Humanitární organizace

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně …

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně …

Vzájemné soužití o.p.s.

Vzájemné soužití o.p.s.

Registrovaná apolitická, nevládní nezisková organizace. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se ...

SNE o.z.

Lacné ubytovanie v centre Dolného Kubína. 43 lôžok, strava, spoločenská miestnosť, internet.

NADĚJE o. s.

Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz denního stacionáře.

Charita Vsetín

Domácí zdravotní péče. Osobní asistenční služba. Stacionář Magnolia. Humanitární činnost. Duchovní a pastorační činnost. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

Poskytování sociálně-právní pomoci ženám a dětem v nepříznivé životní situaci. Provoz linky důvěry.

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

Charitní pečovatelská služba. Osobní asistence. Domácí zdravotní péče. Sociální rehabilitace. Úklidová firma.

Občanské sdružení MALAIKA Valašské Meziříčí

Pořádáme kulturní akce, mise, besedy s promítáním vlastního dokumentárního filmu a výstavy, podporujeme dětské domovy v Africe získáváním oblečení, jídla nebo financí.

Charita Frýdek-Místek - Poradenské centrum

Nabídka pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

213 kmFrýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, Náměstí 3 + pobočky (7)

Brzy zavírá (v 11:00)

SALUS, o.p.s.

Nabízíme ubytování pro rodiče a děti v nouzi. Provádíme sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme pomoc dětem postiženými akutní, osobní či rodinnou nouzí.

Charita Třinec

Nezisková organizace působící na Třinecku a v nejbližším okolí. Naším cílem je poskytovat pomoc a podporu všem potřebným.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Centrum sociální pomoci Třinec

Poskytování podpory a pomoci dětem a osobám při zvládání obtížných životních situací.

Bethel

Poskytování individuální podpory a noclehu osobám bez přístřeší. Zajišťujeme prostor pro přípravu stravy a pro provedení hygieny.

Charita Český Těšín - Charitní dům pro matky v tísni

Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní situaci.

Charita Studénka - Chartiní dům

Nabídka pomoci formou azylového ubytování pro matku v tísni. K dispozici je též charitní šatník.

Nadace rozvoje zdraví

Podpora ochrany a upevňování zdraví občanů, sociální a všeobecné humanitární pomoci a rozvoje komunitní činnosti neziskové sféry.

ROTARACT CLUB OSTRAVA CITY

Organizace mladých lidí ve věku 18 až 30 let, která se snaží dosáhnout pozitivních změn a pomáhá zlepšit život lidí kolem sebe.

International Humanity

Personální a materiální podpora zdravotnických zařízení v rozvojových zemích formou léků, zdravotnického a jiného materiálu.

KOLA PRO AFRIKU, obecně prospěšná společnost

Pořádáme sběr opotřebených silničních i horských kol, které pomohou africkým dětem dostávat se do škol.

228 kmOstrava - Zábřeh, Závodní 2006/101

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Charita Ostrava

Nabídka poradenských a sociálních služeb lidem v obtížných životních situacích.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Občanské sdružení při Základní škole speciální Diakonie ČCE Ostrava - Škola plná zážitků

Podporujeme vzdělávaní našich dětí. Zahrnuje přispívání škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky, zlepšování prostředí školy, předávání podnětů a doporučení ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy, podporu realizací ...

Bethel

Poskytování individuální podpory a noclehu osobám bez přístřeší. Zajišťujeme prostor pro přípravu stravy a pro provedení hygieny.

Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

Sdružení spojuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší a vytváří pro ně odborné zázemí.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytujeme odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 16:00)

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, komunitní práce, sociální rehabilitace, Poradenské a informační centrum, středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

5814 kmOstrava - Moravská Ostrava

ADRA, o.p.s.

Dobrovolnická centra propojují svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Pomáháme seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným či sociálně znevýhodněným dětem v nemocnicích, domovech pro seniory, dětských domovech, …

234 kmOstrava, Martinovská 3247/164 + pobočky (13)

ZAVŘENO (Otevírá v Út 10:00)

Služby Dobrého pastýře

Nabídka ubytování a pomoci matkám s dětmi v obtížné životní situaci.

Slezská diakonie - KONTAKT

Slezská diakonie - KONTAKT

Poskytujeme terénní sociální službu na území města Bohumín, vyhledáváme občany v nepříznivé životní a sociální situaci. Poskytujeme základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných ...

OTEVŘENO (Zavírá v 12:30)