Pomoc dětem

Mgr. Olga Bufková

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Nabízím také výuku práce s kyvadlem pro začátečníky, vzdělávání osobního rozvoje a ...

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Psychoterapie a fyzioterapie Eva Havrdová

Zabývám se Rogersovskou psychoterapií (přístup zaměřený na člověka, nedirektivní přístup). Smyslem Rogersovské psychoterapie je přijímat klienta takového, jaký je. Porozumět jeho vnitřnímu prožívání, pomoci mu poznat své možnosti a opravdové pocity. ...

Hyperka

Poskytování diagnostiky, terapie a poradenství pro děti a dospívající s ADHD. Provoz zařízení péče o předškolní děti s ADHD (dětská skupina - školička), letní a příměstské tábory. Vzdělávání odborníků i rodičů.

AKADEMOS, a.s.

Zabýváme se problematikou úrazů, týrání, zanedbávání dětí a jejich ochrannou.

Fond ohrožených dětí

Občanské sdružení pomáhající týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem, působící na celém území České republiky.

Jules a Jim, z.ú.

Jules a Jim, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která se věnuje primární prevenci a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků především v Praze a Středočeském kraji. Poskytujeme programy a služby školám, jsme certifikovanou a akreditovanou organizací. …

Klub Domino, Dětská tisková agentura

Mediální agentura zajišťuje akce pro děti, propagace, tiskové zprávy, prezentace, mediální kampaně rohlasové studio a audiovýrobu.

Občanské sdružení Leonardo

Organizování volného času pro děti a mládež. Nabízíme jazykové, keramické, výtvarné, taneční, divadelní, sportovní a hudební kurzy včetně vaření. Pořádáme programy pro rodiče s dětmi i dospělé.

Občanské sdružení Letní dům

Občanské sdružení Letní dům pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. Více na www stránkách.

Občanské sdružení PREPO - sdružení pro prevenci a poradenství

Společenské a sportovní aktivity, výlety, protidrogová a protikriminální prevence a pomoc pro sociálně slabé občany.

Pionýr

Děti, mládež, členové Pionýra či neorganizovaní mohou využívat pestré nabídky činnosti. Během schůzek oddílů či klubů, výprav, otevřených akcí, táborů se zabývají turistikou, tábořením, kulturou, sportem, přírodovědou či technikou. Nevšední je i mezinárodní …

ProPrev, o. s.

Realizace primární prevence rizikového chování a kriminality na základních a středních školách, dlouhodobé programy primární prevence, adaptační výjezdy, vzdělávání pedagogů, programy selektivní indikované prevence, intervenční programy.

Užitečný život

Naše občanské sdružení podporuje rozvoj mladých lidí bez ohledu na zdravotní postižení.

YMCA Braník, Křesťanské sdružení mladých lidí

Naše společnost se zabývá organizováním společenských aktivit pro děti a mládež. Organizujeme také humanitární akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí.

109. pionýrská skupina Vyšehrad

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

2. pionýrská skupina Klíč

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

96. pionýrská skupina Veselí medvědi

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Městská část Praha 16

Výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, výplaty dávek sociální péče, státní sociální podpory a zvláštních sociálních dávek.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Agentura domácí péče LUSI s.r.o.

Agentura nabízí zdravotní služby pacientům v domácím prostředí: péče o seniory, péče o dlouhodobě nemocné děti i dospělé, péče o zdravotně postižené, péče po hospitalizaci, péče o umírající, péče o postižené demencí.

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá Po 10:00)

Nadace Naše dítě

Nabídka pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Sdružení Linka bezpečí

Poskytování pomoci všem dětem z celé České republiky, které se ocitnou v obtížných životních situacích.

Dětské krizové centrum, o.s.

Nabídka odborné pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v ČR. Provoz linky důvěry a internetové poradny.

Nadace táta a máma

Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech, centrech a náhradních rodinách.

Nadace Dětem 3. tisíciletí

Zajišťování pomoci při aktivním využívání volného času dětí a mládeže, pořádání benefičních koncertů a folklorních festivalů dětských souborů.

Nadace Národ dětem

Poskytování humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole.

Česká asociace pracovníků linek důvěry

Sdružování a podpora linek důvěry pro lidi v krizových a nouzových stavech. Nabízíme psychosociální anonymní pomoc po telefonu a nebo po internetu.

Centrum Narovinu

Zabýváme se adopcí dětí na dálku a charitativními projekty pomoci Africe. Zaměřujeme se na zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a životní úrovně v Africe.

Nadační fond Diamant dětem

Zajišťování hmotné i nehmotné pomoci matkám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci.

HoSt - Home-Start Česká republika

Zajištění aktivizačních služeb rodinám s dětmi do 6 let.

Iniciativa Občanského Bezpečí Domova, z.s.

Podpora a propagace prevence kriminality. Pomoc obětem trestné činnosti, poskytování krizové intervence a pomoc rodinám s dětmi, mládeži a lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace.

Peppermint o.s.

Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich života.

Švejcarův nadační fond dětem - Karlov

Podpora činnosti Kliniky dětského a dorostového lékařství, zvyšování odborné i lidské úrovně péče o děti i mimo toto pracoviště.

Přátelé Stonožky

Sdružování dětí a učitelů za účelem humanitární pomoci určené dětem z celého světa.

Nadace Světového fondu dětí

Nadace má snahu pomoci dětem v nouzi na celém světě. Pořádáme pravidelné mise na pomoc dětem. Podporujeme program nutriční výživy.

Nadace dětem Terezy Maxové, nadace

Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Zrnka

Občanské sdružení s projekty na podporu rodin dětí, která potřebují po narození pomoc zdravotníků.

Nadační fond křesťanské školy

Shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře vzdělávání a rozvoji vzdělávacích aktivit.

Nadační fond Ztracené děti

Pořádáme přednášky pro děti se zaměřením na osvětu a prevenci kriminality. Pomáháme rodinám pohřešovaných dětí, dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným.

Nadační fond Dětský úsměv

Zajišťujeme všestrannou pomoc dětem umístěných v dětském centru.

Školička MH, s.r.o.

Rozvoj rozumových a uměleckých schopností dětí od 3 let. Dopolední školička a odpolední kurzy. Hra na klavír, flétnu a bicí od 3 let. Kurzy Batole.

Mgr. Irena Prokopová

Nabízím poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1. stupně a jejich rodiče. Pořádání kurzů.

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost má za cíl přispívat ke zlepšování a k rozvoji kvality života dětí.

Přítel na telefonu

Kdykoli si budete chtít s někým popovídat, poradit se a nebo se svěřit s něčím, co Vás trápí, můžete se obrátit na nás.

OTEVŘENO (nonstop)