Humanitární organizace

Přidat / editovat záznam

Info-Praha.cz Instituce a organizace Neziskové organizace Humanitární organizace

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Poradna při finanční tísni, o.p.s. - www.financnitisen.cz OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům. Poradna se snaží poskytovat svým klientům informace o tom, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením ...

Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1594/19 + pobočky (7) - +420 222 922 240 , +420 800 722 722

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze - skp.diakonie.cz - www.facebook.com/pg/skpvpraze OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

Praha 2 - Vinohrady, Bruselská 298/4 + pobočky (6) - +420 777 734 170 , +420 222 520 589

Člověk v tísni, o.p.s. - www.clovekvtisni.cz

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci a dodržování lidských práv.

Praha - Vinohrady, Šafaříkova 635/24 + pobočky (10) - +420 226 200 400

NADĚJE - www.nadeje.cz

Poskytování pomoci potřebným lidem.

Praha - Stodůlky, K Brance 11/19e + pobočky (41) - +420 222 521 110

Farní charita Stodůlky ZAVŘENO (Otevírá Po 17:00)

Příjem čistého oblečení či obuvi a jeho distribuce sociálně slabším spoluobčanům.

Praha - Stodůlky, Přecechtělova 2243/11 + pobočky (3) - +420 608 539 796

Pečovatelská služba Prahy 6

Poskytování ubytování pro rodiče a děti v nouzi.

Praha - Břevnov, Na viničce 624/9 + pobočky (2) - +420 224 325 996

Charita Česká republika - www.charita.cz - www.facebook.com/CharitaCR ZAVŘENO (Otevírá Po 10:00)

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 12 + pobočky (2) - +420 296 243 330

Maltézská pomoc, o.p.s. - www.maltezskapomoc.cz

Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů.

Praha - Malá Strana, Lázeňská 485/2 + pobočky (10) - +420 736 620 802, +420 736 620 807

Bílý kruh bezpečí, o.s. - www.bkb.cz

Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Praha - Smíchov, U Trojice 1042/2 (Poradna) + pobočky (7) - +420 257 317 110

ADRA, o.p.s. - www.adra.cz

Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty.

Praha - Košíře, Klikatá 1238/90c + pobočky (9) - +420 731 157 472 , +420 257 090 640

Hnutí občanské solidarity a tolerance

Hnutí za občanskou solidaritu a toleranci.

Praha - Košíře, Plzeňská 211/53 - +420 257 221 710

Bodaj, o.s. - www.bodaj.com

Sdružení usiluje o všestrannou podporu ústavů sociální péče na Ukrajině, především o prosazení práva dětí a dospívajících na důstojný život.

Praha - Bubeneč, Rooseveltova 169/8 - +420 602 207 852, +420 776 029 940

Misijní banka ubožáků - www.agapembu.cz

Provozujeme sdružení zabýbající se rozvojovou pomocí africkým rodinám v Tanzánii prostřednictvím podpůrných mikroprojektů.

Praha - Smíchov, náměstí 14. října 642/17 - +420 723 952 728 , +420 257 316 545

InBáze Berkat, o.s. - www.berkat.cz

Poskytujeme humanitární pomoc se zaměřením na strádající civilní obyvatelstvo v Čečensku.

Praha - Vinohrady, Rumunská 124/24 - +420 383 490 147, +420 734 369 219

Prám

Nabídka pomoci sociálně slabé mládeži.

Praha - Dejvice, Svatovítská 906/6 + pobočka - +420 224 318 071

Sdružení S, o.s. - www.sdruzenisos.cz

Poskytování pomoci krajanům v zahraničí se specializací na Rumunsko.

Praha - Kobylisy, Nad záložnou 743/5 - +420 603 417 945

pro-Contact, o.s. - www.pro-contact.cz

Zakládání humanitárních a rozvojových projektů, podpora školství v rozvojových zemích. Umožnění adopce afrických dětí na dálku.

Praha - Vinohrady, Jugoslávská 659/11 - +420 604 416 157

Diakonie Broumov - www.diakoniebroumov.org

Organizování pomoci sociálně potřebným občanům a lidem v krizové životní situaci. Provoz celorepublikové banky šatstva.

Praha - Žižkov, Prokopova 216/4 + pobočky (20) - +420 222 781 800

Nadační fond J&T - www.nadacnifondjt.cz

Poskytujeme pomoc dětem v náhradní rodinné péči, nemocným lidem, lidem s handicapem a sociálně slabým rodinám s dětmi.

Praha - Karlín, Pobřežní 297/14 + pobočka - +420 221 710 124, +420 221 710 374

Centrum komunitní práce P 10, obecně prospěšná společnost - www.ckpp10.cz

Provoz azylového domu pro matky s dětmi, zajišťování sociálních služeb.

Praha - Záběhlice, Jasmínová 2904/35 - +420 733 520 444 , +420 267 310 683

Občanská poradna Praha - www.oppraha1.wz.cz

Poskytujeme odborné sociální a základní právní poradenství.

Praha - Staré Město, Jakubská 676/3 - +420 222 310 110

Pomoc bez hranic - www.pomocbezhranic.cz

Poskytujeme humanitární i sociální pomoc v zahraničí a humanitární projekty. Pomáháme obětem přírodních katastrof, občanských válek či terorismu.

Praha - Stodůlky, Neustupného 1839/8 - +420 602 426 987

Azylový dům sv. Terezie - www.praha.charita.cz

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.

Praha - Karlín, Pernerova 336/20 + pobočky (9) - +420 222 313 738, +420 224 815 995

Namasté Nepál - www.namastenepal.cz

Zajišťování humanitární, sociální, vzdělávací a kulturní pomoci Nepálu.

Praha - Braník, Jílovská 1150/41 - +420 732 618 734

Otevřené srdce - www.azylovydum.sweb.cz

Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální situaci.

Praha - Holešovice, Za papírnou 144/7 - +420 272 766 694

Dům tří přání - www.dumtriprani.cz

Provoz azylových domů pro děti.

Praha - Dejvice, Svatovítská 682/7 + pobočka - +420 233 931 310

Kolpingova rodina Praha 8 - www.kolpingpraha.cz

Poskytujeme ubytování a podporu matkám s dětmi v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Praha - Bohnice, Bohnická 3/32 - +420 283 850 113, +420 283 851 547

Rada seniorů České republiky o.s. - www.rscr.cz

Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro seniory.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 + pobočka - +420 234 462 073

Peppermint o.s. - www.peppermint-cz.cz

Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich života.

Praha - Vysočany, Freyova 82/27 - +420 728 301 350

Česká asociace streetwork, o.s. - www.streetwork.cz

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků, zavádění supervize a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 977/24 - +420 774 421 865, +420 774 913 777

Children Of Europe, o.p.s. - www.childrenofeurope.cz

Provoz neziskové organizace s cílem napomoci dosažení rovnosti mezi rodiči v péči o dítě, s hlavním důrazem na střídavou péči.

Praha - Střešovice, Buštěhradská 957/15 - +420 737 856 096

ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci - www.arsczech.org

Nabídka pomoci v boji proti chudobě v rozvojových zemích.

Praha - Nové Město, Gorazdova 332/20 - +420 773 128 849

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s. - www.lekari-bez-hranic.cz

Společnost pořádá nábor a školení dobrovolníků z ČR. Poskytování zdravotnické pomoci lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 60 zemích světa.

Praha - Žižkov, Seifertova 555/47 - +420 257 090 150

Amelie, o.s. - www.amelie-os.cz

Nabídka psychosociální pomoci onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým.

Praha - Karlín, Šaldova 337/15 + pobočka - +420 739 001 123

Občanské sdružení Development Worldwide - www.dww.cz

Cílem sdružení je podílet se na pomoci pro rozvojové země formou školení, propagace, konzultací a poradenských služeb.

Praha - Vinohrady, Máchova 469/23 - +420 724 179 562 , +420 222 513 123

Microfinance, a.s. - www.myelen.com

Poskytování finanční pomoci malým živnostníkům v rozvojových zemích.

Praha - Nusle, Hvězdova 1073/33 - +420 221 458 123

Česká rozvojová agentura - www.czechaid.cz

Podpora realizace zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Praha - Malá Strana, Nerudova 257/3 - +420 251 108 130, +420 251 108 131

Care Česká republika o.s. - www.care.cz

Pomoc lidem v nejchudších oblastech světa.

Praha - Vinohrady, Italská 1580/26 - +420 222 312 805

Nadace České spořitelny - www.csas.cz/banka/appmanager/portal/nadacecs

Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí.

Praha - Krč, Olbrachtova 1929/62 - +420 956 711 036

Rotary klub Praga Ekumena

Poskytování humanitárních služeb a pomoci spoluobčanům.

Praha - Žižkov, Bořivojova 878/35 - +420 602 369 214

Nadační fond Bohemia - www.nadacnifondbohemia.cz

Nabídka hmotné i nehmotné pomoci osobám ze slabších sociálních skupin, handicapovaným lidem, zdravotnickým zařízením a ústavům sociální pomoci.

Praha - Karlín, Pobřežní 18/16 - +420 222 310 882, +420 775 301 003

Občanské sdružení BlueLand - www.blueland.cz

Provoz sdružení s cílem rozvoje spolupráce a pomoci v opomíjených a těžko dostupných oblastech.

Praha - Smíchov, Zdíkovská 3054/114 - +420 608 509 555, +420 777 565 755

HOPE and HELP, o.p.s.

Zabýváme se humanitární pomocí v České republice a zahraničí.

Praha - Vinohrady, Vinohradská 2029/124 - +420 721 527 450

Water and Energy for Life, o.p.s.

Koordinace a následná distribuce humanitární pomoci do oblastí s nedostatkem pitné vody či energií.

Praha - Běchovice, Podnikatelská 565 - +420 777 861 414

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. - www.amiga-migrant.eu

Organizace podporuje vzájemnou adaptaci a komunikaci občanů v multikulturní společnosti a věnuje se problémům zdravotní peče o cizince.

Praha - Vinohrady, Záhřebská 539/15 - +420 608 071 241, +420 775 654 563

Mgr. Hana Řepová - www.terapeuti.net

Nabízím pomoc při rozvoji osobnosti, zvládání životní krize a jiných psychických problémech. Poskytuji odbornou péči při léčbě závislostí.

Praha 8, Zenklova 1545/39 + pobočka - +420 774 196 184, +420 775 270 166

Compitum, s.r.o. - www.monikaplocova.cz

Poskytujeme soukromé terapeutické pobyty pro překonání závislosti a návykového chování (alkohol, drogy, vztahy, PPP, hráčství).

Praha - Malešice, Rektorská 50/52 - +420 775 955 004

United Vision - www.united-vision.org

Sdružení primárně vysílá vyškolené dobrovolníky do rozvojových zemí (Mexika) za účelem výuky angličtiny vysoce efektivním způsobem.

Praha - Karlín, Sokolovská 626/104a - +420 605 545 047

Nadace Divoké husy - www.divokehusy.cz

Podpora lidí v tíživé životní situaci.

Praha - Nové Město, Hybernská 1007/20 - +420 736 457 888 , +420 234 095 767

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»