Pomoc zdravotně postiženým

Ortotechnika, a.s.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje v provozovnách po celé České republice služby v oblasti ortopedické protetiky. Naše provozovny jsou smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven a lze u nich uplatnit i poukazy na ortopedické pomůcky. Výroba ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

PORTAGE

Pronájem vozu s řidičem, přeprava a odvoz osob i tělesně postižených, odvoz vozu neboli drink taxi, zajištění osobního řidiče, přeprava mikrobusem 7+1, smluvní doprava, přeprava vozíčkářů, expresní přeprava zásilek v rámci ČR a EU.

ASH, s.r.o.

Schodolez – 15 variant – LG2004, LG2020, Liftkar, TopChair, Jolly. Prodej, výkup, repasy, servis. Předvedení schodolezu zdarma. Jsme přímými servisními dovozci schodolezů LG a Liftkar, proto máme velmi nízké ceny. Také máme v nabídce elektrické rudly HD ...

Asociace sociálního poradenství

Působíme ve prospěch svých členských organizací, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Spolupracujeme s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace ...

LPN s.r.o.

Prodáváme nové i použité elektrické invalidní vozíky, skútry, tříkolky pro seniory a handicapované. Nabízíme široké spektrum polohovacích zdravotních postelí. V nabídce jsou jak nové, tak předváděcí, použité i zánovní kusy. Další vybavení nemocnic, domovů ...

Občanské sdružení Dagda

Organizujeme výchovně terapeutické pobyty pro handicapované a jejich rodinné příslušníky.

Ictus, o.p.s.

Provoz organizace pro občany po cévní mozkové nehodě.

Rytmus

Umožnění lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, a to zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

BONA, o.p.s.

Provoz textilní chráněné dílny.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Agentura domácí péče LUSI s.r.o.

Agentura nabízí zdravotní služby pacientům v domácím prostředí: péče o seniory, péče o dlouhodobě nemocné děti i dospělé, péče o zdravotně postižené, péče po hospitalizaci, péče o umírající, péče o postižené demencí.

Diakonie Církve bratrské

Poskytování ubytovacích a sociálních služeb dospělým lidem s duševním onemocněním, s mentálním postižením, s kombinací mentálního postižení a duševního onemocnění. Chráněné bydlení je provozováno na východním okraji Prahy ve dvoupodlažním rodinném domě se ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá Po 10:00)

DYS-centrum z.u.

Poskytování poradenství pro děti s poruchami učení a chování, pro jejich rodiče a pedagogy. Reedukace poruch učení. Spolupracujeme s odborníky.

o.s. LORM - společnost pro hluchoslepé

Občanské sdružení poskytující služby a komplexní systematickou péči hluchoslepým osobám po celé ČR.

Společnost E, Czech Epilepsy Association

Organizace sdružuje spoluobčany postižené epilepsií, jejich rodiny a přátele. Šíří informace o epilepsii a sociálních službách mezi veřejností.

Centrum pro dětský sluch TAMTAM

Organizace sdružuje rodiče a přátele spoluobčanů s postižením sluchu.

Orfeus

Nabídka osobní asistence, dopravy, sociálně právního poradenství a ozdravných pobytů zdravotně postiženým.

PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

Poskytování služeb osobní asistence, sociálního poradenství pro zdravotně postižené občany a provoz krizové telefonní intervence. Zajištění rehabilitačních a rekondičních pobytů a kulturních a společenských akcí. Zaměstnávání zdrav. postižených osob.

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením

Poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým lidem. Nabídka chráněného bydlení, osobní asistence, denní stacionář . Mléčný bar Bílá vrána.

Pražská organizace vozíčkářů, o.s.

Poskytování služeb s cílem začlenění osob s postižením do společnosti.

Domov svaté rodiny

Provoz domova pro osoby s mentálním postižením. Zajištění zdravotní tělesné výchovy a rehabilitace podle potřeb, hydromasáží a rozvoje motoriky.

Asistence o.s.

Zajištění osobní a pracovní asistence studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovních konzultací a bezbariérové dopravy.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů. Poskytuje sociální, zdravotní služby, poradenství, půjčovnu pomůcek, kurzy, hledání zaměstnání, zájmové aktivity, rekondiční pobyty aj.

Akord, Organizační jednotka - denní stacionář

Poskytování výchovné, vzdělávací, léčebné a rehabilitační péče pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 3 do 26 let.

Společnost Syndromů Chromosomální Instability - SCI

Provoz sdružení pro osoby postižené syndromy chromosomální instability.

Villa Vallila

Provoz komunitního domu pro mentálně postižené s cílem zapojení do běžného života.

Vlastní cestou

Zajišťujeme vyškolené osobní asistenty zdravotně handicapovaným osobám a poskytujeme poradenství v oboru.

Mirabilis, o.s.

Poskytování podpory asistenčním službám a nabídka vyhledávání a zprostředkování těchto služeb zdravotně postiženým občanům.

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje

Poskytování sociálně-právního poradenství pro zdravotně postižené a pomoci zdravotně postiženým.

Obvodní výbor SPMP ČR Praha 5

Sdružení zajišťuje pomoc mentálně postiženým žijících v domácí i ústavní péči a přispívá ke zlepšení jejich života.

Zvuk ticha

Organizování a realizace aktivit sloužících zájmům sluchově postižených.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s.

Organizace sdružuje občany tělesně postižené a těžce tělesně postižené.

První krok

Zaměřujeme se na tvorbu a rozšiřování centrální internetové databáze informací a služeb pro občany se zdravotním omezením. Zajišťujeme rehabilitace.

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách

Provoz sociálně terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením.

Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

Organizování aktivit pro děti se zrakovým postižením, pořádání výletů a letních táborů.

KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE o. s.

Nabídka služeb pro hluchoslepé, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Poskytování doprovodu u foniatrů včetně tlumočení do znakového jazyka.

Společnost Parkinson, o.s.

Provoz humanitární organizace pro pohybově neurologicky postižené. Poskytování informací nemocným. Vydávání časopisu Parkinson.

Společnost pro bezlepkovou dietu o.s.

Organizace sdružuje spoluobčany s bezlepkovou dietou a provozuje poradnu pro celiaky.

Autistik

Organizace vytvářející podmínky pro optimální rozvoj spoluobčanů s autismem, jejich výchovu a integraci do společnosti.

Institut Eda Robertse

Vědecká a výzkumná činnost v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a sociálních služeb.

Dílna Eliáš

Nabídka pomoci osobám s tělesným a mentálním postižením. Zajištění pracovních terapií, eurytmií, točení na hrnčířském kruhu a malování keramiky.

Dílny tvořivosti

Pomoc osobám s tělesným a mentálním postižením do 35 let. Provádění skupinových rozhovorů, supervizí a sociálně-pracovních terapií.