Pomoc dětem

Přidat / editovat záznam

Info-Praha.cz Instituce a organizace Neziskové organizace Pomoc dětem

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Mgr. Olga Bufková - www.olgabufkova.cz/

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Nabízím také výuku práce s kyvadlem pro začátečníky, vzdělávání osobního rozvoje a ...

Plzeň - Hradiště, Strážní 139/12 - +420 728 348 585

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze - skp.diakonie.cz - www.facebook.com/pg/skpvpraze ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

Praha 2 - Vinohrady, Bruselská 298/4 + pobočky (6) - +420 777 734 170 , +420 222 520 589

Psychoterapie a fyzioterapie Eva Havrdová - www.psychoterapie-havrdova.com

Zabývám se Rogersovskou psychoterapií (přístup zaměřený na člověka, nedirektivní přístup). Smyslem Rogersovské psychoterapie je přijímat klienta takového, jaký je. Porozumět jeho vnitřnímu prožívání, pomoci mu poznat své možnosti a opravdové pocity. ...

Praha 10 - Strašnice, Na polníku 1499/12 - +420 602 260 442

Hyperka

Poskytování diagnostiky, terapie a poradenství pro děti a dospívající s ADHD. Provoz zařízení péče o předškolní děti s ADHD (dětská skupina - školička), letní a příměstské tábory. Vzdělávání odborníků i rodičů.

hyperka.eu - Praha - +420 702 017 268

AKADEMOS, a.s. - www.akademos.cz/

Zabýváme se problematikou úrazů, týrání, zanedbávání dětí a jejich ochrannou.

Praha 8, Zenklova 131/222 - +420 284 810 650

Barevný svět dětí - www.barevnysvetdeti.cz

Sdružení se zabývá pomocí dětem z ústavní péče.

Praha - Vinohrady, Belgická 131/16 - +420 222 512 880

Centrum volného času Praha 9 - www.cvcpraha9.cz

Volnočasové aktivity pro celou rodinu. Provozujeme sportoviště.

Praha - Prosek, Novoborská 610/2, (vchod z Lovosické ulice) - +420 604 298 492 , +420 286 581 591

Fond ohrožených dětí - www.fod.cz

Občanské sdružení pomáhající týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem, působící na celém území České republiky.

Praha - Nové Město, Na poříčí 1038/6 - +420 224 236 655

Jules a Jim, občanské sdružení - www.julesajim.cz

Kurzy týmové spolupráce pro školy. Obsahem a metodami jsou zážitková pedagogika, protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů.

Praha 5 - Smíchov, Mahenova 1 - +420 721 433 025

Klub Domino, Dětská tisková agentura - www.radiodomino.cz

Mediální agentura zajišťuje akce pro děti, propagace, tiskové zprávy, prezentace, mediální kampaně rohlasové studio a audiovýrobu.

Praha - Michle, Na nivách 314 - +420 603 426 422 , +420 241 484 321

Občanské sdružení Leonardo - www.leonardos.cz

Organizování volného času pro děti a mládež. Nabízíme jazykové, keramické, výtvarné, taneční, divadelní, sportovní a hudební kurzy včetně vaření. Pořádáme programy pro rodiče s dětmi i dospělé.

Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 10/55 - +420 735 042 421

Občanské sdružení Letní dům - www.letnidum.cz/

Občanské sdružení Letní dům pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. Více na www stránkách.

Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 430/41 - +420 222 940 616

Občanské sdružení PREPO - sdružení pro prevenci a poradenství

Společenské a sportovní aktivity, výlety, protidrogová a protikriminální prevence a pomoc pro sociálně slabé občany.

Praha - Vinohrady, Polská 1089/6 - +420 603 929 895 , +420 222 212 731

Pionýr - www.pionyr.cz

Děti, mládež, členové Pionýra či neorganizovaní mohou využívat pestré nabídky činnosti. Během schůzek oddílů či klubů, výprav, otevřených akcí, táborů se zabývají turistikou, tábořením, kulturou, sportem, přírodovědou či technikou. Nevšední je i mezinárodní …

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 977/24 - +420 777 248 720 , +420 234 621 299

ProPrev, o. s. - proprev.webnode.cz

Realizace primární prevence rizikového chování a kriminality na základních a středních školách, dlouhodobé programy primární prevence, adaptační výjezdy, vzdělávání pedagogů, programy selektivní indikované prevence, intervenční programy.

Praha 10 - Nedvězí, Letní 57/10 - +420 604 466 074, +420 606 292 100

Středisko křesťanské pomoci - KC Maják - www.kcmajak.cz

Organizujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Praha - Nové Město, Ječná 545/19 - +420 296 325 990

Užitečný život - www.uzitecny-zivot.cz

Naše občanské sdružení podporuje rozvoj mladých lidí bez ohledu na zdravotní postižení.

Praha - Březiněves, Na hlavní 19 - +420 602 217 407

YMCA Braník, Křesťanské sdružení mladých lidí - www.branik.ymca.cz

Naše společnost se zabývá organizováním společenských aktivit pro děti a mládež. Organizujeme také humanitární akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí.

Praha - Kunratice, K Zeleným domkům 191/14 - +420 607 854 604

109. pionýrská skupina Vyšehrad - www.109.cz

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Praha - Vyšehrad, Vratislavova 15/42 - +420 604 962 681

2. pionýrská skupina Klíč - www.psklic.cz

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Praha - Záběhlice, Svojšovická 2838/18 - +420 602 327 618

96. pionýrská skupina Veselí medvědi - www.veselimedvedi.cz

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Praha - Hostivař, Mračnická 1054/2 - +420 603 708 216

Městská část Praha 16 - www.mcpraha16.cz/ - www.praha16.eu/ ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, výplaty dávek sociální péče, státní sociální podpory a zvláštních sociálních dávek.

Praha - Radotín, náměstí Osvoboditelů 732/7 + pobočky (9) - +420 234 128 310

Agentura domácí péče LUSI s.r.o. - www.lusi.cz OTEVŘENO (nonstop)

Agentura nabízí zdravotní služby pacientům v domácím prostředí: péče o seniory, péče o dlouhodobě nemocné děti i dospělé, péče o zdravotně postižené, péče po hospitalizaci, péče o umírající, péče o postižené demencí.

Praha 1 - Staré Město, U Staré školy 114/4 - +420 224 817 914 , +420 773 511 607

Charita Česká republika - www.charita.cz - www.facebook.com/CharitaCR ZAVŘENO (Otevírá Po 10:00)

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 12 + pobočky (2) - +420 296 243 330

Nadace Naše dítě - www.nasedite.cz

Nabídka pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Praha - Bohnice, Ústavní 95 - +420 266 727 945, +420 266 727 999

Sdružení Linka bezpečí - www.linkabezpeci.cz

Poskytování pomoci všem dětem z celé České republiky, které se ocitnou v obtížných životních situacích.

Praha - Bohnice, Ústavní 95 - +420 266 727 979

Dětské krizové centrum, o.s. - www.dkc.cz

Nabídka odborné pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v ČR. Provoz linky důvěry a internetové poradny.

Praha - Michle, V zápolí 1250/21 - +420 777 664 672 , +420 241 480 511

Nadace táta a máma - www.nadacetm.cz

Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech, centrech a náhradních rodinách.

Praha - Nové Město, Klimentská 1246/1 - +420 226 222 049, +420 226 222 050

Nadace Dětem 3. tisíciletí

Zajišťování pomoci při aktivním využívání volného času dětí a mládeže, pořádání benefičních koncertů a folklorních festivalů dětských souborů.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 977/24 - +420 234 621 298

Nadace Národ dětem - www.naroddetem.cz

Poskytování humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole.

Praha - Motol, V úvalu 84/1 + pobočka - +420 224 436 421, +420 257 314 625

Česká asociace pracovníků linek důvěry - www.capld.cz

Sdružování a podpora linek důvěry pro lidi v krizových a nouzových stavech. Nabízíme psychosociální anonymní pomoc po telefonu a nebo po internetu.

Praha - Žižkov, Chelčického 842/39 - +420 603 849 451

Centrum Narovinu - www.centrumnarovinu.cz

Zabýváme se adopcí dětí na dálku a charitativními projekty pomoci Africe. Zaměřujeme se na zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a životní úrovně v Africe.

Praha - Nové Město, Tyršova 1802/1 - +420 732 203 196, +420 777 711 911

Nadační fond Diamant dětem

Zajišťování hmotné i nehmotné pomoci matkám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci.

Praha - Veleslavín, Veleslavínská 1/30 - +420 724 750 160 , +420 220 612 029

HoSt - Home-Start Česká republika - www.hostcz.org

Zajištění aktivizačních služeb rodinám s dětmi do 6 let.

Praha - Vinohrady, Rubešova 83/10 + pobočky (2) - +420 777 801 404 , +420 272 656 031

Iniciativa Občanského Bezpečí Domova, z.s. - www.bezpecidomova.cz

Podpora a propagace prevence kriminality. Pomoc obětem trestné činnosti, poskytování krizové intervence a pomoc rodinám s dětmi, mládeži a lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace.

Praha 4 - Záběhlice, Malovická 2753/21 - +420 728 587 542

Peppermint o.s. - www.peppermint-cz.cz

Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich života.

Praha - Vysočany, Freyova 82/27 - +420 728 301 350

Bolíto - www.bolito.cz

Poskytujeme pomoc popáleným dětem.

Praha - Vinohrady, Šrobárova 1150/50 - +420 267 163 358, +420 267 163 382

Švejcarův nadační fond dětem - Karlov

Podpora činnosti Kliniky dětského a dorostového lékařství, zvyšování odborné i lidské úrovně péče o děti i mimo toto pracoviště.

Praha - Nové Město, Ke Karlovu 455/2 - +420 224 967 801

Přátelé Stonožky - www.stonozka.org

Sdružování dětí a učitelů za účelem humanitární pomoci určené dětem z celého světa.

Praha - Podolí, Na dolinách 18/5 - +420 605 981 230, +420 721 121 518

Nadace Světového fondu dětí - www.nsfd-cz.org

Nadace má snahu pomoci dětem v nouzi na celém světě. Pořádáme pravidelné mise na pomoc dětem. Podporujeme program nutriční výživy.

Praha - Nové Město, Václavské náměstí 802/56 - +420 224 032 890

Nadace dětem Terezy Maxové, nadace - www.terezamaxovadetem.cz

Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Praha - Smíchov, Plzeňská 345/5 + pobočka - +420 257 474 529

Zrnka - www.zrnka.cz

Občanské sdružení s projekty na podporu rodin dětí, která potřebují po narození pomoc zdravotníků.

Praha - Stodůlky, Wiedermannova 1406/4 - +420 775 976 520

Nadační fond křesťanské školy - www.nadacnifondhermanek.cz

Shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře vzdělávání a rozvoji vzdělávacích aktivit.

Praha - Černý Most, Vybíralova 969/2 - +420 606 416 930

Nadační fond Dětský úsměv - www.detsky-usmev.cz

Zajišťujeme všestrannou pomoc dětem umístěných v dětském centru.

Praha - Krč, Sulická 3/120 - +420 800 260 900

Školička MH, s.r.o. - www.skolicka-mh.cz

Rozvoj rozumových a uměleckých schopností dětí od 3 let. Dopolední školička a odpolední kurzy. Hra na klavír, flétnu a bicí od 3 let. Kurzy Batole.

Praha - Dejvice, Na Míčánce 1532/32 - +420 777 982 389

Mgr. Irena Prokopová - www.prospokojenedeti.cz

Nabízím poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1. stupně a jejich rodiče. Pořádání kurzů.

Praha - Záběhlice, Roztylské sady 1224/35 - +420 774 350 551

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost má za cíl přispívat ke zlepšování a k rozvoji kvality života dětí.

Praha - Malá Strana, Thunovská 179/12 - +420 257 211 445

Přítel na telefonu - www.pritelnatelefonu.cz OTEVŘENO (nonstop)

Kdykoli si budete chtít s někým popovídat, poradit se a nebo se svěřit s něčím, co Vás trápí, můžete se obrátit na nás.

Praha - Michle, Jaurisova 515/4 - +420 720 762 135

Nadání a dovednosti o.p.s. - www.nadaniadovednosti.cz - www.facebook.com/pg/NadaniADovednostiOps

Naše poslání je pomáhat mladým lidem z dětských domovů, pěstounské péče i z jinak sociálně znevýhodněného prostředí a pomoci jim uspět v osobním i profesním životě. Připravujeme řadu zajímavých projektů, do kterých se mohou zapojit. V rámci projektů jim ...

Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109 (Office Center Hradčanská) - +420 724 852 238

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»