Instituce a organizace

Evropský parlament mládeže v České Republice

Poskytování informací o celoevropské mládežnické organizaci. Získávání škol pro spolupráci, výběr delegací pro mezinárodní zasedání.

Centrum Narovinu

Zabýváme se adopcí dětí na dálku a charitativními projekty pomoci Africe. Zaměřujeme se na zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a životní úrovně v Africe.

ADRA, o.p.s.

Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty.

Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze

Zabýváme se činností organizace sdružující osoby v oblasti mezinárodní školy.

Státní oblastní archiv v Praze

Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní povahy.

ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z.

Organizace sdružující zaměstnance podniků veřejné a silniční městské dopravy, hospodářství a autoopravárenství.

Fórum dárců

Podporujeme rozvoj filantropie v České republice. Poskytujeme poradenské a konzultační služby v oblasti firemní filantropie.

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

Cílem našeho sdružení je poskytnout pomoc osamělým ženám po rozvodu a obětem domácího násilí. Spolupracujeme se státními orgány v případech domácího násilí.

Nadace VIA

Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráci mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli.

Project HOPE - Česká republika, o.p.s.

Organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví prostřednictvím přednášek a seminářů.

Villa Vallila

Provoz komunitního domu pro mentálně postižené s cílem zapojení do běžného života.

Právní společnost Ars Aequi et Boni

Šíření právní osvěty, prosazování legislativních a organizačních změn v právním systému a vedení vzorových či precedenčních kauz.

Česká společnost pro aterosklerózu

Provoz sdružení lékařů a vědeckých pracovníků z oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy.

Konopářský svaz České republiky

Sdružení zaměřené na pěstování, zpracování a průmyslové využití technického konopí. Provoz expozice s tématikou konopí, lnu a kopřivy.

Český svaz pozemního hokeje

Zaměřujeme se na sdružování sportovců a přátel pozemního hokeje, pořádání turnajů a soutěží.

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.

Spolek občanů, jejichž cílem je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Instalují po dohodě se zdravotními zařízeními babyboxy, umožňující anonymní odložení ...

Christian International School of Prague, o.p.s.

Poskytujeme křesťansky zaměřené vzdělávání na úrovni předškolní výchovy, mateřské, základní a střední školy v anglickém jazyce.

D-Toe

Pořádání zábavních a kulturních akcí pro děti a mládež.

Ústav práva a právní vědy, obecně prospěšná společnost

Nabízíme MBA, LLM, BBA, DBA a MPA studium díky široké nabídce vzdělávacích programů. Výuka probíhá v českém a slovenské jazyce. Doba trvání studia je 3 semestry (12-14 měsíců). Studium je akreditováno mezinárodními institucemi IES London a IADL. Absolventi ...

Asociace medicíny proti stárnutí ČR

Provozujeme organizaci, jejímž cílem je dosažení dobrého zdravotního stavu člověka a zbrždění procesu stárnutí jeho organismu.

Mensa International - Mensa České republiky

Sdružování nadprůměrně inteligentních občanů bez rozdílu rasy a vyznání.

Domov mládeže a školní jídelna, Praha, Neklanova

Domov mládeže a internát zajišťuje ubytování a stravování pro žákyně středních škol, konzervatoří, odborných učilišť a studentky vyšších odborných škol. Jsme studentská ubytovna v centru Prahy. Ubytujeme také sportovkyně a baletky studující v Praze.

Asociace renovátorů České republiky

Provádění osvěty a propagace ekologického programu renovace či recyklace vypotřebovaných náplní do počítačových tiskáren.

Obvodní soud pro Prahu 10

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

Klub přátel Tvaru

Provoz kulturního sdružení se zaměřením na časopis Tvar.

Babí léto

Občanské sdružení zaměřující se na společenskou integraci sociálně znevýhodněných občanů a na práci se seniory.

SNK Evropští demokraté

Podpora rozvoje vzdělání, liberalizace pracovního trhu, systémových reforem a boje proti korupci.

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí

Sdružování pacientů s plicní hypertenzí, poskytování odborného zázemí v Centru pro plicní hypertenzi a poradenství v problematice diagnostiky a léčby.

Partners Czech, o.p.s.

Nabídka školicích a vzdělávacích programů. Poskytování pomoci při řešení konfliktů formou mimosoudního vyjednávání.

MŠ Praha 10, Troilova

Provozujeme mateřskou školu pro 238 dětí se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Součástí je jídelna. Zajišťujeme logopedickou péči.

MŠ Praha, Hroncova

Provoz mateřské školy pro 252 dětí s jídelnou. Škola nabízí kroužky, mezi které patří výuka angličtiny a hra na flétnu, kroužek výtvarné výchovy.

MŠ Srdíčko v Praze 12

Mateřská škola využívající prvky programu Začít spolu. Děti jsou vedeny k samostatnosti i kooperaci při práci ve skupině, je využíváno prožitkové učení a respektováno individuální tempo každého dítěte.

MŠ Praha 5 - Řeporyje

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou. Pořádáme besídky, školy v přírodě, výtvarné kroužky, karnevaly, divadla či výlety.

Česká federace potravinových bank, z.s.

Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Jedním z cílů potravinové banky je předcházet plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad.

VIAN TRADE, a.s.

Zabýváme se mimoškolní výchovou a vzděláváním.

Praha +

Hospodáři Česká republika, o.s.

Podpora podnikatelské činnosti, zprostředkování komunikace mezi státní správou a podnikateli, pořádání akcí pro podnikatele.

Občanské sdružení Ornita

Nabídka zapojení dětí do projektů na poznávání a ochranu ptactva. Pořádání přednášek, výprav za ptactvem, lesních naučných brigád a soutěží pro děti.

Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Sdružování evangelikálních křesťanů a zajišťování prostoru pro vzájemné setkávání a vzdělávání.

HoSt - Home-Start Česká republika

Zajištění aktivizačních služeb rodinám s dětmi do 6 let.

Centrum Bilbo

Zajišťujeme vzdělávací, kulturní a klubové činnosti pro děti, mládež a dospělé. Pořádáme zahraniční výměny a stáže.