Instituce a organizace

UJP PRAHA, a.s.

Výroba zdravotnické techniky pro radioterapii. Provádění materiálových zkoušek kovů.

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Stavovská organizace soukromých zemědělců. Obhajoba perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Zabýváme se podporou česko-německé kooperace v obchodní sféře, právním a celním poradenstvím, odborným vzděláváním a pořádáním seminářů.

SQZ, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších činností v oblasti stavebnictví. Provádíme hluková komunální měření a studie hluku.

Rehabilitace Michaela Paigerová - REMIPA

Specializujeme se na rehabilitace, bolesti zad, plotýnky, ramenní klouby, kolenní klouby, kyčle, pooperační stavy, migrény a jiné.

Dětské oční centrum s.r.o.

Moderní pracoviště poskytuje komplexní a vysoce kvalitní léčbu očních vad dětí - šilhání (strabismus), tupozrakost (amblyopie), léčba je pro děti hrou. Dětská oční ambulance zajišťuje specializovanou péči o oči dětí vč. průplachu slzných kanálků. Ortoptiska …

STOMTEAM, s.r.o.

Moderní ordinace zubních lékařů Černý Most pro děti a dospělé. Nabídka stomatologie, parodontologie, dentální hygieny a estetiky obličeje.

PRA-LE-S Pracovnělékařské služby, s.r.o.

Poskytujeme pracovně-lékařskou péči, služby v oblasti hygieny práce. Zpracujeme kategorizaci prací. Provádíme školení první pomoci. Zajistíme BOZP.

EsthetX s.r.o.

Poskytujeme odborné služby zubního lékařství. Naši nabídku tvoří estetická stomatologie (bělení zubů), klasická léčebná a preventivní stomatologie a ortodoncie. Věnujeme se i zubnímu klenotnictví.

Cara Plasma s.r.o.

Plazma centrum zaměřené na odběr krevní plazmy. Zvýšili jsme náhradu nákladů na 600 Kč za každý odběr. Vzhledem k tomu, že krevní plazmu nelze uměle vyrobit a existuje mnoho nemocí, které se dají léčit pouze díky lékům z krevní plazmy, je dobrovolné ...

Stomatologická klinika Lazurit

Provozujeme moderní stomatologickou kliniku v hlavním městě. Poskytujeme profesionální služby záchovné, protetické, estetické i dětské stomatologie včetně stomatochirurgie, implantologie, paradontologie. Provádíme léčbu kořenových kanálků. Využíváme ...

Siemens, s.r.o.

Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami.

AKCENT College s.r.o.

Jsme soukromou vysokou školou zaměřenou na výuku jazyků. Nabízíme bakalářské studium výuky angličtiny a také češtiny pro cizince. Využít můžete také naši nabídku celoživotního vzdělávání.

Léčebný a wellness hotel Smíšek

Provozujeme rehabilitační centrum – možnost léčení poruch onemocnění páteře. Pořádáme pravidelná cvičení SM systému. K dispozici je bazén s teplou slanou vodou, masážními tryskami a skluzavkou. Využít lze také vířivky. Nabízíme také ubytování v jednolůžkovém …

Horský, s.r.o.

Provádíme diagnostiky staveb a stanovení možnosti použití různých hmot. Vyvíjíme stavební chemie včetně rozvádění aplikačního servisu při sanaci.

Český komitét pro vědecké řízení

Nabízíme služby v oblasti vědeckého řízení v praxi i teorii. Zabýváme se rozvojem osobnosti, řízením lidských zdrojů, investičním poradenstvím. V současné době se komitét věnuje problematice mezigeneračního předávání zkušeností a pravomocí v oblasti řízení, …

Klub přátel exotického ptactva

Provozujeme sdružení zabývající se podporou chovatelství exotického ptactva v České republice.

Povodí Vltavy, státní podnik

Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních vod.

Česká obec sokolská

Organizace věnující se pohybovým aktivitám.

OTEVŘENO (nonstop)

Portus Praha, Z.Ú.

Poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, zajištění chráněného bydlení, provoz sociálně terapeutické dílny.

Spolek Potala

Podpora rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv tibetského etnika. Nabídka kurzů tibetštiny, japonštiny a španělštiny a přednášek o Tibetu.

Nadace Jedličkova ústavu

Zajišťujeme podporu dětí a mladých lidí s tělesným nebo kombinovaným postižením.

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Provoz nestátní neziskové organizace zabývající se ochranou životního prostředí a problematikou udržitelného rozvoje.

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů management obchodu a služeb, management sportu a dvouletého nástavbového oboru podnikání a management s možností tříletého dálkového studia.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. Realizujeme vzdělávací programy.

Agentura Koniklec, o.s.

Provozujeme občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.

Jockey club České republiky

Provádíme organizační a řídicí práce jockeyového svazu. Zaštiťujeme dostihy, vypisujeme pravidelnou listinu závodů. Řešíme komplexně problémy s dostihy.

Nadace Pangea

Zaměřujeme se na podporu rozvoje díla Jana Amose Komenského. Snažíme se podporovat rozvoj vzdělanosti a přispět k záchraně či obnově památkových objektů.

Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů

Snaha o zlepšování profesní informovanosti a ochrana zájmů soudních znalců z oboru zdravotnictví a příbuzných oborů.

Orfej

Provozujeme smíšený pěvecký sbor. Zaměřujeme se na duchovní i světské skladby od renesance po současnost. Pořádáme koncerty.

Sedmikráska, nadační fond

Nabídka pomoci při zlepšování životního prostředí, podpora ekologicky zaměřených projektů.

Islámská nadace v Praze

Provoz mešity, organizování charitativních a osvětových akcí. Výuka spisovné arabštiny pro začátečníky i pro pokročilé.

ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Základní škola pro 200 žáků s rozšířenou výukou němčiny, s družinou a klubem.

ČIPA, o.p.s.

Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně.

Mateřská škola Beruška, s.r.o.

Jsme soukromá mateřská škola rodinného typu. Klidná vilová čtvrť, velká zahrada, parkování. Program dle individuálního výběru. Angličtina 6 hod. týdně hravou formou. Mateřská škola zaměřena na přirozený a zdravý vývoj dítěte. 22 dětí na 4 pedagogy.

Privum

Organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro privatizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

Pražské sdružení Sport pro všechny, občanské sdružení

Podpora a rozvoj rekreační tělesné výchovy a sportu. Spolupráce s dalšími organizacemi, spolky a subjekty působícími v této oblasti.