Organizace pro ženy

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

Ženy, s.r.o.

Ženy, s.r.o.

Jsme hlasem reálných žen – inspirujeme, vzděláváme, vytváříme vztahy, nabízíme nové příležitosti. Udáváme trendy. Otevřeně hovoříme o všem, co ženy zajímá. Podporujeme lokální výrobce i malé projekty. Každý, kdo má co říct, u nás najde své ...

Rozkoš bez rizika

Nabídka prevence a léčby sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS ženám, které poskytují placené sexuální služby, ale i lidem s rizikovým stylem života.

Český svaz žen o.s.

Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Zonta - Klub Praha Bohemia

Provoz neziskové organizace sdružující ženy činné ve výkonných funkcích, které si předsevzaly zlepšit úděl žen i dětí.

Fórum žen

Sdružení poskytující společnou platformu ženám v různých profesích z České republiky i ze zahraničí. Pořádáme odborné přednášky, konference a semináře.

Asociace pro vzdělávací iniciativy a sociální pomoc

Pořádání kurzů a seminářů se zaměřením na vzdělávací aktivity pro ženy.

Hnutí za aktivní mateřství, o.s.

Iniciování pozitivních změn českého porodnictví. Posilování aktivní role rodičů v péči o děti. Pořádání akcí ke Světovému týdnu respektu k porodu.

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

Cílem našeho sdružení je poskytnout pomoc osamělým ženám po rozvodu a obětem domácího násilí. Spolupracujeme se státními orgány v případech domácího násilí.

ALEN - sdružení žen postižených rakovinou

Nabídka pomoci ženám postižených rakovinou prsu, vydávání informačního zpravodaje a pořádání rekondičních pobytů.

Soroptimist klub Praha

Provoz sdružení žen různých profesí. Napomáhání prosazování lidských práv žen a jejich postavení ve společnosti.