Pomoc zdravotně postiženým

Ortotechnika, a.s.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje v provozovnách po celé České republice služby v oblasti ortopedické protetiky. Naše provozovny jsou smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven a lze u nich uplatnit i poukazy na ortopedické pomůcky. Výroba ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

PORTAGE

PORTAGE

Pronájem vozu s řidičem, přeprava a odvoz osob i tělesně postižených, odvoz vozu neboli drink taxi, zajištění osobního řidiče, přeprava mikrobusem 7+1, smluvní doprava, přeprava vozíčkářů, expresní přeprava zásilek v rámci ČR a EU.

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Nabízím také výuku práce s kyvadlem pro začátečníky, vzdělávání osobního rozvoje a ...

ASH, s.r.o.

ASH, s.r.o.

Schodolez – 15 variant – LG2004, LG2020, Liftkar, TopChair, Jolly. Prodej, výkup, repasy, servis. Předvedení schodolezu zdarma. Jsme přímými servisními dovozci schodolezů LG a Liftkar, proto máme velmi nízké ceny. Také máme v nabídce elektrické rudly HD ...

Asociace sociálního poradenství

Působíme ve prospěch svých členských organizací, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Spolupracujeme s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace ...

LPN s.r.o.

Prodáváme nové i použité elektrické invalidní vozíky, skútry, tříkolky pro seniory a handicapované. Nabízíme široké spektrum polohovacích zdravotních postelí. V nabídce jsou jak nové, tak předváděcí, použité i zánovní kusy. Další vybavení nemocnic, domovů ...

Občanské sdružení Dagda

Organizujeme výchovně terapeutické pobyty pro handicapované a jejich rodinné příslušníky.

Ictus, o.p.s.

Provoz organizace pro občany po cévní mozkové nehodě.

Rytmus

Umožnění lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, a to zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

BONA, o.p.s.

Provoz textilní chráněné dílny.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Agentura domácí péče LUSI s.r.o.

Agentura nabízí zdravotní služby pacientům v domácím prostředí: péče o seniory, péče o dlouhodobě nemocné děti i dospělé, péče o zdravotně postižené, péče po hospitalizaci, péče o umírající, péče o postižené demencí.

Diakonie Církve bratrské

Poskytování ubytovacích a sociálních služeb dospělým lidem s duševním onemocněním, s mentálním postižením, s kombinací mentálního postižení a duševního onemocnění. Chráněné bydlení je provozováno na východním okraji Prahy ve dvoupodlažním rodinném domě se ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá Po 10:00)

DYS-centrum z.u.

Poskytování poradenství pro děti s poruchami učení a chování, pro jejich rodiče a pedagogy. Reedukace poruch učení. Spolupracujeme s odborníky.

o.s. LORM - společnost pro hluchoslepé

Občanské sdružení poskytující služby a komplexní systematickou péči hluchoslepým osobám po celé ČR.

Společnost E, Czech Epilepsy Association

Organizace sdružuje spoluobčany postižené epilepsií, jejich rodiny a přátele. Šíří informace o epilepsii a sociálních službách mezi veřejností.

Centrum pro dětský sluch TAMTAM

Organizace sdružuje rodiče a přátele spoluobčanů s postižením sluchu.

Orfeus

Nabídka osobní asistence, dopravy, sociálně právního poradenství a ozdravných pobytů zdravotně postiženým.

PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

Poskytování služeb osobní asistence, sociálního poradenství pro zdravotně postižené občany a provoz krizové telefonní intervence. Zajištění rehabilitačních a rekondičních pobytů a kulturních a společenských akcí. Zaměstnávání zdrav. postižených osob.

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením

Poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým lidem. Nabídka chráněného bydlení, osobní asistence, denní stacionář . Mléčný bar Bílá vrána.

Domov svaté rodiny

Provoz domova pro osoby s mentálním postižením. Zajištění zdravotní tělesné výchovy a rehabilitace podle potřeb, hydromasáží a rozvoje motoriky.

Asistence o.s.

Zajištění osobní a pracovní asistence studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovních konzultací a bezbariérové dopravy.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů. Poskytuje sociální, zdravotní služby, poradenství, půjčovnu pomůcek, kurzy, hledání zaměstnání, zájmové aktivity, rekondiční pobyty aj.

Akord, Organizační jednotka - denní stacionář

Poskytování výchovné, vzdělávací, léčebné a rehabilitační péče pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 3 do 26 let.

Společnost Syndromů Chromosomální Instability - SCI

Provoz sdružení pro osoby postižené syndromy chromosomální instability.

Villa Vallila

Provoz komunitního domu pro mentálně postižené s cílem zapojení do běžného života.

Vlastní cestou

Zajišťujeme vyškolené osobní asistenty zdravotně handicapovaným osobám a poskytujeme poradenství v oboru.

Mirabilis, o.s.

Poskytování podpory asistenčním službám a nabídka vyhledávání a zprostředkování těchto služeb zdravotně postiženým občanům.

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje

Poskytování sociálně-právního poradenství pro zdravotně postižené a pomoci zdravotně postiženým.

Obvodní výbor SPMP ČR Praha 5

Sdružení zajišťuje pomoc mentálně postiženým žijících v domácí i ústavní péči a přispívá ke zlepšení jejich života.

Zvuk ticha

Organizování a realizace aktivit sloužících zájmům sluchově postižených.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s.

Organizace sdružuje občany tělesně postižené a těžce tělesně postižené.

První krok

Zaměřujeme se na tvorbu a rozšiřování centrální internetové databáze informací a služeb pro občany se zdravotním omezením. Zajišťujeme rehabilitace.

Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

Organizování aktivit pro děti se zrakovým postižením, pořádání výletů a letních táborů.

KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE o. s.

Nabídka služeb pro hluchoslepé, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Poskytování doprovodu u foniatrů včetně tlumočení do znakového jazyka.

Společnost Parkinson, o.s.

Provoz humanitární organizace pro pohybově neurologicky postižené. Poskytování informací nemocným. Vydávání časopisu Parkinson.

Společnost pro bezlepkovou dietu o.s.

Organizace sdružuje spoluobčany s bezlepkovou dietou a provozuje poradnu pro celiaky.

Autistik

Organizace vytvářející podmínky pro optimální rozvoj spoluobčanů s autismem, jejich výchovu a integraci do společnosti.

Institut Eda Robertse

Vědecká a výzkumná činnost v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a sociálních služeb.

Dílna Eliáš

Nabídka pomoci osobám s tělesným a mentálním postižením. Zajištění pracovních terapií, eurytmií, točení na hrnčířském kruhu a malování keramiky.