zastupování zájmů syrských občanů a zajištění víz i povolení nutných k vycestování do Sýrie. Nabídka podpory mezinárodního obchodu.

Švédsko - Velvyslanectví Švédska

Zastupování zájmů švédských občanů, zajištění víz a povolení nutných k vycestování do Švédska, podpora obchodu se Švédskem.

Švýcarsko - Velvyslanectví Švýcarské konfederace

Zastupujeme zájmy švýcarských občanů. Zajišťujeme víza a povolení nutná k vycestování do Švýcarska. Podporujeme obchod se Švýcarskem.

Thajsko - Velvyslanectví Thajského království

Zastupování zájmů Thajského království, zajištění víz a povolení nutných k vycestování, podpora obchodu.

Tunisko - Velvyslanectví Tuniské republiky

Zastupování zájmů tuniských občanů, zajištění víz a povolení nutných k vycestování do Tuniska, podpora obchodu s Tuniskem.

Turecko - Velvyslanectví Turecké republiky

Zastupování zájmů Turecké republiky, zajištění víz a povolení nutných k vycestování, podpora obchodu.

ZŠ Eden

Základní škola pro 700 žáků se sportovním zaměřením na lední hokej, fotbal, pozemní hokej, házenou a volejbal se školní družinou.

MŠ Praha 6, Jílkova

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí se zahradou a jídelnou.

MŠ Praha 7, Letohradská

Mateřská škola s kapacitou 196 dětí s jídelnou a třídou pro děti vyžadující speciální a logopedickou péči.

MŠ Praha 6, Terronská

Mateřská škola pro 163 dětí zaměřená na rozvoj identity dítěte a získávání nových znalostí. K dispozici je jídelna. Pořádáme tematické procházky.

MŠ Praha 6, Velvarská

Trojtřídní mateřská škola pro 187 dětí s jídelnou nabízí keramický, rytmický a hudební kroužek.

MŠ Praha 6, Sbíhavá

Mateřská škola pro 86 dětí s heterogenními třídami. Výuka anglického jazyka, hry na flétnu a plavání. K dispozici je jídelna.

Mateřská škola Bubeníčkova

Provoz čtyřtřídní mateřské školy pro 115 dětí s jídelnou. Nabídka kroužku angličtiny, hry na flétnu, plaveckého výcviku či výtvarného kroužku.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdr. postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdr. postižené občany, členem několika mezinárodních organizací.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Centrum pro občanskou společnost

Provoz sdružení pro rozvoj a prohlubování občanské společnosti a zvyšování úrovně informovanosti občanů o aktuálních otázkách a problémech.