Humanitární organizace • Praha (Hlavní město Praha) a okolí

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně …

pro-Contact, o.s.

Zakládání humanitárních a rozvojových projektů, podpora školství v rozvojových zemích. Umožnění adopce afrických dětí na dálku.

InBáze Berkat, o.s.

Poskytujeme humanitární pomoc se zaměřením na strádající civilní obyvatelstvo v Čečensku.

Česká asociace streetwork, o.s.

Česká asociace streetwork, o.s.

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků, zavádění supervize a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Poskytujeme humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizujeme rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s.

Organizace podporuje vzájemnou adaptaci a komunikaci občanů v multikulturní společnosti a věnuje se problémům zdravotní peče o cizince.

Charita Česká republika

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce působí v řadě zemí světa, kde na vlastních misích nebo díky partnerství s místními nevládními organizacemi pomáhá lidem postiženým přírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty, vzdělává místní obyvatele …

Občanská poradna Praha

Poskytujeme odborné sociální a základní právní poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 13:00)

Občanské sdružení Development Worldwide

Cílem sdružení je podílet se na pomoci pro rozvojové země formou školení, propagace, konzultací a poradenských služeb.

Rada seniorů České republiky o.s.

Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro seniory.

KOUTECKÝ s.r.o.

KOUTECKÝ s.r.o.

Zabýváme se recyklací textilu v rámci ekologického projektu. Vracíme ještě použitelný textil do oběhu.

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Poskytujeme pomoc dětem v náhradní rodinné péči, nemocným lidem, lidem s handicapem a sociálně slabým rodinám s dětmi.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Nadační fond Bohemia

Nabídka hmotné i nehmotné pomoci osobám ze slabších sociálních skupin, handicapovaným lidem, zdravotnickým zařízením a ústavům sociální pomoci.

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci a dodržování lidských práv.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:30)

Rotary klub Praga Ekumena

Poskytování humanitárních služeb a pomoci spoluobčanům.

Misijní banka ubožáků

Provozujeme sdružení zabýbající se rozvojovou pomocí africkým rodinám v Tanzánii prostřednictvím podpůrných mikroprojektů.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů.

Microfinance, a.s.

Poskytování finanční pomoci malým živnostníkům v rozvojových zemích.

HOPE and HELP, o.p.s.

Zabýváme se humanitární pomocí v České republice a zahraničí.

United Vision

Sdružení primárně vysílá vyškolené dobrovolníky do rozvojových zemí (Mexika) za účelem výuky angličtiny vysoce efektivním způsobem.

Amelie, o.s.

Nabídka psychosociální pomoci onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Otevřené srdce

Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální situaci.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Bodaj, o.s.

Sdružení usiluje o všestrannou podporu ústavů sociální péče na Ukrajině, především o prosazení práva dětí a dospívajících na důstojný život.

Nadace České spořitelny

Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí.

United Hearts for Help, o.s.

Podpora mladých začínajících umělců a za jejich přispění pomoc v oblastech postižených katastrofou či jiných potřebných místech.

Prám

Nabídka pomoci sociálně slabé mládeži.

Hnutí občanské solidarity a tolerance

Hnutí občanské solidarity a tolerance

Hnutí za občanskou solidaritu a toleranci.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Children Of Europe, o.p.s.

Children Of Europe, o.p.s.

Provoz neziskové organizace s cílem napomoci dosažení rovnosti mezi rodiči v péči o dítě, s hlavním důrazem na střídavou péči.

Sdružení S, o.s.

Poskytování pomoci krajanům v zahraničí se specializací na Rumunsko.

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

Společnost pořádá nábor a školení dobrovolníků z ČR. Poskytování zdravotnické pomoci lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 60 zemích světa, informací o humanitární situaci v krizových oblastech a informací o porušování základních lidských práv a o …

Občanské sdružení Surya

Realizace solární školy pro umožnění vzdělání dětem v severní části indického Himaláje, která zajišťuje základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici Kargya.

Mgr. Hana Řepová

Nabízím pomoc při rozvoji osobnosti, zvládání životní krize a jiných psychických problémech. Poskytuji odbornou péči při léčbě závislostí.

Namasté Nepál

Zajišťování humanitární, sociální, vzdělávací a kulturní pomoci Nepálu.

Kolpingova rodina Praha 8

Poskytujeme ubytování a podporu matkám s dětmi v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Občanské sdružení BlueLand

Provoz sdružení s cílem rozvoje spolupráce a pomoci v opomíjených a těžko dostupných oblastech.

Azylový dům Gloria

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.

ADRA, o.p.s.

ADRA, o.p.s.

ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. Poskytuje okamžitou humanitární pomoc v zahraničí i České republice při mimořádných událostech (povodně apod.). Zároveň realizuje dlouhodobé …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Compitum, s.r.o.

Poskytujeme soukromé terapeutické pobyty pro překonání závislosti a návykového chování (alkohol, drogy, vztahy, PPP, hráčství).

Peppermint o.s.

Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich života.

Mámy v kaši

Mámy v kaši

Nadační fond Mámy v kaši vyhledává a poté dlouhodobě osobně spolupracuje s rodiči samoživiteli, kteří potřebují pomoc.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Farní charita Stodůlky

Příjem čistého oblečení či obuvi a jeho distribuce sociálně slabším spoluobčanům.

Pomoc bez hranic

Poskytujeme humanitární i sociální pomoc v zahraničí a humanitární projekty. Pomáháme obětem přírodních katastrof, občanských válek či terorismu.